Benedykt

Konkurs czytelniczy poświęcony postaciom Świętego Benedykta oraz Papieża Benedykta XVI

Konkurs dedykuję naszemu szkolnemu Kapelanowi - księdzu Ryszardowi

plik w formacie Microsoft Word (29 KB)

 1. Co wiemy na temat rodzeństwa Świętego Benedykta i na temat rodzeństwa Papieża Benedykta XVI?
  (punkt za każdą poprawną odpowiedź)
 2. Święty Benedykt dwa razy w ciągu swego życia był narażony na otrucie. Napisz:
  - kto chciał go otruć:
  - dlaczego:
  - za pomocą jakiego pokarmu:
  - co uratowało mu życie:
  (punkt za każdą prawidłową odpowiedź)
 3. Napisz jedno zdanie, pochodzące z opracowanej przez Świętego Benedykta Reguły, które Twoim zdaniem miało i ma ogromne znaczenie dla kultury chrześcijańskiej; nie tylko europejskiej.
 4. Jaka księga jest podstawowym źródłem informacji na temat życia Świętego Benedykta?
 5. Kiedy, gdzie i w jaki sposób zmarł święty Benedykt?
 6. Boskiej Komedii Dante Alighieri udziela głosu Świętemu Benedyktowi:
  Wierzchołek wzgórzy, gdzie u stromej ściany
  Przylgnęło drobne murami Cassino...
  Zdaniem Dantego - Święty Benedykt przebywa w Raju, Piekle czy Czyśćcu? (dodatkowe punkty za wskazanie księgi i wersów).
 7. Kto i kiedy ogłosił Świętego Benedykta patronem Europy, a kto i kiedy nazwał go Ojcem Europy?
  (punkt za każdą prawidłową odpowiedź)
 8. Gdzie w Polsce znajduje się klasztor Benedyktynów? Wymień inne zakony, które korzystają z tej Reguły. (punkt za każdą prawidłową odpowiedź)
 9. W Stambule, w 1920 roku Turcy postawili pomnik z napisem sławiącym "wielkiego papieża światowej tragedii, dobroczyńcy wszystkich ludzi, niezależnie od ich narodowości i religii." Komu jest poświęcony ten pomnik?
 10. W herbie Benedykta XVI (a wcześniej Josepha Ratzingera) widnieje między innymi muszla. Co takiego symbolizuje?
 11. Kim z zawodu był ojciec obecnego Papieża?
 12. W którym roku Józef Ratzinger na stałe przeniósł się do Rzymu?
 13. Z którym miejscem pielgrzymki do Polski Papieża Benedykta XVI wiąże się ukazanie się biblijnego znaku przymierza (tego samego, który zobaczył Noe)?

imię i nazwisko..............................................................................................................................................................klasa................... LO / G

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl