APOKRYFY
zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w marcu 2005 roku

 1. Adamczyk Maria: Apokryf. W: Słownik literatury staropolskiej. ¦redniowiecze * Renesans * Barok. Wyd. 2 popraw. i uzup., 1998. Red. Teresa Michałowska. Wrocław: Ossolineum, ISBN 83-04-04426-9. s. 46-55
 2. Apokryfy Nowego Testamentu. Red. Marek Starowieyski. Lublin: KUL, 1980.
 3. Fels Grzegorz: Stygmaty - hollywoodzka bajka z gnostyckim przesłaniem. "Sekty i Fakty" 2002 nr 14 s. 33-34
 4. Hanelt Tadeusz: Apokryfy. W: Katolicyzm A-Z. Red. Zbigniew Pawlak. ŁódĽ: Diecezjalne Wydawn. Łódzkie, 1989. ISBN 83-850-22-03-1. s. 14-15
 5. Kudasiewicz Józef: Apokryfy. W: Słownik teologiczny. 1 A-N. Katowice: K¦J, 1985. s.31- 32
 6. Langkammer Hugolin: Apokryfy Nowego Testamentu. Katowice: K¦J, 1989. ISBN 83-7030-026-X
 7. Legendy chrze¶cijańskie. Antologia. Wybór: Luigi Santucci i Stanisław Klimaszewski. Warszawa: Marianie, 1988. ISBN 83-85040-04-8
 8. Patryka J. St.: Apokryfy w sztukach plastycznych. "Znak" 1977 nr 275 s. 531- 535
 9. Quispel Gilles: Gnoza. Warszawa: PAX, 1988. ISBN 83-211-0774-5. Wyj±tki z Apokryfu Jana. s. 70-72
 10. Romaniuk Kazimierz: Nowy Testament bez problemów. Warszawa: ATK, 1983. Co to s± i jak powstały apokryfy? s. 13-14
 11. Rubinkiewicz Ryszard: Apokryfy. W: Wstęp ogólny do Pisma ¦więtego. Red. Jan Slzaga. Poznań: Pallottinum, 1986. ISBN 83-7014-036-X. s. 98- 125
 12. Salij Jacek: Ewangelie i apokryfy. "W drodze" 1990 nr 5 (201) s. 108-112
 13. Salij Jacek: Poszukiwania w wierze. Poznań: W drodze, 1991. ISBN 83-7033-192-0. Ewangelie i apokryfy. s. 208-214
 14. Starowieyski Marek: Boże Narodzenie w legendzie. "Inspiracje. Pismo społeczno-kulturalne" 1999 nr 8 s. 12-16
 15. Starowieyski Marek: Ewangelie apokryficzne. "Znak" 1977 nr 275 s. 522- 530
 16. Szostek Andrzej: Chrystofanie w Apokryfach. W: ¦l±skie Studia Historyczno - Teologiczne. 18. Katowice: K¦J, 1985. ISSN 0137-3447. s. 121- 148
 17. Truszkiewicz Ewa: Co to jest Apokryf (gr. apokryphos - ukryty) "Cogito" 2000 nr 6 s. 70
 18. Verbraken Pierre Patrick: Narodziny i wzrost Ko¶cioła. Od czasów apostolskich do VIII w. Katowice: K¦J, 1988. s. 38-42
 19. Wybór tekstów apokryficznych. "Znak" 1977 nr 275 s. 535-578

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl