EUTANAZJA - ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE
(sporządzone w kwietniu 2004 roku przy wykorzystaniu publikacji dostępnych w naszej szkolnej bibliotece)

Wydawnictwa zwarte:

 1. "Ja zabijam i Ja sam ożywiam" (Pwt 32,39): dramat eutanazji. W: Jan Paweł II: Encyklika Evangelium vitae (...). Kraków: Wydawn. M. 1995, ISBN 83-86106-51-4. s. 118-128.
 2. Bartoszek Antoni: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej. Katowice: Księgarnia Świętego Jacka, 2000. ISBN 83-7030-368-4. Zawiera: §3. Odrzucenie eutanazji. 1. Semantyczny wymiar eutanazji. 2. Moralne zło eutanazji. s. 293- 304.
 3. Eutanazja. W: Carlo Maria Martini: Słownik duchowy. Mały przewodnik dla duszy. Kraków: Wydawn. M., 1999. ISBN 83-7221-051-9. s. 41-42.
 4. Eutanazja. W: Encyklopedia katolicka. Tom IV. Lublin: KUL, 1985. s. 1343-1346.
 5. Eutanazja. W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań, Pallottinum, 1994. ISBN 83-7014-221-4. s. 517-518.
 6. Eutanazja. W: Słownik teologiczny. 1. Katowice: Księgarnia Świętego Jacka, 1985. s. 172-173.
 7. Eutanazja. W: Tadeusz Śliwicki: Meldunek z Pawiaka. Warszawa: PWN, 1974. s. 136- 137.
 8. Fenigsen Ryszard: Eutanazja : Śmierć z wyboru? Poznań: W drodze, 1994. ISBN 83-7033-043-6.
 9. Lejeune Jérôme: Czy przerwanie ciąży i eutanazja są zabójstwem? W: Christian Chabanis: Śmierć, kres czy początek? Warszawa: PAX, 1987. ISBN 83-211-0877-6. s. 140- 160.
 10. Machura Bronisław: Eutanazja - godna śmierć? W: W stronę... życia. Kielce: Jedność, 1996. ISBN 83-85957-12-X. s. 116-123.
 11. Olejnik Stanisław: Dar * Wezwanie * Odpowiedź : Teologia moralna. 6. Życie osobiste i współżycie międzyludzkie. Warszawa: ATK, 1990. Zawiera: Rozdz. XI. Art. 3. Eutanazja. 1. Eutanazja aktywna "na żądanie". 2. Eutanazja "legalna". 3. Tak zwana "eutanazja pasywna". s. 230- 238.
 12. Propagowanie eutanazji. W: Jacek Salij: Trud wolności. Kraków: Wydawn. M., 2001. ISBN 83-7221-345-3. s. 125-128.
 13. Samobójstwo, eutanazja. W: Pastuszka Józef: Rozważania religijne. Poznań: Pallottinum, 1983. s. 163- 164.
 14. Ślipko Tadeusz: Granice życia : Dylematy współczesnej bioetyki. Warszawa: ATK, 1988. Zawiera: Eutanazja s. 264; Moralna ocena eutanazji od s. 278. (Eutanazja wyłącznie legalna, Eutanazja dobrowolna na żądanie, Eutanazja samobójcza, Eutanazja a prawo człowieka do "godnego życia" i "godnej śmierci"; Subiektywne aspekty eutanazji) s. 256- 299.
 15. Uśmierzanie bólu a eutanazja. W: Jacek Salij: Pytania nieobojętne. Wyd. 2. Poznań: W drodze, 1988. ISBN 83-85-008-65-9. s. 218-222.
 16. Żychiewicz Tadeusz: Poczta ojca Malachiasza. 2. Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum, 1987. Zawiera: [Odpowiedź na pytanie o sterylizację i eutanazję osób psychicznie chorych i "nienormalnych"]. s. 50- 54.

Artykuły z czasopism religijnych:

 1. Alarm dla całej Europy : Czy legalizacja eutanazji w Holandii to początek lawiny? "Wiadomości KAI" 2000 7 grudnia s. 27.
 2. Bermański Tadeusz: Czy eutanazja jest śmiercią dobrowolną? "Niedziela" 2001 nr 7 s. 15.
 3. Czy eutanazja jest dopuszczalna? "Jezus Żyje!" 1998 nr 4 s. 20.
 4. Eutanazja : Spór o godność umierania [treść / temat numeru]. "Znak" 2001 nr 554 (7).
 5. Eutanazja niczym lawina. "Wiadomości KAI" 2000 6 kwietnia s. 11.
 6. Fenigsen Ryszard: Łatwość zabijania : Holenderska ustawa o eutanazji: nacisk większości. "Tygodnik Powszechny" 2001 nr 1 s. 4.
 7. Fenigsen Ryszard: W sprawie eutanazji. "Znak" 2001 nr 559 (12) s. 122- 128.
 8. Gąsiewska Dorota: Dobra książka. "List" 1994 nr 9 s. 26. [Recenzja: Ryszard Fenigsen: Eutanazja : Śmierć z wyboru? Poznań: W drodze, 1994. ISBN 83-7033-043-6. ]
 9. Graczyk Marian: Dlaczego nie wobec eutanazji : Moralna ocena eutanazji w kontekście godnej śmierci i umierania. "Ziarna" 1993 nr 9 s. 14- 16.
 10. Koper Urszula: Życie czy śmierć. "Niedziela" 2001 nr 1 s. 18. [Recenzja: Jack C. Willke: Życie czy śmierć. Stare i nowe tajemnice eutanazji. Gdańsk 2000.]
 11. Licencja na śmierć : W Holandii uchwalono ustawę o eutanazji. "Wiadomości KAI" 2001 19 kwietnia s. 29.
 12. Półtawski Andrzej: Śmierć - samobójstwo - eutanazja. "Wychowawca" 1999 nr 6 s. 21- 22.
 13. Sobański Remigiusz: Jeszcze o eutanazji. "Gość Niedzielny" 2001 nr 20.
 14. Sobański Remigiusz: O eutanazji po świecku. "Gość Niedzielny" 2001 nr 19.
 15. Stawrowski Zbigniew: Prawo moralne a eutanazja. "Znak" 2001 nr 555 (8) s. 132- 142.
 16. Świderski Jarosław: Chrześcijańskie spojrzenie na eutanazję. "Jednota" 2002 nr 2 -3, s. 11.
 17. Tukałłów Konstanty: Eutanazja czyli morderstwo w majestacie prawa. "Przewodnik Katolicki" 2001 nr 18 s. 41.
 18. Twycross Robert G.: Czas umierania. 2. Eutanazja. "W drodze" 1991 nr 12 s. 84- 89.
 19. Veldhuizen Piet van: O eutanazji z rozwagą. "Jednota" 2002 nr 2 -3, s. 9- 11.

Artykuły z innych czasopism:

 1. Eichelberg Wajciech: Zabij mnie. Jeśli dojdzie u nas do prób zalegalizowania eutanazji, będę aktywnie się temu sprzeciwiał. Rozmowę przeprowadziła Renata Arendr-Dziurkowska. "Zwierciadło" 2002 nr 11 s. 82- 85.
 2. Flis Jadwiga: Eutanazja - "śmierć na życzenie" : Konspekt lekcji wychowawczej lub zajęć pozalekcyjnych. "Biologia w szkole" 1997 nr 1 s. 32- 33.
 3. Horgan John: Prawo do śmierci. "Świat Nauki" 1996 nr 7 s. 7- 8.
 4. Horgan John: W poszukiwaniu godnej śmierci. "Świat Nauki" 1997 nr 7 s. 68- 74.
 5. Johemsen Henk: Eutanazja - miłosierdzie czy zagrożenie? "Rzeczypospolita. Plus - Minus" 2000 nr 158.
 6. Kozłowski Paweł: Prawo do decydowania nawet o własnej śmierci. "Nowa Szkoła" 2001 nr 1 s. 58- 59.
 7. Moskwa Maciej: Morderstwo czy miłosierdzie? "Wiedza i Życie" nr 11 s. 34- 38.
 8. Podgórska Joanna: Do samego końca. Raport. Jak długo walczyć o ludzkie życie? "Polityka" 2003 nr 41 s. 3- 9.
 9. Rotkiewicz Marcin: Koniec na życzenie : Czym się różni "eutanazja po polsku" od eutanazji. "Wprost" 2000 nr 50 s. 28.
 10. Suski Max: Gra ciałem. Terri Schiavo od 13 lat nie ma w swojej sprawie nic do powiedzenia. Leży w łóżku i czeka, aż ktoś da jej umrzeć albo zmusi ją do dalszej wegetacji. "Przekrój" 2003 nr 45 s. 38- 40.
 11. Walewski Paweł: Ostatni zastrzyk : Holenderscy lekarze traktują eutanazję w kategoriach wyłącznie medycznych. "Polityka" 2001 nr 19 s. 44- 45.
 12. Wojtasiński Zbigniew: Śmierć na żądanie : Śmiertelnie chorzy oraz ich rodziny domagają się prawa do eutanazji. "Wprost" 2001 nr 49 s. 90- 91.

W internecie:

 1. http://okiem.boo.pl/okiem/index2.html
 2. http://www.katecheta.pl/2001/07/N_02.htm
 3. http://andrzej.kai.pl/ekai/ksiazki/?MID=2762
 4. http://www.archidiecezja.lodz.pl/czytelni/kulbat/t7.html
 5. http://free.ngo.pl/humanizm/eutanazja.htm
 6. http://www.geocities.com/grzegorznowicki/artykuly/a9.html

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl