Adwentyści
Zestawienie bibliograficzne sporządzone przez p. Hannę Przetak - Studentkę Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nazywają się Kościołem Dnia Siódmego (tzn. soboty) i żyją w nadziei na powrót Chrystusa, który obiecał przybyć (łac. adventus) w dniu końca świata. Ruch ten, został założony w połowie XIX wieku przez baptystę Wiliama Millera, następnie kierowany przez Ellen G. White, zgodnie z doznawanymi przez nią objawieniami. Dla adwentystów dniem świętym jest sobota. Chrztu udzielają dorosłym przez całkowite zanurzenie w wodzie. Powstrzymując się od picia alkoholu i palenia tytoniu żyją w oczekiwaniu na paruzję.

 1. Chabiński Stanisław: Kościoły chrześcijańskie w Polsce. "Królowa Apostołów" 1984, nr 1-2, s.8-9
 2. Díaz de Leon Ignacio: Adwentyści Dnia Siódmego. W: Wspólnoty kościelne, niezależne grupy religijne, sekty.Pod red. Ewy Burskiej. Warszawa: Verbinum 1994. ISBN 83-85762-19-1. s. 43-49
 3. Klikowicz Grzegorz, Limanówka Jerzy: Wyznania chrześcijańskie. "Być sobą"" 1991, nr 1, s.20
 4. Koziróg Bernard: Adwentyzm: Słowo prorockie. W: Kalendarz ekumeniczny.Pod red. Jacka Wojtysiaka. Lublin-Sandomierz: Znak 2002. ISBN 83-7300-083-6. s. 23-26
 5. Łyko Zachariasz: Adwentyści. W:Encyklopedia katolicka, t.I. Pod red. Feliksa Gryglewicza, Romualda Łukaszyka, Zygmuntaa Sułowskiego. Lublin: KUL 1985. s.114-118
 6. Masson Hervé: Słownik herezji w kościele katolickim.Katowice: Książnica 1993. ISBN 83-85348-22-0. Adwentyści s. 46, Adwentyści Dnia Siódmego s. 46-47
 7. Napiórkowski Stanisław C.:Schematyczny obraz Kościołów chrześcijańskich. W: Teologia dla szkół średnich. Pod red. Mariana Ruseckiego. Lublin: KUL 1994. ISBN 83-228-0265-X. Adwentyści s. 648
 8. Pawłowicz Zygmunt: Związki religijne oczeklujące końca świata i tysiącletniego królestwa.W: Kościół i sekty w Polsce.Gdańsk: Stella Maris1992. S. 109-115
 9. Strycharczuk Ryszard Witold: Wybrane zagadnienia religijno-społeczne. Warszawa: Znaki czasu 1986. ISBN 83-85007-72-5
 10. Tokarczyk Andrzej: Adwentyści Dnia Siódmego. W: Trzydzieści wyznań. Wyd.2. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987. ISBN 83-03-01846-9. s. 138-148

Wyżej wymienione pozycje dostępne są w Bibliotece Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku.

Inne:

 1. Danielewicz Zbigniew: W oczekiwaniu na paruzję : nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy. Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999. ISBN 83-228-0611-6
 2. Danielewicz Zbigniew: Między kościołem a sektą. Warszawa : Biblioteka "Więzi" 1999. ISBN 83-88032-15-1
 3. Dąbrowski Stanisław: Odnowa postaw duchowych i etycznych. Warszawa : "Znaki Czasu" 1985. ISBN 83-85007-88-1
 4. Górski Andrzej: Kim jesteśmy. Warszawa : "Znaki Czasu" 1982 (Łódź : ŁZG). ISBN 83-00-00404-1
 5. Łyko, Zachariasz : Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Warszawa : "Znaki Czasu" 1988 (Sieradz : "Terpol"). ISBN 83-85007-10-5
 6. Łyko, Zachariasz: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego : historia, nauka, ustrój, posłannictwo. Warszawa : "Znaki Czasu" 2000. ISBN 83-87188-82-4
 7. Łyko Zachariasz: Z nadzieją w przyszłość. Warszawa : "Znaki Czasu" 1985 (Tomaszów Maz. : ŁDD 3). ISBN 83-85007-32-6
 8. Tom obejmuje audycje radiowe "Głosu Nadziei" emitowane w 1984 r. z Lizbony oraz nabożeństwa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego emitowane w 1984 r. przez Polskie Radio w Warszawie.
 9. White Ellen Gould: Doświadczenia i widzenia oraz ; Dary Ducha. Warszawa : Polski Dom Nakładowy : Wydaw. Poselstwa Wyzwolenia Cieszyna, 1990 (Ciesz. : CDW).
 10. White Ellen Gould: Wydarzenia czasów końca. Warszawa : "Znaki Czasu" 1995. ISBN 83-85182-80-2

Ciekawe strony www:

http://www.advent.pl/

http://www.racjonalista.pl/kk.php/d,79

http://www.maranatha.pl/

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl