ASERTYWNOŚĆ

zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece szkolnej w maju 2006 roku

 1. Asertywna zdrowa miłość. "Cogito" 1999 nr 19 s. 52- 53.
 2. Asertywność. "Cogito" 2004 nr 5 s. 31.
 3. Biela Karolina: Siła nieśmiałości. "Wprost" 2002 nr 36 s. 62- 66.
 4. Błaszczyk Ryszard: Myślę nie, mówię nie. "Lider" 2005 nr 1 s. 30.
 5. Choina Mirosław: O asertywności w szkole. "Nowa Szkoła" 2001 nr 7 s. 20- 24.
 6. Kafel Krystyna: Komunikacja społeczna w organizacji. Moduł II. Materiały dla uczestnika. Warszawa: Term-Iae Projekt, ok. 2000. ISBN 83-86148-82-9. Asertywność. Jak nauczyć się postawy asertywnej s. 23- 29.
  [NS 199z]
 7. Kiereś Barbara: Asertywność. W:  Encyklopedia "Białych Plam" Tom. II. Radom: PWE, 2000. ISBN 83-912068-0-7. s. 21- 22.
  [KS 22905]
 8. Marszałek Jacek: Asertywne budowanie relacji. W: Poradnik wychowawcy. Warszawa: Raabe, 2001. ISBN 83-908428-9-0. K 1.3. s. 1- 12.
  [KS 22991]
 9. Nowak Ewa: Modne słowo asertywność. "Cogito" 1999 nr 17 s. 44- 45.
 10. Weżre Katharine: Bądź asertywny. Darz szacunkiem innych i pozyskaj ich szacunek. "Lider" 1992 nr 5 s. 20- 21.

konspekty lekcji:

 1. Chomczyńska-Miliszkiewicz Mariola, Pankowska Dorota: Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej. Warszawa: WSiP, 1995. ISBN 83-02-05685-5. Ćwiczenia zachowań asertywnych. s. 121- 136.
  [ PED 49z]
 2. Helizanowicz Beata: |Co to znaczy być asertywnym? Konspekt lekcji. "Wychowawca" 1999 nr 1 s. 26- 27.
 3. Jachimka Małgorzata: Scenariusze lekcji wychowawczych wg programu autorskiego Żyć skuteczniej. Wrocław: Unus, 1997. ISBN 83-900281-6-6. Asertywność s. 81- 102.
  [PED 23022 i PED 20318]
 4. Jak żyć z ludźmi (Umiejętności interpersonalne0 : Program profilaktyczny dla młodzieży. Ćwiczenia grupowe. Warszawa: MEN, 1988.  Rozdział 6. Co to znaczy być asertywnym. s. od 6-1 do 6-21.
  [NS 200z]
 5. Kosińska Ewa, Zachara Barbara: Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole  : Scenariusze zajęć z uczniami. Kraków: Rubikon, 2003. ISBN 83-88725-36-X. Zachowania ryzykowne i asertywne reagowanie. s. 97- 105.
  [PED 24089]
 6. Kukiełka Bożena: Asertywność - sposób na agresję. Scenariusz zajęć. "Biblioteka w Szkole" 2001 nr 10 s. 23.
 7. Maćkała Wioletta, Kozieł Aldona: "Asertywność" po polsku. "Wszystko dla Szkoły" 2005 nr 7- 8 s. 22- 23.
 8. Stańczyk Dorota: Asertywność. Konspekt zajęć - warsztaty psychologiczne. "Wychowawca" 1996 nr 1 s. 17.

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl