ANIOŁOWIE
zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w kwietniu 2005 roku

Ujęcie kulturowe (literatura, sztuka):

 1. Baranowska Małgorzata: Anioł. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. Wyd. 2. Wrocław: Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1. s. 26- 28
 2. Dąb-Kalinowska: Ziemia piekło raj: Jak czytać obrazy religijne. Warszawa: PWN, 1994. ISBN 83-01-11263-8
 3. Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella: Szkolny słownik motywów literackich. Wyd. 4. Warszawa: Kram, 2000. ISBN 83-86075-72-4. s. 1- 3
 4. Słownik motywów literackich. Kraków: Greg, 2004. ISBN 83-7327-394-8. s. 7-13
 5. Trzcińska-Frűhlingowa Irena: Skarbiec anielski. Marki:Michalineum, 1997. ISBN 83-7019-180-0

Artykuły z czasopism:

 1. Górny Grzegorz: Policja duchowa : Czy anioły ingerują w nasze życie? "Wprost" 2003 nr 51-52 s. 104- 107
 2. Janiszewski Paweł: Aniołowie późnego antyku. "Mówią Wieki" 2002 nr 1 s. 6- 11
 3. Kołacz Jakub: We mgle stopy - a w błękicie czoła, czyli rzecz o aniołach Juliusza Słowackiego. "Przegląd Powszechny" 202 nr 3 s. 356- 366
 4. Kubies Grzegorz: Muzykujące anioły w malarstwie XV wieku. "Przegląd Powszechny" 2002 nr 11 s. 198- 210
 5. O pochodzeniu, liczbie oraz płci aniołów. "Literatura" 1987 nr 4
 6. Płużańska Zofia: Aniołowie w sztuce i tradycji chrześcijańskiej. "Inspiracje" 1998 nr 6 s. 53- 54
 7. Rohoziński Jerzy: Kto im dał skrzydła? "Magazyn Życie" 2001 z 22- 23 grudnia s. 4-6
 8. Sarzyński Piotr: Sztuka ze skrzydełkami. "Polityka" 2004 nr 52- 53 s. 90- 93
 9. Taborska Halina: Żelazny anioł. "Polityka" 2001 nr 23 s. 98
 10. Żarska Dorota: Ślady. Michał * Gabriel * Rafał. "Być sobą" 1996 nr 9 s. 26- 27

Utwory literackie:

 1. Anioł Pański w literaturze polskiej. Utwory i fragmenty utworów zebrała Janina Winowska. Kraków 1980
 2. Aniołowie naszej ziemi : Antologia polskiej poezji i prozy o Aniołach. Pod red. Ireny Barwickiej i Haliny Dylszewskiej. Reprodukcje Maria Giedz. Konstancin: Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, 1989.
 3. Intencje serca : Antologia poezji religijnej. Zebranie, opracowanie i wstęp Bożysław Walczak, Andrzej Hartliński. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 1985. ISBN 83-7015-029-2. Aniołów Stróżów. s. 319- 322
 4. Maliński Mieczysław: O aniołkach, diabełkach, ludziach i automatach. Warszawa : Loretanki, 1991. ISBN 83-85013-63-6
 5. Modlimy się słowami poetów polskich. Wybór Matylda Wiśniewska. Wyd. 2. Warszawa: Verbinum, 1998. ISBN 83-7192-049-0. Do świetych pańskich i Aniołów. s. 159- 172
 6. Terakowska Dorota: Tam gdzie spadają Anioły. Wyd. 1 czwarty dodruk. Kraków : Wydawn. Literackie, 2001. ISBN 83-08-02946-9

Ujęcie katolickie:

 1. Chorzępa Michał: Św. Michał Archanioł. Kraków 1991
 2. Garrone Gabriel-Marie: W co mamy wierzyć? Poznań: Pallottinum, 1972. Święci aniołowie s. 171- 177
 3. Gostkowski Rajmund: Anioł. W: Encyklopedia Katolicka Tom I. Lublin: KUL, 1985. s. 605- 613
 4. Granat Wincenty: Dogmatyka katolicka : Synteza. Lublin: KUL, 1967. Aniołowie s. 155- 165
 5. Huber Georges: Mój anioł pójdzie przed tobą. Miejsce Piastowe: Michalineum, 1982.
 6. Jan Paweł II: Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela. Watykan: Libreria Editrice Vaticana, 1987. ISBN 88-209-1581-2. s. 342- 357
 7. Kalinowski W., Rychlicki J.: Dogmatyka katolicka. Wyd. VII b. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 1957. Aniołowie s. 35- 36
 8. Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994. ISBN 83-7014-221-4. s. 86-88
 9. Kołodziejczyk Joanna: Anioł istota podręczna. W: Z tej ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki na rok 2002. Katowice: Księgarnia Świętego Jacka, 2001. s. 173- 177
 10. Kulesza Monika: Anioł - tajemniczy bliźni. Kalendarz Ekumeniczny 2001. Lublin: Ośrodek Brama Grodzka, 2001. ISBN 83-9128737-0-4. s. 64- 68
 11. Maria z Agredy: Mistyczne Miasto Boże czyli Żywot Matki Boskiej. Kraków: Michalineum, 1985. ISBN 83-7019002-2. Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera. s. 19- 22
 12. Posacki Aleksander: Aniołowie. W: Encyklopedia "Białych Palm" Radom: PWE, 2000. ISBN 83-912068-1-5. s. 99- 102
 13. Rzecz o Aniołach : między Bogiem a człowiekiem. Zebrał i ułożył Melchior Fryszkiewicz. Marki: Michalineum, 1992. ISBN 83-7010-009-X
 14. Salij Jacek: Poszukiwania w wierze. Poznań: W drodze, 1991. ISBN 83-7033-192-0. Prawda o aniołach - integralna część wiary chrześcijańskiej. s. 247- 253
 15. Salij Jacek: Rozmowy ze Świętym Augustynem. Poznań: W drodze, 1985. ISBN 83-85008-08-X. O aniołach. s. 92-102
 16. Swieżawski Stefan: Święty Tomasz na nowo odczytany : Wykłady w Laskach. Kraków: Znak, 1983. ISBN 83-7006-120-6. O aniołach - duchach czystych. s. 110-113
 17. Teodoret z Cyru: Leczenie chorób hellenizmu. Warszawa: PAX, 1981. ISBN 83-211-0216-6. O aniołach, rzekomych bogach i złych demonach. s. 69- 92
 18. Trzcińska-Frűhlingowa Irena: Skarbiec anielski. Marki:Michalineum, 1997. ISBN 83-7019-180-0
 19. Zieja Jan: Liturgia życia. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1974. Świat duchowy. Aniołowie. s. 40- 42

Artykuły z czasopism:

 1. Akun, wsypa aniołów. Historia objawień archanioła Gabriela mieszkańcowi wyspy Akun na początku XIX wieku. "Miłujcie się" 1999 nr 11-12 s. 17
 2. Bogdziewicz Henryk: Aniele Boży, Stróżu mój... "Niedziela" 1998 nr 39 s. 19
 3. Danielewicz Zbigniew: Dobra nowina o aniołach. "Znak" 2001 nr 559(12) s. 144- 149
 4. Grün Anselm: Zmowa aniołów. "List" 2001 nr 12 s. 5- 6
 5. Guitton Jean: List do mojego Anioła Stróża. "Słowo" 1995 3-4-5 listopada s. 21
 6. Jakimowicz Marcin: Aniołowie koloru herbaty. "Gość Niedzielny" 2004 nr 39 s. 3-6
 7. Modlitwa do aniołów z IV w. "Przegląd Powszechny" 2001 nr 6 s. 269- 270
 8. Pokarm dla moich aniołów. "Miłujcie się" 1999 nr 11-12 s. 19-
 9. Skowronek Alfons: Polskie kolędy i pastorałki o Aniołach. "Przegląd Powszechny" 2000 nr 12 s. 349-357
 10. Sporniak Artur: Kłopot z aniołem. "Tygodnik Powszechny" 2001 nr 51- 52 s. 5
 11. Stopka Artur: Słudzy i posłańcy Boży : Czy wierzymy w aniołów? "Gość Niedzielny" 1999 nr 39 s. 8
 12. Strzechemińksi Błażej: Po co Anioł Stróż? "Głos Ojca Pio" 2001 nr 1 s. 16- 18
 13. Zwiastują sprawy doniosłe : Aniołowie i archaniołowie. "Gość Niedzielny" 1999 nr 39 s. 1

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl