IN VITRO - zapłodnienie sztuczne, zapłodnienie pozaustrojowe
- zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w maju 2008 roku

wydawnictwa zwarte:

 1. Cook Robin: Odznaki życia. Warszawa: Amber, 1997. ISBN 83-7169-587-X.
  [thriller medyczny - It 20696]
 2. Cytofizjologia : Podręcznik dla studentów medycyny. Pod red. Kazimierza Ostrowskiego i Jerzego Kawiaka. Wyd. 4 popraw. i uzup. Warszawa: PZWL, 1982. ISBN 83-200-0464-0. Hodowla tkanek in vitro. s. 45- 58.
  [BIO 23026]
 3. Dunn H.P.: Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów. Tarnów: Biblios, 1997. ISBN 83-86889-14-4. Płodność, bezpłodność, zapłodnienie, sztuczne zapłodnienie. s. 162- 180.
  [ BIO 1413z]
 4. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania : Odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia. Watykan: Kongregacja Nauki Wiary, 1987.
  [Mmr 9308]
 5. Kornas Stefan: Współczesne eksperymenty medyczne w ocenie etyki katolickiej. Częstochowa: Regina Polonie, 1986. Ocena ingerencji dotyczących struktury dziedzicznej człowieka. Sztuczne unasiennienie. Zapłodnienie w retorcie i klonowanie. s. 153- 174.
  [BIO 8015]
 6. Lacourt Jacques: Umiejętność kochania : Wspólna z młodymi chrześcijańska refleksja o płci, miłości, małżeństwie. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1996. ISBN83-86665-52-6. O niektórych nowych perspektywach biologii. Zapłodnienie in vitro i banki nasienia. s. 180- 182.
  [Mmr 19303]
 7. Lucas Ramon Lucas: Bioetyka dla każdego. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła. 2005. ISBN 83-7168-749-4. Sztuczne zapłodnienie. s. 51- 59.
  [BIO 3126z]
  7. Pałyga Jan: Młodzież pyta. Wyd. 2. Warszawa: Królowa Apostołów, 1993. Sztuczne zapłodnienie. s. 117- 120.
  [IR 15982]

artykuły z czasopism
[wycinki z czasopism znajdują się w kopercie: antykoncepcja, poczęcie, zapłodnienie sztuczne, naturalna regulacja poczęć]

1. Czarnik Zbigniew: Problemy prawne sztucznego poczęcia dziecka. "Przegląd Powszechny" 1990 nr 11 s. 213- 223.

2. Dudała Jarosław: Czego nie widać in vitro? "Gość Niedzielny" 2007 nr 52 s. 36- 38.

3. Graczyk Marian: Morlany aspekt heterologicznego zapłodnienia "in vitro". "Ziarna" 1996 nr 10 s. 19.

4. Hass John: Dziecko to grzech? "Newsweek" 2008 nr 4 s. 80- 84.

5. Henig Robin Marantz: Jubileusz zapłodnienia in vitro. "Świat Nauki" nr 7 s. 42- 47.

6. Jakimowicz: Zamrożeni. "Gość Niedzielny" 2005 nr 48 s. 28- 29.

7. Kastory Bożena: Probówki Padory. Dzieci sztucznie poczęte częściej chorują. "Newsweek" 2004 nr 32 s. 46- 49.

8. Kołątaj Adam, Wojciechowska-Kołątaj Bożena: Niektóre problemy biologiczne i etyczne zapłodnienia "in vitro." "Biologia w Szkole" 1988 nr 5 s. 259- 263.

9. Kołątaj Adam: Zapłodnienie zewnętrzne u ludzi - problemy i wątpliwości. 1991 nr 3 s. 145- 147.

10. Kołodziejczyk-Nieckuła Ewa: Pomóc naturze. "Wiedza i Życie" 1994 nr 7 s. 13- 18.

11. Kotowicz Ryszard: Etyczna ocena heterologicznych technik prokreacyjnych. "Przegląd Powszechny" 1991 nr 11 s. 279- 291.

12. Kotowicz Ryszard: Etyczne aspekty technicznej ingerencji człowieka w proces przekazywania życia ludzkiego. "Przegląd Powszechny" 1990 nr 11 s. 224- 238.

13. Kowalski Edmund: Antropologiczne podstawy moralnej oceny zapłodnienia pozaustrojowego. "Horyzonty Wiary" 1992, zeszyt 11, s. 19- 38.

14. Lejeune Jerome: Zapłodnienie in vitro. "List" 1995 nr 6 s. 3.
[wycinek w kartotece tekstowej lub czasopismo]

15. Niebezpieczne in vitro. O negatywnych skutkach zapłodnienia pozaustrojowego i leczeniu niepłodności z prof. Bogdanem Chazanem rozmawia Szymon Babuchowski. "Gość Niedzielny" 2008 nr 4 s. 38- 39.

16. Ostrowski Kazimierz: Gdy niemożliwe staje się możliwe. "Wiedza i Życie" nr 7 s. 16- 19.

17. Patrick Steptoe. "Świat Wiedzy" Segregator 7 : Ciało człowieka. s. 483- 484.

18. Plich Robert: Reprodukcyjna przemoc : Spór o rozumienie molarnego zła zabiegów in vitro. "Tygodnik Powszechny" 2006 nr 46 s. 18- 19.

19. Putrament Aleksandra: Dzieci z probówek - szczęście czy nowe zagrożenie? "Przegląd Powszechny" 1988 nr 11 s. 208- 217.

20. Rotkiewicz Marcin: Mysi rycerze. Mało kto wie, że badania umożliwiające klonowanie i zapłodnienie in vitro zapoczątkował polski uczony. "Polityka" 2002 nr 17 s. 79- 81.

21. Salij Jacek: Tajemnice ludzkiego embrionu. "Wiadomości Kai" z 19 sierpnia 2001 s. 28- 29.
[wycinek w kartotece tekstowej]

22. Sareło Zbigniew: Dziecko z probówki - problem moralny. "Królowa Apostołów" 1988 nr 4 s. 17- 19.
[wycinek w kartotece tekstowej]

23. Stopka Artur: Dziecko w szkle. "Gość Niedzielny" 2007 nr 49 s. 30- 32.

24. Szenajch Jolanta: Nagroda Nobla w dziedzinie chemii. Metody łańcuchowej reakcji polimerazy i ukierunkowanej mutagenezy in vitro. "Chemia w Szkole" 1994 nr 4 s. 195- 201 i nr 5 s. 259- 268.

25. Szymborski Krzysztof: Syn czy córka? "Wiedza i Życie" nr 9 s, 22- 26.

26. Ślipko Tadeusz: Zapłodnienie pozaustrojowe - rodzenie czy technologia? "Horyzonty Wiary" 1990, zeszyt 2, s. 51 - 67.

27. Tarkowski Andrzej K.: Inżynieria embrionalna - nadzieje i niepokoje. "Problemy" 1988 nr 2 s. 2- 6.
[wycinek w kartotece tekstowej]

28. Terlikowski Tomasz P.: Dogmatyzm zwolenników in vitro. "Gość Niedzielny" 2008 nr 1 s. 40- 41.

29. W odruchu samoprzetrwania : Biolog pyta, ksiądz odpowiada: modyfikacje genetyczne, zapłodnienie " in vitro", prezerwatywa kontra AIDS. "Tygodnik Powszechny" 2003, nr 34 z 24 sierpnia, s. 11.

30. Wojtasiński Zbigniew: Nowa genoracja. "Wprost" 2004 nr 1 s. 78- 81.

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl