Ksiądz Jerzy POPIEŁUSZKO

Zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece szkolnej w maju 2009 roku

publikacje zwarte:

 1. "Bóg i Ojczyzna" Biuletyn poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce. 1992 Rok 8 - Nr specjalny. Ósma rocznica śmierci księdza Jerzego.
  BR 15516
 2. Fredro-Boniecki, Tadeusz: Wychodzenie z piekła. Dalszy ciąg zwycięstwa ks. Jerzego. Warszawa : Rytm, 1991. [Ciąg dalszy książki: Zwycięstwo Księdza Jerzego. Rozmowy z Grzegorzem Piotrowskim- w formie listów]
  BR 21876
 3. Ks. Jerzy Popiełuszko. Red. Piotr Chojnacki. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2009. ISBN 978-83-762-027-0.
  - Piotr Łysakowski: Ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947-1984)
  - Kalendarium życia księdza Jerzego Popiełuszki
  - To on miał rację [rozmowa]
  BR 1257b
 4. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Cena wolnośc. Scenariusz Maciej Jasiński, rysunki Krzysztof Wyrzykowski. [komiks] Katowice: Mały Gość Niedzielny, 2005.
  [w kartotece tekstowej]
 5. Lewek Antoni: Bóg - człowiek - Ojczyzna : Homilie wygłoszone w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie w związku z zamordowaniem ks. Jerzego Popiełuszki. [1985].
  NSR 17218
 6. Musiał Filip: Zamordowany za prawdę (ks. Jerzy Popiełuszko). W: Korkuć Maciej, Musiał Filip, Szarek Jarosław: Po dwóch stronach barykady : Towarzysze zdrajcy bohaterowie niezłomni. Kraków: Kluszczyński, 2007. ISBN 83-7447-066-6, s. 307- 317.
  HP 3080z (po 1945)
 7. Nie wypełniony testament! W 10. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. W: Z tej ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 1994. Katowice: Księgarnia Św. Jacka, 1993. ISBN 83-7030-111-8, s. 120- 122.
  cz. 22703
 8. Nitecki Piotr: Znak zwycięstwa : Ksiądz Jerzy Popiełuszko 1947-1984. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1990.
  BR 12902
 9. Wałęsa Lech: Droga nadziei. Kraków: Znak, 1989. ISBN 83-7006-134-6. Ksiądz Jerzy, s. 371- 380.
  B 9222 i B 14992
 10. Zamiatala Dominik: Popiełuszko Jerzy Alfons. W: Encyklopedia "Białych Plam "Tom XIV. Radom: Polwen, 2004. ISBN 83-88822-99-3, s. 247- 250.
  KS 275z

homilie i inne teksty księdza Jerzego Popiełuszki:

 1. Popiełuszko Jerzy: Dotknięcie Boga : Myśli, modlitwy, wywiady. Oprac. Jan Sochoń. Warszawa: PAX, 2000. ISBN 83-211-1295-1.
  BR 23164
 2. Popiełuszko Jerzy: Fragmenty, zapiski, notatki. Oprac. Jan Sochoń. "Powściągliwość i praca" 1999 nr 2 s. 6.
  [wycinek w kartotece tekstowej]
 3. Popiełuszko Jerzy: Homilie. [ok. 1984].
  Rh 14294
 4. Popiełuszko Jerzy: Słowa do narodu. [ok. 1984].
  Rh 16976
 5. Popiełuszko Jerzy: Spróbuj, bo życie jest tylko jedno : Z kazań księdza Jerzego Popiełuszki. "W Drodze" 1989 nr 10 s. 6- 7.

dokumenty nieksiążkowe:


artykuły z czasopism:

 1. 20. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. "Droga" 2004 nr 36 s. 1- 9.
 2. Frankiewicz Stefan: Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Polski tekst przemówienia wygłoszonego 12 XII 1984 r. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. "Więź" 1989 nr 10 s. 3- 6.
 3. Grajewski Andrzej: Oddał życie za naszą wolność. "Gość Niedzielny" 2004 nr 42 s. 1- 7. [sporo ilustracji]
 4. Kamieńska Anna: Przy grobie Księdza Jerzego Popiełuszki. "W Drodze" 1989 nr 10 s. 5. [ wiersz]
 5. Ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984). Wspomnienia. "Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej" 2006 nr 10 s. 104- 106.
  HP 2070z (po 1945)
 6. Pamiętamy. "W Drodze" 1989 nr 10 s. 3- 4.
 7. Pulcyn Tadeusz: Ciągnęło go do ludzi. "Miejsca Święte" 1999 nr 10 s. 50- 54.
 8. Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko. Czy wiesz, kto to jest? "Wzrastanie" 2000 nr 133 s. 4- 5.
 9. Sochoń Jan: Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko. "Emaus" 2001 nr 3 s. 21.
 10. Wysocka Alicja: Umiłował do końca. Muzeum ks. Jerzego. "Gość Niedzielny" 2004 nr 44 s. 36- 37.
 11. Życie za prawdę. "Droga" 1999 nr 38 s. 10- 11.

wycinki w kartotece tekstowej:

 1. Boniecki Adam: Ksiądz Jerzy. "Tygodnik Powszechny" 2002 nr 42 s. 4.
 2. Boniecki Adam: Popiełuszko z daleka i z bliska. "Kontrapunkt" 1999 nr 6 s. II.
 3. Boniecki Adam: Żywot świętego, anatomia zbrodni. "Tygodnik Powszechny" z 17 października 2004 roku, s. 12.
 4. Bonowicz Wojciech: Świadek najważniejszego słowa. "Tygodnik Powszechny" z 17 października 2004 roku, s. 9.
 5. Bratkowski Stefan: Popiełuszko nieznany. "Kontrapunkt" 1999 nr 6 s. I.
 6. Buryła Wacław: Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki. Matce ks. Jerzego Popiełuszki. [wiersze]. "Gość Niedzielny"
 7. Cichoobłaziński Leszek: Znak zwycięstwa - znak czasu. "Niedziela" 1999 nr 29.
 8. Drożdż Lidia: Zło dobrem zwyciężaj. [wiersz].
 9. Glemp Józef: Homilia na pogrzebie księdza Jerzego Popiełuszki - kościół na Żoliborzu w Warszawie, 3 XI 1984. "Tygodnik Powszechny" 1984 nr 46 s. 1- 2.
 10. Grodzicka-Królak Hanna: O księdzu Jerzym w Paryżu. "Być Sobą" 1993 nr 4 s. 14.
 11. Grossfeld Jan: Ostatnie wakacje. "Kontrapunkt" 1999 nr 6 s. II.
 12. Indrzejczyk Roman: Jestem mu winien wdzięczną pamięć. (wspomnienie o księdzu Jerzym). "Tygodnik Powszechny" 1985 nr 17.
 13. Jarosiński Dariusz: Ja zawsze patrzę głębiej. "Niezależna Gazeta Polska" z 2 listopada 2007 roku, s. 44- 46.
 14. Kalendarz uroczystości roku Księdza Jerzego Popiełuszki. 2004.
 15. Kamieńska Anna: Przy grobie Księdza Jerzego Popiełuszki. "Królowa Apostołów" 1987 nr 10 s. 19.
 16. Kapelan wolnej Polski. "Trybuna Śląska" z 20 października 2003 roku, s. 10.
 17. Kindziuk Milena: Zaufanie księdza Jerzego. "Wiara i Życie" z 17-18 października 1998 roku, s. 20.
 18. Kotański Janusz: Nagroda dla księdza. "Tygodnik Powszechny" z 17 października 2004 roku, s. 11.
 19. Ks. Jerzy Popiełuszko - męczennik. [oryginalna odbitka ksero drugiego obiegu z roku śmierci ks. Jerzego Popiełuszki 1984]
 20. Ks. Jerzy Popiełuszko w 20. rocznicę męczeńskiej śmierci. "Nasza Arka" 2004 nr specjalny. [w całości poświęcony Księdzu Popiełuszce]
 21. Ksiądz Jerzy by się cieszył. "Gość Niedzielny" 2001 nr 8 s. 7.
 22. Ksiądz Jerzy. Z prasy. "Tygodnik Powszechny" 1984 nr 48.
 23. Lubieniecka Joanna: Nie przemocą, lecz miłością. "Królowa Apostołów" 1987 nr 10 s. 19.
 24. Nitecki Piotr: Prorok wolności. "Gość Niedzielny" 1999 s. 12- 13.
 25. Oddał życie za naszą wolność. "Gość Niedzielny" 2004 nr 42 s. 1- 7.
 26. Opowiedz o Jurku. "Ziarna" 1990 nr 13 s. 38.
 27. Pamiętamy! "Niedziela" 1999 nr 42 s. 15.
 28. Pompowski Tomasz, Gwiazdowska Anna: Popiełuszkę można było uratować. "Polska Dziennik Zachodni" z 27 lutego 2009 roku, s. 5.
 29. Poniński Antoni: Piętnaście lat. "Niedziela" 1999 nr 42 s. 14.
 30. Potkaj Tomasz: Kamulki do nóg. "Tygodnik Powszechny" z 17 października 2004 roku, s. 10- 11.
 31. Rocznica śmierci księdza Jerzego. "Gazeta Wyborcza" z 19 października 2004 roku, s. 2.
 32. Sajdok Krystyna: Wspomnienie o ks. Jerzym Popiełuszce. "Niedziela" 2001 nr 42 s. 12.
 33. Semik Teresa: Mówił o wolności. Turz przed śmiercią ksiądz Jerzy Popiełuszko odwiedził Bytom i Piekary Śląskie. "Dziennik Zachodni" 1 19 października 2005 roku, nr 244 s. 10
 34. Szaniawska Anna: Wcześniej czy później zginę. "Kontrapunkt" 1999 nr 6 s. II.
 35. Szczepkowska Joanna: Był ciągle w biegu. Rozmowę przeprowadziła Magdalena Rigamonti. "Polska Dziennik Zachodni" z 26 lutego 2009, s. 16.
 36. Szczepkowska Roma: Odzyskiwanie wzroku. Wspomnienie o ks. Jerzym. "Być Sobą" 1992 nr 4 s. 24.
 37. Szyma Tadeusz: Był wśród nas i pozostał z nami. "Tygodnik Powszechny" 1984 nr 46 s. 1.
 38. Tymoteusz: Księże Jerzy, uczyń cud! "Niedziela" 1997 nr 16 s. 10 i 15.
 39. Wende Edward: Słowa wybaczenia. "Kontrapunkt" 1999 nr 6 s. III.
 40. Wnuk Maria: Wspomnienie o księdzu Jerzym. Z jego śmierci dobro wyrosło. "Ziarna" 1995 nr 10 s. 17.
 41. Ziółkowski Daniel: Warszawa. Kościół św. Stanisława Kostki. Ks. Jerzy Popiełuszko. "Turystyczne Ziarna" 1997 nr 4.

śmierć, zbrodnia, proces:

 1. Chudy Mariusz, Wilczak Dariusz: Dwa procesy. "Newsweek" 2007 nr 43 s. 92- 93.
 2. Cieśla Joanna, Rybak Agnieszka: Życie po życiu. "Polityka" 2004 nr 42 s. 78- 81.
 3. Dudek Antoni: Sekcja śmierci. "Wprost" 2002 nr 51/52 s. 30- 34.
 4. Grajewski Andrzej: Osaczyć księdza. "Gość Niedzielny" 2009 nr 14 s. 30- 31.
 5. Grajewski Andrzej: Tajemnica Kiszczaka. "Gość Niedzielny" 2009 nr 9 s. 44- 45.
 6. Sumiński Wojciech, Majera Mirosław, Kurtz Łukasz: Teatr Kiszczaka. "Wprost" 2005 nr 43 s. 40- 45.

wycinki w kartotece tekstowej (na temat śmierci, zbrodni, procesu):

 1. Derek Jacek: Męczennik i zbrodniarze. "Dziennik Zachodni" z 19 października 2001 roku, nr 245 s. 11.
 2. Gołąb Tomasz: Kto kazał zabić księdza? "Gość Niedzielny" nr 46 s. 14.
 3. Kozłowski Krzysztof: Milewski, Sowieci i inni. "Tygodnik Powszechny" z 17 października 2004 roku, s. 12.
 4. Musiał Filip: Kto zabił? "Kontrapunkt" 1999 nr 6 s. III.
 5. Pierwsza rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. "Tygodnik Powszechny" 1985 nr 42.
 6. Pietrzak Leszek: Kiszczak zacierał ślady. "Polska Dziennik Zachodni" z 20 października 2008 roku, s. 8
 7. Pietrzak Leszek: Kto kazał zabić księdza? "Polska Dziennik Zachodni" z 17 października 2007 roku, s. 30.
 8. Pietrzak Leszek: Nieznana prawda o śmierci ks. Jerzego. "Polska Dziennik Zachodni" z 18- 19 października 2008 roku, s. 16- 17.
 9. Proces o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. "Tygodnik Powszechny"
  - 1985 nr 4 s. 5 - 6.
  - 1985 nr 5 s. 3- 4.
  - 1985 nr 6 s. 3- 4.
  - 1985 nr 8 s. 3- 4.
  - 1985 nr 7 s. 3- 4.
 10. Szenkowa Izabella: Ciernista droga. "Niedziela" 1997 nr 16 s. 10 i 15.
 11. Szulik Gabriela: Zatrzymali. porwali. zamęczyli. utopili."Mały Gość Niedzielny" 2000 nr 10 s. 6- 9.
 12. Tajemnica w tajemnicy, czyli co to znaczy "góra"? W procesie gen. Ciastonia zeznawał jeden z oprawców ks. Jerzego. "Gość Niedzielny" 2000 nr 50 s. 13.
 13. Uprowadzony w dniu 19 października ks. Jerzy Popiełuszko nie życie. "Tygodnik Powszechny" 1984 nr 45.
 14. Wende Edward: IPN szuka zleceniodawców zabójstwa ks. Popiełuszki. "Życie" z 18 października 2001 roku, s. 3.
 15. Witkowski Andrzej: Kiszczak nie uniknie sądu. "Polska Dziennik Zachodni" z 25- 26 października 2008 roku, s. 14.
 16. Z pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki. [zdjęcia]. "Tygodnik Powszechny" 1984 nr 46.
 17. Żegnamy Ks. Jerzego Popiełuszkę (1947-1984). "Królowa Apostołów" 1984 nr 12, s. 6.

proces beatyfikacyjny (wycinki z kartoteki tekstowej):

 1. Gołąb Tomasz: Prymas Polski: nie opóźniałem beatyfikacji. "Gość Niedzielny" z 8 marca 2009 roku, s. 8.
 2. Jałoszewski Mariusz: Papież Benedykt XVI pomoże w beatyfikacji księdza Popiełuszki. "Polska Dziennik Zachodni" z 20 października 2008 roku, s. 24
 3. Kłossowska Anna, Kamiński Wojciech: Błogosławiony kapłan. "Życie" z 18 marca 2002 roku.
 4. Król Zdzisław: Kłopot z księdzem Jerzym. "Kontrapunkt" 1999 nr 6 s. I i IV.
 5. Król Zdzisław: Uniósł rękę na pożegnanie. "Przewodnik Katolicki" 2001 nr 8 s. 4.
 6. Pompowski Tomasz: Opóźni się proces beatyfikacyjny ks. Popiełuszki. "Polska Dziennik Zachodni" z 10-11 listopada 2007 roku.
 7. Wesołowska Małgorzata: Otwarcie procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki. "Niedziela" 1997 nr 8 s. 1 i 18.

informacje na temat filmów o księdzu Jerzym Popiełuszko:

 1. Kabiesz Edward: Piąta Ewangelia. "Gość Niedzielny" 2009 nr 7 s. 54- 55.
 2. Kabiesz Edward: Poszukiwany ksiądz Jerzy. "Gość Niedzielny" 2005 nr 30 s. 38- 39.
 3. Kabiesz Edward: Zagrać legendę. "Gość Niedzielny" 2007 nr 7 s. 46- 47.
 4. Kurpiowski Lech: Po prostu życiorys. "Newsweek" 2009 nr 9 s. 96.
 5. Wierzejewski Marcin: Najtrudniej zagrać duchowość. "Magazyn Familia" 2009 nr 3 s. 70- 71.

wycinki w kartotece tekstowej (na temat filmów):

 1. Kabiesz Edward: Strefa wolności. "Gość Niedzielny" z 1 marca 2009 roku, s. 54- 55.
 2. Łukaszewicz-Rigamonti Magdalena: Dwie biografie Popiełuszki. "Polska Dziennik Zachodni" z 18 grudnia 2007 roku, s. 32.
 3. Strzelczyk Janusz: Związkowcy oburzeni nauką historii. "Polska Dziennik Zachodni" z 8 kwietnia 2009 roku, s. 13.
 4. Wieczyński Rafał: Prymas ma do siebie żal. Rozmowę przeprowadziła Magdalena Rigamonti. "Dziennik Zachodni" z 25 lutego 2009 roku, s. 17.

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl