ALBERT EINSTEIN i TEORIA WZGLĘDNOŚCI
(dla uczczenia
Światowego Roku Fizyki)
zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w kwietniu 2005 roku

Publikacje zwarte:

 1. Białkowski Grzegorz: Stare i nowe drogi fizyki : U źródeł fizyki współczesnej. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980. ISBN 83-214-0221-6. Szczególny świat Einsteina. s. 250- 271
 2. Brzezowski Sławomir: Fizyka i astronomia 3 : Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Gdynia: Operon, 2004. Czasoprzestrzeń. O relacji między masą i energią w szczególnej teorii względności. s. 21- 28
 3. Coleman,James A.: Teoria względności dla laika. Popularne przedstawienie historii, teorii i doświadczalnych dowodów Einsteinowskiej rewolucyjnej koncepcji Wszechświata. Warszawa : PWN, 1963
 4. Heller Michał: Początek świata. Kraków: Znak, 1976. Czy Pan Bóg interesuje się teorią względności? s. 174- 185
 5. Kopczyński Wojciech, Trautman Andrzej: Czasoprzestrzeń i grawitacja. Warszawa: PWN, 1981. ISBN 83-01-02266-3.
  - Geometryczne podstawy ogólnej teorii względności. s. 140- 152.
  - Równania Einsteina s. 153- 157.
  - Niektóre zagadnienia ogólnej teorii względności s. 158- 168.
  - Przegląd zjawisk przewidywanych przez teorię grawitacji Einsteina. s. 169- 178.
  - Teoria Einsteina-Cartana. s. 197- 200
 6. Sokołowski Leszek M.: Alberta Einsteina filozofia fizyki. W: Filozofować w kontekście nauki. Pod red. M. Hellera, A. Michalik, J. Życińskiego. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1987. ISBN 83-55017-23-2. s. 187- 201
 7. Szczególna teoria względności - W: Atom i energia - video [Studium TV: 12 Q - 29`]
 8. Whittaker Edmund T.: Od Euklidesa do Einsteina. Warszawa: PWN, 1965. Pojęcia ogólnej teorii względności s. 118- 137

Artykuły z czasopism:

 1. 100 lat teorii względności. "Świat Nauki" 2004 nr 10 s. 6
 2. Albert Einstein. Teoria elegancji. "Wysokie Obcasy" z 24 lutego 2001 s. 31 [wycinek w kartotece tekstowej]
 3. Anegdoty z życia Alberta Einsteina. [wycinek w kartotece tekstowej]
 4. Ashby Neil: Z Einsteinem pod rękę. Czy Einstein się mylił? Wielu ludzi ciągle jest o tym przekonanych. Nic dziwnego. Przewidywania jego teorii wydają się przecież tak wydumane i nieprawdopodobne. Tymczasem na wyciągniecie ręki (a właściwie w ręku) mamy ostateczny dowód przemawiający za teorią względności. Jest nim system nawigacji GPS. "Wiedza i Życie" 2003 nr 2 s. 50- 54
 5. Bernstein Jeremy: Czy Einstein mimowolnie był ojcem czarnych dziur? Równania pola grawitacyjnego Einsteina to podstawa współczesnej teorii czarnych dziur, choć o sam za ich pomocą chciał udowodnić, że czarne dziury nie mogą istnieć. "Świat Nauki" 1996 nr 8 s. 62- 67
 6. Borelowski Zbigniew: Szczególna teoria względności w szkole średniej. "Fizyka w szkole" 1987 nr 5 s. 276- 282
 7. Collins Graham P.: Prześcignąć Einsteina. Fizycy próbują poprawiać teorię względności. "Świat Nauki" 2003 nr 1 s/ 8- 9
 8. Czerniawski Jan: Czy masa relatywistyczna jest przeżytkiem? "Fizyka w szkole" 1995 nr 3 s. 145- 147
 9. Czerny Michał: Czekając na rewolucję. Fale grawitacyjne. "Wiedza i  Życie" 2003 nr 12 s. 52- 53
 10. Dannen Gene: Lodówki Einsteina - Szilarda. Pod koniec lat dwudziestych dwaj genialni fizycy teoretycy pracowali wspólnie nad udoskonaleniem domowej lodówki. "Świat Nauki" 1997 nr 3 s. 70- 75
 11. Drozdowski Henryk: O powstaniu szczególnej teorii względności. "Fizyka w szkole" 1992 nr 3 s. 180- 186
 12. Einstein twórcą teorii kwantów? "Delta" 2002 nr 5 s. 2- 3
 13. Fritzsch Harald, Helge Michael: Das Genie des Jahrhunderts: Albert Einstein. "Deutschland" 2004 nr 6 s. 12- 16
 14. Galison Peter: Kompas Einsteina. Dlaczego magnetyzm żelaznej sztabki absorbował Einsteina bardziej niż praca nad teorią względności? "Świat Nauki" 2004 nr 10 s. 46- 49
 15. Gibbs W. Wayt: Atomowe propozycje na wiek XXI. Technologie nowej generacji pozwalają zastosować teorie Einsteina w komputerach, urządzeniach medycznych a nawet okrętach podwodnych. "Świat Nauki" 2004 nr 10 s. 38- 45
 16. Gil Janusz: O teorii względności, paradoksie bliźniąt i podróżach międzygwiezdnych. "Fizyka w szkole" 1995 nr 5 s. 260- 268
 17. Guterl Fred: Geniusz przez dziurkę od klucza. "Świat Nauki" 1994 nr 3 s. 16- 17 [wycinek w kartotece tekstowej]
 18. Hawking Stephen W., Penrose Roger: Natura czasu i przestrzeni. Dwaj fizycy, znawcy ogólnej teorii względności przedstawiają swoje odmienne poglądy na temat Wszechświata, jego ewolucji i znaczenia teorii kwantów. "Świat Nauki" 1996 nr 9 s. 36- 41
 19. Infeld Eryk: Babie lata Alberta Einsteina. W jednym z ostatnich wielkich osiągnięć Einsteina niemały udział miał polski fizyk Leopold Infeld. "Świat Nauki" 2004 nr 10 s. 86- 92
 20. Jaklewicz Tomasz: Teoria względnie trudna. "Gość Niedzielny" 2005 nr 7 s. 36- 37
 21. Kostelecký Alan: W poszukiwaniu granic teorii względności. Szukając drogi do teorii fundamentalnej, naukowcy wypatrują zjawisk sprzecznych z teorią względności Einsteina. "Świat Nauki" 2004 nr 10 s. 72- 81
 22. Kowalewski Andrzej: Albert Einstein. "Perspektywy" 2000 nr 1 s. 58- 60
 23. Kowalski-Glikan Jerzy: Świat według Alberta Einsteina. Na początku XX wieku skromny urzędnik biura patentowego w Bernie opracował teorię, która raz na zawsze zmieniła naszą wizję świata. Teoria ta nazwana została teorią względności. "Wiedza i Życie" 1999 nr 3 s. 56- 58
 24. Kowalski-Glikman Jerzy: Wszystko jest względne. 100 lat teorii względności. "Niezbędnik Inteligenta. Polityka" 2005 nr 11 s. 8- 12
 25. Krauss Lawrence M., Turner Michael S.: Kosmiczna zagadka. Nowe wcielenie stałej kosmologicznej Einsteina może wskazać nam drogę do teorii głębszej niż ogólna teoria względności. "Świat Nauki" 2004 nr 10 s. 50- 57
 26. Krauss Lawrence M.>: Fizyka podróży międzygwiezdnych. "Wiedza i Życie" 19966 nr 10 s. 10- 17
 27. Lehman Ludwik: Szczególnie bezwzględna teoria. "Fizyka w szkole" 2003 nr 5 s. 31- 32
 28. Lewandowski Konrad T.: Albert i Maria - więcej niż koleżeństwo. [próba rekonstrukcji związku Marii Curie-Skłodowskiej i Alberta Einsteina]. "Mówią Wieki" 2003 nr 5 s. 30- 34
 29. Lightman Alan: Einstein i Newton: Pojedynek tytanów. Dwaj wielcy uczeni mieli bardoz podobny temperament. "Świat Nauki" 2004 nr 10 s. 84- 85
 30. Liskowska-Niepokólczycka Anna: Teoria Einsteina - dla wszystkich. "Więź" 1968 nr 2 s. 158- 160
 31. Musser George: Czy Einstein miał rację? W przeciwieństwie do większości współczesnych mu fizyków Albert Einstein uważał, że mechanika kwantowa zostanie zastąpiona przez klasyczną. "Świat Nauki" 2004 nr 10 s. 68- 71
 32. Musser George: Wszystkie oddziaływania świata, łączcie się! W opublikowanym w 1950 roku w Scientific American artykule Einstein przedstawił zarys uniwersalnej teorii fizycznej, nad którą od dawna pracował. niestety, nie był ona ani uniwersalna, ani co gorsza, prawdziwa. "Świat Nauki" 2004 nr 10 s. 82- 83
 33. Myszkowski Jacek: Obie teorie względności a "brzytwa Ockhama" "Fizyka w szkole" 19922 nr 1 s. 34- 36
 34. Person of the century [szereg artukułów w języku angielskim] "Time" 1999 December 31 s. 31- 59
 35. Potęga umysłu Einsteina. "Dziennik Zachodni" z 19 kwietnia 2005 nr 90 s. 17 [wycinek w kartotece tekstowej]
 36. Rubinowicz Anna: Pocztówka z Caputh. "Wysokie Obcasy" [wycinek w kartotece tekstowej]
 37. Rurański Jan: Jak pisać o Einsteinie. Recenzja: Joseph Schartz: Einstein dla początkujących. Warszawa: Alfa, 1988. "Nowe Książki" [wycinek w kartotece tekstowej]
 38. Schlenoff Daniel C: Stulecie Einsteina. "Świat Nauki" 2004 nr 10 s. 94- 97
 39. Sklonować Einsteina. Sto lat temu odkrycia tego wielkiego fizyka zapoczątkowały przełom w światowej nauce. "Dziennik Zachodni" z 24 stycznia 2005 s. 32 [wycinek w kartotece tekstowej]
 40. Sokołowski Leszek M.>, Staruszkiewicz Andrzej: "Myśl czysta pojmuje rzeczywistość..." O filozofii fizyki Alberta Einsteina (I). "Przegląd Powszechny" 1987 nr 2 s. 176- 186
 41. Sokołowski Leszek M.>, Staruszkiewicz Andrzej: "Myśl czysta pojmuje rzeczywistość..." O filozofii fizyki Alberta Einsteina (II). "Przegląd Powszechny" 1987 nr 3 s. 348- 367
 42. Stix Gary: Dziedzictwo berneńskiego referenta. Rozważania skromnego urzędnika patentowego w 1905 roku zmieniły nieodwracalnie naszą wizję świata i wciąż inspirują nowe pokolenia fizyków zaciekle rywalizujących, kto pierwszy wymyśli teorię wszystkiego. "Świat Nauki" 2004 nr 10 s. 26- 31
 43. Teoria względności Einsteina "Delta" 2002 nr 5 s. 10
 44. Yam Philip: Einstein na co dzień. Szukasz drogi w lesie za pomocą GPS? Wieszasz obraz i używasz przy tym poziomicy laserowej? Robisz kserokopie? Podziękuj Einsteinowi. "Świat Nauki" 2004 nr 10 s. 32- 37

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl