FUTURYZM

zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w maju 2005 roku

literatura:

 1. Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu: Główne teorie i programy literackie XX stulecia. Wyd. 5. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1988. ISBN 83-214-0659-9. Futuryzm s. 93- 119
 2. Jarosiński Zbigniew: Futuryzm. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Pod red. Aliny Brodzkiej i in. Wrocław: Ossolinem, 1993. ISBN 83-04-03942-7. s. 313- 321
 3. Jarosiński Zbigniew: Postacie poezji. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985. ISBN 83-215-0462-6. Futuryzm s. 43- 55
 4. Kuncewicz Piotr: Agonia i nadzieja : Literatura polska od 1918. Tom I. Warszawa: Polska Oficyjna Wydawnicza, 1993. ISBN 83-7066-518-7. Futuryści s. 52- 59
 5. Poezja polska XX wieku. "Cogito" 2003 nr 8 s. 35
 6. Zaworska Helena: Przemiany polskiego futuryzmu. W: Literatura polska 1918- 1932. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975. s. 349- 366

sztuka:

 1. Banham Ryner: Rewolucja w architekturze : Teoria i projektowanie w "pierwszym wieku maszyny." Warszawa: Wydawn. Art. i Film., 1979. ISBN 83-221-0075-2. Włochy : futurystyczne manifesty i projekty. s. 112- 159
 2. Barczyńska Jagoda: Futuryzm włoski - wielkie tematy 1909- 1944. "Plastyka i wychowanie" 1999 nr 1 s. 21- 26
 3. Hohensee-Ciszewska Helena: ABC twórców plastyki : sztuka europejska. Warszawa: WSiP, 1992. ISBN 83-02-04713-9. Futuryzm s. 144
 4. Hohensee-Ciszewska Helena: ABC wiedzy o plastyce. Wyd. 2. Warszawa: WSiP, 1991 ISBN 83-02-02958-0. Futuryzm s. 27- 28
 5. Leksykon malarstwa od A do Z. Warszawa: Muza S.A., 1992. ISBN 83-7079-076-3. Futuryzm s. 233- 235
 6. Osęka Andrzej: Siedem dróg sztuki współczesnej. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. Futuryści s. 81- 103
 7. Osińska Barbara: Sztuka i czas : podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych. Część czwarta. Warszawa: WSiP, 1994. Wyd. 3. Futuryzm. s. 56- 62
 8. Piekarska Małgorzata Karolina: Futuryzm. "Cogito" 1998 nr 10 s. 54- 55
 9. Samotyhowa Nela: Malarstwo zachodnio-europejskie :popularny zarys rozwoju form malarskich od katakumb do połowy XX wieku. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1967. Futuryzm s. 411- 412
 10. Sulikowska Aleksandra: Bunt przeciw posągom. "Cogito" 2000 nr 18 s. 62- 63
 11. Wrotkowski Jerzy: Dzieła * style * epoki : Architektura * Rzeźba * Malarstwo * Muzyka w popularnym zarysie. Wyd. 2 rozszerz. Gdynia 1994. ISBN 83-900888-0-0. Futuryzm s. 268- 269
 12. Zwolińska Krystyna, Malicki Zasław: Mały słownik terminów plastycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. Futuryzm s. 110- 111

ujęcie katolickie:

 1. Bartnik Czesław Stanisław: Spotkać kogoś : wybór konferencji o życiu kapłańskim i chrześcijańskim. Kraków: WAM, 1976. Futuryzm s. 199- 203
 2. Bartnik Czesław Stanisław: Żyć w słowie. Warszawa: Novum, 1983. Futuryzm chrześcijański s. 90- 94
 3. Koziej Urszula: Futuryzm W: Encyklopedia "Białych Plam" Tom VI. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2001. ISBN 83-88822-05-5. s. 228- 235

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl