EKSPRESJONIZM w literaturze i sztuce

Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece we wrześniu 2005 roku

(dedykuję kochanej Elżuni R.)

Ogólnie:

 1. Koziej Jolanta: Ekspresjonizm. W: Encyklopedia “Białych Plam” Tom. V. Radom: Polwen, 2001. ISBN 83-912068-58. s. 250- 263
 2. Paczkowska Ewa: Młoda Polska : Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Wyd. 4. Warszawa: Stentor, 2001. ISBN 83-86018-52-6. Język buntu: ekspresjonizm. s. 57- 60

Film:

 1. Parkinson David: Kino. Warszawa: BGW, 1997. ISBN 83-7066-685-X. Ekspresjonizm w Europie. s. 26-31

Literatura:

 1. Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu : Główne teorie i programy literackie XX stulecia. Wyd. 4. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976. Ekspresjonizm s. 70- 92
 2. Januszkiewicz Michał: Poetyka ekspresjonizmu. “Polonistyka” 2002 nr 8 s. 486- 490
 3. Lipski Jan Józef: Ekspresjonizm. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Pod red. Aliny Brodzkiej i in. Wrocław: Ossolineum, 1993. ISBN 83-04-03942-7.s. 260- 269
 4. Nicol Allardyce: Dzieje dramatu od Ajschylosa do Anouilha. 2. Wyd. 3. Warszawa: PIW, 1983. ISBN 83-06 00252-0. Ruch ekspresjonistyczny s. 279- 296
 5. Poezja polska XX wieku : Mapa poezji “Cogito” 2003 nr 8 s. 35
 6. Prokop Jan: Ekspresjonizm romantyczny. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. Wyd. 2. Wrocław: Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1. s. 220- 223
 7. Przybylski Ryszard: Ekspresjonizm poznański. W: Literatura Polska 1918- 1932. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975. s. 261- 271
 8. Szewczyk Katarzyna: “Coś się budzi w mojej ciszy...” : Próba czytania ekspresjonizmu. “Polonistyka” 2003 nr 10 s. 44- 47
 9. Werner Andrzej: Ekspresji teorie w badaniach literackich. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Pod red. Aliny Brodzkiej i in. Wrocław: Ossolineum, 1993. ISBN 83-04-03942-7. s. 253- 260

Sztuka:

 1. Banham Reyner: Rewolucja w architekturze : Teoria i projektowanie w “pierwszym wieku maszyny”. Warszawa: WAiF, 1979. ISBN 83-221-0075-2. Ekspresjonizm: Amsterdam i Berlin. s. 194- 209
 2. Głowacka Elżbieta: Ekspresja, jej istota i rodzaje – ze szczególnym uwzględnieniem ekspresji plastycznej. “Plastyka i Wychowanie” 1998 nr 3 s. 30- 33
 3. Hohensee-Ciszewska Helena: ABC twórców plastyki : sztuka europejska. Warszawa: WSiP, 1992. ISBN 83-02-04713-9. Ekspresjonizm s. 142
 4. Osęka Andrzej: Siedem dróg sztuki współczesnej. Warszawa: KAW, 1985. ISBN 83-03-00642-8. Ekspresjoniści s. 43- 61
 5. Osińska Barabara: Sztuka i czas : Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych. Część IV. Wyd. 3. Warszawa: WSiP, 1994. ISBN 83-02-02026-5. s. 27- 43
 6. Pollakówna Joanna: Malarstwo polskie między wojnami 1918- 1939. Warszawa: Auriga, 1982. ISBN 83-221-0191-0. Enklawa romantyzmu: ekspresjonizm i malarstwo przesuniętej rzeczywistości. s. 77- 8
 7. Samotyhowa Nela: Malarstwo zachodnioeuropejskie : Popularny zarys rozwoju form malarskich od katakumb do połowy XX wieku. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1967. Ekspresjonizm s. 434- 443
 8. Stopczyk Stanisław: Wiadomość o sztuce : Podręcznik wychowania plastycznego dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego. Wyd. 14. Warszawa: WSiP, 1986. ISBN 83-02-00996-2. Ekspresjonizm. s. 73- 82
 9. Wrotkowski Jerzy: DZIEŁA * STYLE *EPOKI : Architektura * Rzeźba * Malarstwo * Muzyka w popularnym zarysie. Wyd. 2 rozszerz. Gdynia: Zakłady Graficzne w Białymstoku, 1994. ISBN 83-900888-0-0. Malarstwo i rzeźba ekspresjonizmu. s. 254- 255

Muzyka:

 1. Wrotkowski Jerzy: DZIEŁA * STYLE *EPOKI : Architektura * Rzeźba * Malarstwo * Muzyka w popularnym zarysie. Wyd. 2 rozszerz. Gdynia: Zakłady Graficzne w Białymstoku, 1994. ISBN 83-900888-0-0Muzyka ekspresjonizmu. s. 256- 257

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl