FOLKLOR a literatura

Zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece szkolnej w maju 2009 roku

 1. Górski Ryszard: Folklor a literatura. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz i Alina Kowalczykowi. Wrocław: Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1, s. 296- 302.
 2. Górski Ryszard: Folklor. W: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. Teresa Kostkiewiczowi. Wyd. 2 poszerz. i popraw. Wrocław: Ossolineum, 1996. ISBN 83-04-03352-6, s. 133- 138.
 3. Hernas Czesław: Folklor. W: Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny. Tom I. Warszawa: PWN, 1984. ISBN 83-01-05368-2, s. 264- 266.
 4. Kapełuś Helena: Folklor. W: Słownik literatury staropolskiej. Red. Teresa Michałowska. Wyd. 2 popraw. i uzup. Wrocław: Ossolineum, 1998. ISBN 83-04-04426-9, s. 261- 265.
 5. Kapełuś Helena: Folklorystyka. . W: Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny. Tom I. Warszawa: PWN, 1984. ISBN 83-01-05368-2, s. 266- 268.
 6. Krawczyk-Wasilewska Violetta: Folklor. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław: Ossolineum, 1993. ISBN 83-04-03942-7, s. 298- 302.
 7. Krzyżanowski Julian: Nauka o literaturze. Wyd. 3. Wrocław: Ossolineum, 1984. ISBN 83-04-01591-9, s. 371- 373.
 8. Ługowska Jolanta: Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury. Wrocław: Ossolineum, 1981. ISBN 83-04-00074-1. Folklor i literatura. Problemy adaptacji i transformacji tworzywa ludowego, s. 31- 58.
 9. Majda Jan: Góralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza. Wrocław: Ossolineum, 1979. ISBN 83-04-00019-9.
  . Nosowska Dorota: Udowodnij, że literatura romantyczna była w dużym stopniu inspirowana wierzeniami ludowymi i folklorem. "Victor" 2003 nr 19 s. 40- 41.
 10. Ursel Marian: Romantyzm. Wrocław: Wydawn. Dolnośląskie, 2008. ISBN 978-83-245-8691-2. Folklor, s. 68.

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl