KWAŚNE DESZCZE

zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w kwietniu 2005 roku

Publikacje zwarte:

 1. Groźny wyciek kwasu, kwaśne deszcze- video. Telewizyjny film. prod. ameryk. z serii: Świat chemii [ studium TV: 1CH - 27`]
 2. Hare Tony: Ratujmy naszą planetę. Tom 2. : Dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne opady. Warszawa: Alma - Press, 1999. ISBN 83-7020-271-3. Kwaśne opady s. 63- 90
 3. Kalinowska Anna: Ekologia- wybór przyszłości. Warszawa: Editions Spotkania, 1991. ISBN 83-85195-89-0. Kwaśne deszcze, czyli zanieczyszczenia nie znają granic. s. 131- 144
 4. Ponadgraniczne zagrożenie środowiska: Fakty o zanieczyszczeniu powietrza oraz o zakwaszeniu. Sztokholm: Szwedzko-Polskie Towarzystwo Ochrony Środowiska, 1989
 5. Scott Michael: Ekologia. Warszawa: BGW, 1997. ISBN 83-7066-666-3. Zaśmiecanie świata: Kwaśne deszcze, ropa i ozon: zanieczyszczanie lądów, mórz i powietrza. s. 144- 149

Artykuły z czasopism:

 1. Decewicz Joanna, Radulska-Kostro Jadwiga: Kwaśne deszcze - kwaśny problem. Scenariusz zajęć z chemii dla gimnazjum. "Aura" 2003 nr 2 Dodatek ekologiczny dla szkół nr 101 s. 6- 7
 2. Godlewska Grażyna, Jankowska Bernadeta: Jak długo jeszcze będą padały kwaśne deszcze. Scenariusz zajęć pozalekcyjnych. "Aura" 2001 nr 9 Dodatek ekologiczny dla szkół nr 84. s. 4
 3. Hedin Lars O>, Likens Gene E.: Pył atmosferyczny i kwaśny deszcz. W ostatnich latach emisja kwaśnych zanieczyszczeń się zmniejszyła, nadal jednak padają kwaśne deszcze. Być może ich przyczyną jest pył atmosferyczny. "Świat Nauki" 1997 nr 2 s. 54- 58
 4. Kozłowski Zygmunt: Kwaśne deszcze- przyczyny i skutki. "Chemia w szkole" 1995 nr 2 s. 67-72
 5. Kwasowość opadów i rozmieszczenie porostów. "Geografia w szkole" 2001 nr 3 s. 139-142
 6. Kwaśne deszcze. Warsztaty ekologiczne. "Biologia w Szkole" 2003 nr 3 s. 169-
 7. Łętowski Franciszek: Czyste niebo czy ekologiczny przekręt...? "Aura" 2002 nr 2 s. 7-9
 8. Sobczak Iwona: Internet jako źródło informacji. Temat: kwaśne deszcze. "Aura" 2002 nr 8 Prace konkursowe nr 7. s. 6
 9. Sposoby na kwaśne deszcze. "Chemia w szkole" 2004 nr 2 s. 20-
 10. Tarabuła Taida: Zabójstwo czy samobójstwo? Powszechnie uważa się, że lasy zamierają z powodu kwaśnych deszczów. Jeśli jest to prawdą, to dlaczego giną głównie drzewa iglaste? "Wiedza i Życie" 1998 nr 11 s. 42- 46
 11. Zabytki i lasy nie lubią kwaśnych deszczy. O zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego i jego wpływie na zabytki i lasy rozmawia Krzysztof Zaręba, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, z Edwardem Garścią, redaktorem naczelnym Aury. "Aura" 2003 nr 5 s. 45

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl