BEZROBOCIE - ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Sporządzone w maju 2004 roku przy wykorzystaniu publikacji dostępnych w naszej szkolnej bibliotece.

Wydawnictwa zwarte:

 1.  
 2. Kupny Józef: Kościół wobec bezrobocia. W: Z tej ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 1993. Katowice: Księgarnia Świętego Jacka , 1992. ISBN 83-7030-094-4. s. 128- 129.
 3. Pamiętniki bezrobotnych. Nr 1 - 57. Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1933 [!!].
 4. Stańda Barbara, Wierzbowska Barbara: Przedsiebiorczość. Podręcznik. Warszawa: Wydawn. Szkolne PWN, 2002. ISBN 83-7195-460-3. s. 113- 118.
 5. Śpiewak Paweł: Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Część I Społeczeństwo. Zakres podstawowy. Warszawa: Wydawn. Szkolne PWN, 2002. ISBN 83-7195-410-7. s. 76- 85.
 6. Zimoń Damian: Kościół katolicki na Śląsku wobec bezrobocia. Katowice : Kuria Metropolitalna, 2001. ISBN 83-88648-15-2
 7. Zimoń Damian: Pochylmy się nad bezrobociem. Katowice: Księgarnia Świętego Jacka, 2002. ISBN 83-7030-284-X.

Artykuły z czasopism:

 1. Anderson Anthony: 18 milionów bezrobotnych - wyzwaniem dla Europy. "Dialog Europejski" 1997 nr 6 s. 22- 23.
 2. Bartczak Iwona D.: Bezrobotny - wybór czy konieczność? "Więź" 1991 nr 5 s. 59- 64.
 3. Bezrobocie - wyzwanie dla Kościoła. "Wiadomości Kai" 22 marca 2001 s. 13-15.
 4. Bezrobocie, praca. "Unia Europejska" 2003 nr 9 s. 13- 14.
 5. Borowiec Katarzyna, Lis Krystyna, Mendak Urszula: Bezrobocie z Excelem. Lekcja międzyprzedmiotowa z matematyki, informatyki i wiedzy o gospodarce. "Matematyka w szkole" 2002 nr 4 s. 14- 15.
 6. Dunajski Antoni: Przypowieść o bezrobotnych. "Gość Niedzielny" 2002 nr 38 s. 9.
 7. Dylus Aniela: Kościół wobec bezrobocia: czyli jak "pocieszać"? "Znak" 2000 nr 537 (2) s. 4- 11.
 8. Filas Agnieszka, Janecki Stanisław: Polskie Fawele. Grożą nam bunty odrzuconych. "Wprost" 2001 nr 14 s. 28- 33.
 9. Grzeszak Adam, Dziadul Jan: Drugie danie co trzeci dzień. Z czego żyją bezrobotni? "Polityka" 2002 nr 7 s. 58-60.
 10. Janecki Stanisław: Ostatnie wakacje. Przybywa bezrobotnych z wyższym wykształceniem. "Wprost" 2000 nr 34 s. 22-24.
 11. Janicki Mariusz: Wolny najmita. Prawo pracy kontra prawo do pracy. "Polityka" 2001 nr 12 s. 3-9.
 12. Jureczko-Wilk Joanna: Pesymiści na rynku pracy. "Gość Niedzielny" 2003 nr 9 s. 36.
 13. Kowalski Marcin, Pleśniak Rafał: Bezrobotny styl życia. W Polsce upowszechnia się bezrobocie w wyboru, czyli kultura lenistwa. "Wprost" 2001 nr 42 s. 28- 34.
 14. Kozłowski Paweł: Bezrobocie w Polsce. "Nowa Szkoła" 2001 nr 8 s. 53- 54.
 15. Leśniewski Bartłomiej, Walczak Agata: Dołek 2001. Do końca przyszłego roku pracę może stracić nawet dwa miliony osób. "Wprost" 2000 nr 36 s. 20- 21.
 16. Lubelska Krystyna: Profesja w recesji. "Polityka" 2002 nr 18 s. 3- 9.
 17. Markiewicz Wojciech: Aaaabsolutnie do wszystkiego. Jakie oferty można znaleźć w ogłoszeniach prasowych, jak je czytać i co robić, żeby nie dać się nabrać? "Polityka" 2003 nr 6 s. 3- 9.
 18. Miller Karen Lowry: Za kulisami zwolnień. Bezrobocie. "Newsweek Polska" 2001 nr 14 s. 60- 61. [dane w Europie]
 19. Obroń się przed bezrobociem. "Wyprawka Maturzysty" 2002/2003 Zeszyt 6 s. 1b - 6b.
 20. Podgórska Joanna: Nie robim, bo się narobim. [Bezrobocie wynika nie tylko z deficytu miejsc pracy. Problem tkwi także w marazmie, apatii, postawie roszczeniowej]. "Polityka" 2004 nr 19 s. 3-10.
 21. Przeciwdziałanie bezrobociu w UE. "Unia Europejska" 2003 nr 9 s. 25-26.
 22. Regiony biedy i bogactwa. "Newsweek Polska" 2003 nr 51-52 s. 30- 31. [mapka - dane w Polsce]
 23. Riedel Rafał: Szukam pracy. "Wiedza i Życie" 2001 nr 6 s. 48- 51.
 24. Rzońca Andrzej: Lekarstwo na bezrobocie. "Newsweek Polska" 2002 nr 12 s. 54-55.
 25. Socha Ryszarda: Niech pani zaszczeka. "Polityka" 2002 nr 50 s. 36- 39.
 26. Socha Ryszarda: Taktyczni i faktyczni. Mnóstwo ludzi rejestruje się jako bezrobotni tylko po to, by korzystać z kas chorych. "Polityka" 2001 nr 19 s. 74- 76.
 27. Stasik Dariusz, Pisera Rafał: Unia na nas nie czeka. Bezrobocie. "Newsweek Polska" 2001 nr 14 s. 62- 63.
 28. Supranowicz Maria: Aktywne bezrobocie. "Wiedza i Życie. Wiedza i człowiek." 1994 nr 3 s. 10- 11.
 29. Terlikowski Tomasz Piotr: Potrzeba nowej solidarności. "Emaus" 2002 nr 7-8 s. 6- 7.
 30. Tkaczyk Tadeusz P.: Łaska pracodawcy. Polemika w sprawie bezrobocia. "Polityka" 2001 nr 20 s. 68.
 31. Trojanowska Hanna: 9 przykazań dla szukających pracy. "Newsweek Polska" 2002 nr 16 s. 53.
 32. Urbański Stanisław: Przyczyny bezrobocia. "Emaus" 2002 nr 3 s. 14.
 33. Wieloński Andrzej: Bezrobocie największym problemem rynku pracy w Polsce. "Geografia w szkole" 1993 nr 3 s. 146- 150.

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl