AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece szkolnej
to zestawienie będzie w miarę możliwości uaktualniane

dyplomowany - mianowany - kontraktowy - opiekun stażu - dyrektor szkoły - dokumentacja - plan rozwoju zawodowego - zestawienia bibliograficzne - programy autorskie - opis i analiza przypadku - publikacje - egzamin - w internecie - dalszy rozwój

PUBLIKACJE ZWARTE:

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

AKTY PRAWNE (układ według dat):

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

DOKUMENTACJA:

DYREKTOR SZKOŁY:

CEL- NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY:

CEL - NAUCZYCIEL MIANOWANY:

CEL - NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY:

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO:

EGZAMIN - ROZMOWA- PREZENTACJA:

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU:

OPIEKUN STAŻU:

TWORZENIE PROGRAMU AUTORSKIEGO:

PUBLIKACJE:

W INTERNECIE:

DALSZY ROZWÓJ:

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl