Ewa Lipska

Zestawienie bibliograficzne publikacji dostępnych w naszej bibliotece w styczniu 2007 roku.

(Zdjęcie ze spotkania autorskiego
20 X 2003 w naszej szkole)

Tomik poezji dostępny w naszej bibliotece:


Artykuły z czasopism:

 1. "Myślenie o śmierci daje miłość życia". Z Ewą Lipską rozmawia Barbara Gruszka-Zych. "Tygodnik Powszechny" 2002 nr 24 s. 9.
  [wycinek w kartotece tekstowej]
 2. Gry semantyczne w poetyckim języku Ewy Lipskiej. "Warsztaty Polonistyczne" 1994 nr 1 (8) s. 34.
 3. Lipska Ewa: Nowe wiersze. "Tygodnik Powszechny" 2001 nr 7 s. 9.
  [wycinek w kartotece tekstowej]
 4. Magia chwili. Rozmowa z poetką Ewą Lipską, laureatką Nagrody im. Kościelskich, autorką Sklepów zoologicznych. "Życie" z 3 stycznia 2002. s. 13.
  [wycinek w kartotece tekstowej]
 5. Minęła piąta po południu. Rozmowa z poetką Ewą Lipską o życiu, śmierci, przemijaniu, a także niesolidnych developerach. Rozmawiała Katarzyna Janowska. "Polityka" 2003 nr 25 s. 66- 67.
 6. Olszański Grzegorz: Śmierć Ewy Lipskiej [śmierć - kluczowy motyw tomu: Ludzie dla początkujących]. "Polonistyka" 2005 nr 10 s. 36- 41.
 7. Skocza Marek: Trzeci triumf poezji. Po Tadeuszu Różewiczu i Czesławie Miłoszu - Śląski Wawrzyn Literacki dla Ewy Lipskiej. "Dziennik Zachodni" z 24 maja 2002 nr 120 s. 16.
  [wycinek w kartotece tekstowej]
 8. Spotkanie z wielką poezją. Ewa Lipska w Katowicach. "Gość niedzielny" 2004 nr 44.
  [wycinek w kartotece tekstowej]
 9. Zawsze chodzę w odwrotną stronę. Z Ewą Lipską - poetką, dyrektorem Instytutu Polskiego w Wiedniu rozmawia Marta Fox. "Śląsk" 1997 nr 8 s. 14.
 10. Życie jest piękne czasami. Rozmowa z Ewą Lipską o poezji i wiośnie. Rozmawiała Katarzyna Janowska. "Polityka" 2006 nr 19 s. 71.

Recenzje:

 1. Lipska Ewa: 1999. Kraków: Wydawn. Literackie, 2000. Rec. Wiersze na koniec wieku. "Tygodnik Powszechny" 2000 nr 4 s. 13.
  [wycinek w kartotece tekstowej]
 2. Lipska Ewa: Gdzie Indziej. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005. Rec. Adam Poprawa: Chmury do kawy. Oryginalność Lipskiej zaczyna się od jej poetyckiego języka.  "Tygodnik Powszechny. Książki w Tygodniku" 2005 nr 8 s. 14-15.
 3. 1.     Lipska Ewa: Ja. Kraków: Wydawn. Literackie, 2003. Rec. Jarosław Klejnocki: Egoizm i ironia. "Polityka" 2003 nr 17 s. 55.
 4. Lipska Ewa: Sklepy zoologiczne. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001. Rec. Śmierć w opakowaniu. "Gość Niedzielny" nr 28 s. 27.
  [wycinek w kartotece tekstowej]
 5. 1.     Lipska Ewa: Strefa ograniczonego postoju. Warszawa: Czytelnik, 1990. Rec. Marcin Baran: Od do. "NaGłos"1991 nr 4 s. 232- 236.
 6. 2.     Lipska Ewa: Strefa ograniczonego postoju. Warszawa: Czytelnik, 1990. Rec. Adriana Szymańska: Horror poeticus. "Przegląd Powszechny" 1991 nr 6 s. 508- 510.

Interpretacje wierszy:

 1. Człowiek współczesny wobec Boga i zbawienia - interpretacja wiersza: Jeśli istnieje Bóg Ewy Lipskiej. "Dodatek Specjalny Cogito. Matura pisemna część 2" nr 15 s. 121- 122.
  [Dodatek "Cogito" - DC 102]
 2. Droga Katarzyna: Analizy i interpretacje : Ewa Lipska: Egzamin. "Cogito" 1995 nr 16 s. 36- 38.
  [wycinek w kartotece tekstowej]
 3. Droga Katarzyna: Pytanie o wiersze : Ewa Lipska: Egzamin. "Język Polski. Matura 2000"nr 5(12) s. 100-103.
  [Dodatek "Cogito" - DC 16 - LP 21637]
 4. Galicka Iza: Człowiek współczesny wobec Boga i zbawienia - interpretacja wiersza: Jeśli istnieje Bóg Ewy Lipskiej. "Język Polski. Matura 2001" nr 10(28) s. 4- 5.
  [Dodatek "Cogito" - DC 39]
 5. Nożyska-Demioniuk Agnieszka: My  - manifest pokoleniowy. Analizy i interpretacje. "Cogito" 1999 nr 2 s. 54- 56.
 6. Sieć Tomasz: Zaproponuj sposoby odczytania wiersza Ewy Lipskiej: Córeczka Z. z tomu Sklepy zoologiczne. "Perspektywy" 2004 nr 4/5 s. 30- 31.

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl