DYSKLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA, DYSKALKULIA - ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Sporządzone w kwietniu 2004 roku przy wykorzystaniu publikacji dostępnych w naszej szkolnej bibliotece.
Dla łatwiejszego wyszukiwania niektóre słowa kluczowe zostały zapisane dużymi literami.

Wydawnictwa zwarte:

 1. Brejnak Wojciech: Kocham i wychowuję. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Adam, 1993. ISBN 83-85207-29-5.
 2. Musierowicz Małgorzata: Frywolitki 2 czyli ostatnio przeczytałam książkę!!! (Wybór z lat 1998- 2000). Łódź: Akapit Press, 2000. ISBN 83-87463-72-8. s. 80- 85.
 3. Rudnicka Małgorzata: Dyslektyk wśród moich uczniów. [luty 2001] W: Poradnik nauczyciela. Warszawa: Raabe, 2000. Tom 2. K 3.2 s. 1- 16.
 4. Spandel Małgorzata: Profilaktyka zaburzeń dyslektycznych w ramach nauczania zintegrowanego. W: Profilaktyka w teorii i praktyce wychowawczej. Materiały IV Wojewódzkiego Forum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego. Katowice: Śląsk, 2000. ISBN 83-7164-232-6. s. 144-147.
 5. Studnicka Jolanta: Ortograffiti 1. Pisownia wyrazów z "rz" wymiennym. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Gdynia: Operon, 2003. ISBN 83-7390-045-4
 6. Studnicka Jolanta: Ortograffiti 2. Pisownia wyrazów z "rz" niewymiennym. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Gdynia: Operon, 2003. ISBN 83-7390-117-5

Artykuły z czasopism:

 1. Bardzińska Dorota: Co robić, gdy dziecko ma dysleksję? Dwójka goni dwójkę, uczeń się stara, a mimo to ma kłopoty z czytaniem albo robi błędy ortograficzne. "Reader`s Digest. Przegląd" 1998 nr 9 s. 36- 44.
 2. Bogdanowicz Marta: Dysleksja - mistrzyni paradoksów. "Charaktery" 2001 nr 1 s. 36- 38.
 3. Brzozowska Marzanna: O dysleksji czyli o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. "Magazyn Szkolny" 2001 nr 14 s. 15- 16.
 4. Butryn Danuta: Uczniowie dyslektyczni a proces nauczania - uczenia się GEOGRAFII i treści geograficznych w bloku przyrodniczym. "Geografia w szkole" 1999 nr 5 s. 272- 275.
 5. Czeszak - Godula Maria: Rozpoznawanie dysleksji i udzielanie pomocy dzieciom w starszym wieku szkolnym. "Wszystko dla Szkoły" 2003 nr 2 s. 5-
 6. Doktor pecet. Test programów: Ćwiczenia dla dyslektyków. Ortografia jest trudna. Szczególnie dla dzieci z dysleksją, które mają problemy z poprawnym czytaniem i pisaniem. Można im jednak pomóc, także ZA POMOCĄ KOMPUTERA. "Komputer Świat" 2003 nr 1 s. 34- 35.
 7. Dolanta-Makuch Ewa: Dysleksja. Dysgrafia. Dysortografia. Wybór literatury za lata 1989- 1998. "Biblioteka w szkole" 1999 nr 4 s. 22- 23. [BIBLIOGRAFIA]
 8. Dysleksja - JEDNOLITE ZASADY POSTĘPOWANIA W DIAGNOZOWANIU I UDZIELANIU POMOCY uczniom. "Magazyn Szkolny" 2001 nr 10 s. 8 i 17 ; nr 11 s. 8- 9.
 9. Kossobudzki Piotr: Jak dwa razy dwa. "Wiedza i Życie" 2001 nr 9 s. 34- 35. [DYSKALKULIA]
 10. Kroll Aneta: Dyslektyk czeka na pomoc. Co roku zauważam wzrost liczby uczniów wymagających dodatkowej, specyficznej pomocy w szkole. "Magazyn Szkolny" 2003 nr 8 s. 14.
 11. Król Elżbieta: Kłopoty nie tylko z czytaniem. Z dysleksją można żyć, a nawet zdobywać sławę, czego dowiedli Hans Christian Andersen, Albert Einstein, August Rodin, Winson Churchill, Karol Gustaw czy Tom Cruise. Nie zmienia to faktu, że dotyka ona aż pięciu procent ludzi. Wielu z nich było naznaczonych w szkole piętnem dziecka opóźnionego rozwoju. "Magazyn Szkolny" 2002 nr 21/22 s. 18.
 12. Kuś Mira: Olek dostaje "kota"."Przekrój" 1998 nr 42/2782 s. 9- 10.
 13. Lewicka Helena: Kłopoty w uczeniu się matematyki. Współczesne wyniki badań wskazują, że najczęstsze dysfunkcje uczenia się nie są wynikiem uszkodzenia tkanki mózgowej. Dysleksję można wyleczyć. Dziecko nie musi być dyslektykiem, ale dopóki nim jest, powinniśmy rozumieć jego zachowania i pomóc mu przezwyciężać często narastające trudności. "Matematyka" 2004 nr 1 s. 17- 19.
 14. Nowakowska Ewa, Miecik Igor T.: Wolno stawiać byki. Czy to możliwe, że co drugi uczeń w dobrej szkole jest dyslektykiem? W niektórych szkołach podstawowych niemal co drugi szóstoklasista przyszedł na kwietniowy test sprawdzający (w tym roku po raz pierwszy wszystkie trzynastolatki w Polsce go pisały) z zaświadczeniem o dysleksji. Podobna sytuacja zdarzy się pewnie na majowych testach dla gimnazjalistów. Czasem połowa zdających do prywatnych liceów, które już egzaminują uczniów, ubiega się o to, by nie brać pod uwagę ich błędów ortograficznych. "Polityka" 2002 nr 17 s. 30- 32.
 15. Oczkoś Jolanta: Problem dysleksji w nauczaniu języków obcych. "Języki obce w szkole" 2003 nr 2 s. 59- 61.
 16. Ozminkowski Violetta: Rozpacz w kratkę. Czy DYSKALKULIA, czyli kłopoty z liczeniem, stanie się następną popularną "szkolną chorobą", jak dysleksja i dysgrafia? "Newsweek" 2002 nr 45 s. 36- 38.
 17. Pętlewska Halina: Czytać wbrew genom. "Wiedza i Życie. Wiedza i Człowiek" 1996 nr 6 s.  41- 44.
 18. Pliszka Alina: Dysleksja a EMOCJE. "Wychowawca" 2000 nr 5 s. 23.
 19. Poświatowska Monika: Praca z uczniem dyslektycznym. Dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia stanowią problem, do którego trzeba powracać. "Matematyka" 2004 nr 2 s. 30-31.
 20. Romanowska Dorota: Zagubione słowa. Dysleksja - skomplikowane zaburzenie, które można zwalczyć prostą ZMIANĄ DIETY? Tak przynajmniej twierdzą brytyjscy uczeni. "Newsweek" 2001 nr 6 s. 74- 75.
 21. Shaywitz Sally E.: Dysleksja. W nowym modelu tego zaburzenia kładzie się nacisk na wadliwe przetwarzanie języka. Hipoteza wyjaśnia, dlaczego niektórym bardzo inteligentnym osobom tak trudno nauczyć się czytać. "Świat Nauki" 1997 nr 1 s. 58- 65.
 22. Spendel Małgorzata: Diagnostyka i terapia. Wojewódzki program: Profilaktyka dysleksji rozwojowej. Od wielu lat liczba dzieci i młodzieży podejrzanych o dysleksję rozwojową, zgłaszanych do poradni w naszym województwie oraz w całym kraju, rośnie w zawrotnym tempie. Można mieć wrażenie, iż wręcz przybiera to postać plagi społecznej. "Magazyn Szkolny" 2003 nr 6 s. 23.
 23. Ślósarz Anna: Nim uczeń dyslektyczny napisze zadanie egzaminacyjne... "Polonistyka" 1994 nr 5 s. 271- 274.
 24. Ulfik Halina: Zasady terapii zaburzeń operacyjności myślenia MATEMATYCZNEGO. "Magazyn Szkolny" 2001 nr 21 s. 12-13.
 25. Zębalska Cecylia: Dysleksja. Dysgrafia. Dysortografia. Wybór literatury za lata 1999- 2003. "Biblioteka w szkole" 2004 nr 1 s. 22- 23. [BIBLIOGRAFIA]

Inne:

 1. Mitas Katarzyna, Zawadzka Katarzyna: Konferencja samokształceniowa Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek w Rybniku zrealizowana 10 lutego 2004 r. pt.: Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. [s 2/19]
 2. Szczerbak Ewa: Ćwiczenia dyslektyczne - instruktaż [PREZENTACJA MULTIMEDIALNA w programie PowerPoint - 58cg]
 3. Dyskietka komputerowa z materiałami przygotowanymi przez pedagogów: Katarzynę Mitas i Katarzynę Zawadzką.

opracowała mgr Gabriela Bonk
(dysortografik etc...)


Serdecznie dziękujemy Pani Mirze Kuś za przesłanie nam tradycyjną pocztą swojego cennego artykułu z czasopisma "Przekrój"

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl