AUTORYTET
Zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w maju 2008 roku

wydawnictwa zwarte:

artykuły z czasopism:

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl