Cud nad Wisłą - Bitwa warszawska 15 sierpnia 1920 roku

zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece szkolnej w maju 2007 roku

publikacje książkowe:

fragmenty publikacji zwartych:

artykuły z czasopism:

o wojnie polsko-bolszewickiej:

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl