Józef RATZINGER
w zbiorach naszej biblioteki w momencie wyboru na Stolicę Piotrową 19 kwietnia 2005 roku
(Papież Benedykt XVI)

homilia na rozpoczęcie konklawe

 1. Dogmat Ratzingera. W Watykanie rozpoczęło się długie konklawe. "Wprost" 2000 nr 38 s. 102-103
 2. Messori Vittorio: Pytania o chrześcijaństwo. Mówią: Andre Frossard, Karl Rahner, Max Thurian, Umberto Eco, Gulio Andreotti, Jean-Marie Lustiger, Joseph Ratzinger. Kraków: m., 1997. ISBN 83-87243-00-0
 3. Raport o stanie wiary : Z K. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori. Kraków: Michalineum, 1986, 1974. ISBN 83-7019-016-2
 4. Ratzinger Joseph, Bertone Taricisio: Deklaracja Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła. (Kongregacja Nauki Wiary). Poznań: Pallottinum, 2000. ISBN 83-7014-389-X
 5. Ratzinger Joseph, Bertone Taricisio: Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary Kongregacja Nauki Wiary o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła Dominus Iesus. "Tygodnik Powszechny. Kontrapunkt" z 17 września 2000 nr 5 s. 9- 11
 6. Ratzinger Joseph: Dlaczego właśnie Ona? : Soborowa teologia maryjna. Warszawa: Marianie, 1991. ISBN 83-85040-32-3
 7. Ratzinger Joseph: Drogi ku wnętrzu. : Święta Dorota z Mątwów. : Kazanie ku czci świętej wygłoszone 17 czerwca 1979 w Kościele św. Michała w Monachium. Munchen: Biuro Prasowe Archidiec. Monachium i Freising, 1979.
 8. Ratzinger Joseph: Moje życie. : Wspomnienia z lat 1927- 1977. Częstochowa: Święty Paweł, 1998. ISBN 83-7168-089-9
 9. Ratzinger Joseph: Słudzy Waszej Radości.: Chrześcijaństwo, apostolstwo, kapłaństwo. Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, 1990.
 10. Ratzinger Joseph: Służyć prawdzie : Myśli na każdy dzień. Wyd. 2. Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, 1986.
 11. Ratzinger Joseph: Sól ziemi. : Chrześcijaństwo i Kościół na przełomie tysiącleci. Kraków: Znak, 1997. ISBN 83-7006-583-X
 12. Ratzinger Joseph: Śmierć i życie wieczne. Warszawa: PAX, 1986. ISBN 83-211-0694-3

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl