APOKALIPSA - zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece szkolnej w maju 2009 roku

słownictwo:

 1. Bartoszewski Konrad: Apokalipsa św. Jana. W: Encyklopedia katolicka. Tom I. Lublin, KUL, 1985. s. 749- 753.
  KS 7750

 2. Kopaliński Władysław: Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: Rytm, 2003. ISBN 978-83-7399-253-5. Apokalipsa s. 51.
  KS 3525z

 3. Langkammer Hugolin: Mały słownik biblijny. Wyd. 4 popraw. Wrocław: Wydawn. św. Antoniego, 1993. ISBN 83-85880-00-3. Apokalipsa s. 25- 26.
  KS 15910

 4. Léon-Dofur Xavier: Słownik nowego Testamentu. Wyd. 2. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1986. ISBN 83-7015-048-9. Apokalipsa s. 137.
  KS 6805

 5. Mała Encyklopedia Biblijna. Kraków: Aslan, 1995. ISBN 85885-02-1. Apokalipsa ś. Jana s. 15-16. Apokaliptyka s. 16.
  KS 19334

 6. Posadzki Aleksander: Apokaliptyka. W: Encyklopedia "Białych plam." Radom: PWE, 2000. ISBN 83-912068-0-7. s. 295- 298.
  KS 22904

 7. Russel D.S: Literatura apokaliptyczna. W: Słownik wiedzy biblijnej. Warszawa: Vacatio, 2004. ISBN 83-7146-023-6. s. 471- 474.
  KS 3325z

 8. Stachowiak Lech: Apokaliptyka. W: Encyklopedia katolicka. Tom I. Lublin, KUL, 1985. s. 753- 755.
  KS 7750

 9. Sweet John: Apokalipsa św. Jana. W: Słownik wiedzy biblijnej. Warszawa: Vacatio, 2004. ISBN 83-7146-023-6. s. 18- 22.
  KS 3325z


Apokalipsa a literatura, sztuka, kultura:

 1. A jak. Apokalipsa. "Cogito" 2005 nr 1 s. 76.

 2. Apokalipsa. "Materiały pomocnicze do prezentacji. Średniowiecze." 2006 nr 2.
  DC 126 (Segregator- Średniowiecze).

 3. Bartoszewski Konrad: Apokalipsa św. Jana. [także w ikonografii i w literaturze] W: Encyklopedia katolicka. Tom I. Lublin, KUL, 1985. s. 749- 753.

 4. Białostocki Jan: Dürer. Warszawa: Sztuka, 1956. [Ryciny: 6- 11]
  B 4528

 5. Bukowski Kazimierz: Biblia a literatura polska. Antologia. Poznań: Pallottinum, 1988. ISBN 83-7014-091-2. Apokalipsa czyli Księga Objawienia św. Jana. s. 346- 363.
  KS 8661

 6. Dąb-Kalinowska Barbara: Ziemia piekło raj. Jak czytać obrazy religijne. Warszawa: PWN, 1994. ISBN 83-01-11263-8, s. 176- 197.
  KSA 21393

 7. Drabek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella: Szkolny słownik motywów literackich. Warszawa: Kram, 2000. Apokalipsa s. 6- 10.
  KS 22236

 8. Dutka Elżbieta: Od "Sądu ostatecznego" Menlinga do "Próby generalnej" Tokarczuk, czyli o Apokalipsie i apokalipsach na lekcjach w liceum. "Nowa Polszczyzna" 2003 nr 2(32) s. 6- 16.

 9. Dybciak Krzysztof: Gry i katastrofy. Warszawa: Biblioteka "Więzi," 1980. Między zabawą a apokalipsą. s. 7- 100.
  E 7757

 10. Hind Rebecca: Twarze Boga. Warszawa: Arcady, 2005. ISBN 83-213-4399-6. Gniew i Sąd Boży, s. 128- 147.
  KSA 2091z

 11. Komornicka Anna M.: Słownik zwrotów i aluzji biblijnych. Łódź: Archidiecezjalne Wydawn. Łódzkie, 1994. ISBN 83-85022-39-2. Apokalipsa s. 46- 47.
  KS 17684

 12. Krawczuk Aleksander: Alfabet Krawczuka Mitologiczny. Kraków : Crakovia, 1991. ISBN 83-85104-39-9. Faeton i apokalipsa, s. 54- 58.
  Rm 15339

 13. Lasocińska Estera: Wyjaśnij, na czym polega wizyjność i uniwersalny sens Apokalipsy św. Jana. "Język Polski.. Matura 2001." 2001 nr 24(6) s. 79- 80.
  DC 28

 14. Miłosz Czesław: O utopiach i Apokalipsie. W: Rozmowy na koniec wieku. Kraków: Znak, 1998. ISBN 83-7006-715-8. s. 9- 22.
  Ii 22026

 15. Motyw apokalipsy w literaturze polskiej - przykłady powiązań. "Język Polski. Matura 2000." 2000 nr 7 s. 89.
  DC 18 - LP 21725

 16. Nawrocka Ewa: Apokalipsa. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Wrocław: Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1. s. 37- 41.
  KS 16424

 17. Nosowska Dorota: Słownik motywów literackich. Wyd. 2. Bielsko-Biała: ParkEdukacja, 2004. ISBN 83-7266-314-9. Apokalipsa s. 19- 26.
  KS 675z

 18. Stempowski Jerzy: Chimera jako zwierzę pociągowe. Warszawa: Czytelnik, 1988. ISBN 83-07-01530-8. Mała Apokalipsa dla inteligencji warszawskiej. s. 21- 30.
  E 8486

 19. Szawerna-Dyrszka Anna: "Zostanie krew na ustach, a na stopach znaki." Katastrofizm w Pełni czerwca i Dniu Apokaliptycznym Wacława Iwaniuka. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. ISBN 83-226-0921-8. s. 67- 81.
  E 3551z

 20. Szostkiewicz Adam: Świat i zaświaty. "Polityka" 2001 nr 15 s. 82- 86.

 21. Truszkiewicz Ewa: Wyjaśnij, na czym polega wizyjność i uniwersalny sens Apokalipsy św. Jana. "Cogito" 2000 nr 5 s. 80- 81.

 22. Wizje apokalipsy. "Świat Wiedzy" 1999, Milenium - Numer Specjalny. s. 5- 8.


przykłady:

 1. El Greco: Otwarcie piątej pieczęci Apokalipsy. W: Pynck Patrick de: Jak czytać malarstwo. Kraków: Universitas, 2005. ISBN 83-242-0565-9. s. 214- 215.
  KSA 2092z

 2. Ewangelia według Marka. Apokalipsa. Tł. Czesław Miłosz. Il. Jan Lebenstein. Lublin: KUL, 1989. ISBN 83-228-0049-5. [tłumaczenie poetyckie, barwne wizje malarskie]
  RB 22431

 3. Konwicki Tadeusz: Mała apokalipsa. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1998. ISBN 83-7054-055-4.
  L 20060

 4. Kot Wiesław: Całkiem nowa Apokalipsa. [Czas Apokalipsy reż. Coppola]. "Newsweek" 2003 nr 27 s. 82- 85.

 5. Mała apokalipsa - powieść o Warszawie i absurdach systemu. "Polski. Epoki. Wypracowania. Literatura Współczesna". s. 27- 29.
  LP 780b

 6. Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego. "Cogito. Dodatek Specjalny. Powtórka z lektur. Część 2." 2003 nr 4 s.100- 104.
  DC 100

 7. Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego. Oprac. Danuta Wilczycka. Lublin: Biblioteka Wysyłkowa, 2002. ISBN 83-86581-37-9.
  L 705g

 8. Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego. Warszawa: Suplement, [1991]. ISBN 83-85285-01-6.
  L 13560

 9. Szeja Małgorzata: Mała apokalipsa. "Matura z języka polskiego ustna i pisemna". 2004 nr 4 s. 72- 73.
  DC 96

 10. Śliwa Leszek: Wizja z Apokalipsy. [Luca Signorelli: Kłamstwa Antychrysta]. "Gość Niedzielny" 2006 nr 7 s. 2.

 11. Śliwa Leszek: Źródło żywej wody. [Jan van Eyck: Adoracja Baranka]. "Gość Niedzielny" 2007 nr 22 s. 2.


ujęcie teologiczne, publikacje zwarte:

 1. Dąbek Tomasz Maria: "Nawracajcie się!" Metanoia w Nowym Testamencie. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1996. ISBN 83-7030-147-9. Teksty o nawróceniu w Apokalipsie św. Jana. s. 228- 245.
  RB 18928

 2. Diétrich Suzanne de: Boży plan zbawienia. Warszawa: PAX, 1970. Koniec czasów. s. 192- 200.
  RB 17197

 3. Dzieje Apostolskie oraz Listy i Apokalipsa. Paris: Éditions du Dialogue, 1982. ISBN 2-85316-037-8.
  RB 22430

 4. Eco Umberto: Laicka obsesja nowej Apokalipsy. W: Eco Umberto, Martini Carlo Maria: W co wierzy ten, kto nie wierzy? Kraków: WMA, 1998. ISBN 83-7097-411-2. s. 13- 18.
  Rdg 21540

 5. Gryglewicz Feliks: Teologia Dziejów Apostolskich, Listów Katolickich i pism św. Jana Ewangelisty. Lublin: KUL, 1986. ISBN 83-228-0068-1. Teologia Apokalipsy św. Jana. s. 151- 158.
  RB 6514

 6. Haręzga Stanisław: Błogosławieństwa Apokalipsy. Katowice: Księgarnia ś. Jacka, 1992. ISBN 83-7030-046-4.
  RB 15815

 7. Harrington Wilfryd J.: Klucz do Biblii. Warszawa: PAX, 1982. ISBN 83-211-0277-8. Apokalipsa ś?. Jana. s. 456- 469.
  RB 108

 8. Mollat Donatlen: Apokalipsa dzisiaj. Kraków: m., 1992. ISBN 83-85541-05-5.
  RB 22455

 9. Posacki Aleksander: Encyklopedia zagrożeń duchowych. Radom: Polwen, 2009. ISBN 978-83-88822-95-7. Apokaliptyka s. 67- 71.
  KS 4029z

 10. Prigent Pierre: Spojrzenie na Apokalipsę. Warszawa: PAX, 1986. ISBN 83-211-0712-5.
  RB 7226

 11. Ryszka Czesław: Apokalipsa i miłosierdzie. Bytom: 4K, 1996. ISBN 83-85214-12-7.
  RB 18472

 12. Staniek Edward: Bogactwo natchnionych ksiąg. Nowy Testament. Wyd. 2. Kraków: Wydawn. św. Stanisława, 1997. ISBN 83-85903-71-2. Apokalipsa św. Jana. Bóg władcą świata. s. 180- 189.
  RB 21202

 13. Świderkówna Anna: Rozmów o Biblii ciąg dalszy. Wyd. 2 . Warszawa: PWN, 1998. ISBN 83-01-12161-0. Czas apokalips. s. 185- 228.
  RB 20877


artykuły z czasopism:

 1. Apokalipsa dzisiaj. "Znak" 1999 nr 535 [treść numeru]

 2. Czajkowski Michał: Apocalypsis cum figuris. "Więź" 1989 nr 10 s. 55- 63.

 3. Jankowski Augustyn: Jak to będzie na końcu świata, czyli co Apokalipsa mówi naprawdę. Rozm. Sławomir Rusin, Marcin Jakubiak. "List" 2005 nr 11 s. 18- 23.

 4. Lewandowski Jan: Trzęsienia ziemi w Apokalipsie Świadków Jehowy. "Sekty i Fakty" 1999 nr 3(4) s. 8 - 9.

 5. Philippe Marie-Dominique: Apokalipsa księga na dziś. "List" 2001 nr 10 s. 34- 39.

opracowała mgr Gabriela Bonk


Wizje apokalipsy. "Świat Wiedzy" 1999, Milenium - Numer Specjalny. s. 5- 8.

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl