GLOBALIZACJA - ANTYGLOBALIZACJA
- ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Sporządzone w maju 2004 roku przy wykorzystaniu publikacji dostępnych w naszej szkolnej bibliotece.

 1. Banach Czesław: Człowiek wobec wyzwań globalizacji i transformacji ustrojowej w Polsce. "Nowa Szkoła" 2001 nr 9 s. 7-15.
 2. Bonasiewicz Andrzej: Procesy globalizacyjne a geografia regionalna. "Geografia w szkole" 2001 nr 3 s. 131-132.
 3. Borkowski Robert: Globalizacja jako integralne procesy społeczno - ekonomiczne. W: Encyklopedia "Białych Plam" Tom VII. Radom: Polwen, 2002. ISBN 83-88822-11-X. s. 57- 63.
 4. Casey Michael A.: Globalne nieporozumienia. Co myśleć o globalizacji. (cz. II) "Gość Niedzielny. Azymut." 2003 nr 5 s. 6- 7.
 5. Casey Michael A.: Globalne nieporozumienia. Jak myśleć o globalizacji. (cz. III) "Gość Niedzielny. Azymut." 2003 nr 11 s. 10- 12.
 6. Cichocki Marek A.: Chrześcijanin w globalnym świecie. "Jednota" 2002 nr 2-3 s. 41.
 7. Czubaj Mariusz: Zadumą i zadymią. Antyglobaliści. "Polityka" 2004 nr 13 s. 24- 27.
 8. Dembiński Paweł H.: Naturalizacja globalizacji. Uniwersalizm, czyli swego rodzaju globalizacja, jest głęboko chrześcijański. "Gość Niedzielny. Azymut." 2001 nr 5 (38).
 9. Dylus Aniela: Czas pracy i czas wolny w ramach gospodarki globalnej. "Przegląd Powszechny" 2001 nr 2 s. 160- 178.
 10. Filas Agnieszka: Odsiecz Praska. Kim są polscy przeciwnicy globalizacji. "Wprost" 2000 nr 41 s. 28- 30.
 11. Garścia Edward: Globalizacja. "Aura" 2001 nr 1 s. 3.
 12. Garścia Edward: Jeszcze o globalizacji. "Aura" 2001 nr 7 s. 3.
 13. Glob nam pęka. "Wiedza i Życie". - 2004 nr 5 s. 66.
 14. Globalizacja. W: Górski Jan: Mały słownik misjologiczny. Katowice: Drukarnia Archidiecezjalna, 2001. ISBN 83-88648-21-7. s. 34- 35.
 15. Globalizm a jednostka ludzka. "Emaus" 2002 nr 11 s. 4.
 16. Höffe Otfried: Narodowa wioska globalna. Na drodze do światowej demokracji. "Tygodnik Powszechny" s. 9.
 17. Jasiński Leszek Jerzy: Kłopoty z globalizacją. "Przegląd Powszechny" 2002 nr 7- 8 s. 129- 140.
 18. Kłopoty z globalizacją. "Tygodnik Powszechny" 2001 nr 20.
 19. Korporowicz Leszek: Paradoksy globalizacji. "Emaus" 2002 nr 2 s. 2- 3.
 20. Kropiwnicki Jerzy: Globalizacja. Niebezpieczeństwo kolonizacji? "Niedziela" 2001 nr 21.
 21. Kropiwnicki Jerzy: Globalizacja: przeciwstawne tendencje. "Niedziela" 2001 nr 3.
 22. Krzemiński Adam: Zmienić ten okropny świat. Antyglobaliści wszystkich krajów łączą się i nawet mają swojego Marksa. Esej. "Polityka" 2001 nr 23 s. 86- 90.
 23. Lem Stanisław: Rewersy globalizacji. "Tygodnik Powszechny" 2000 nr 5.
 24. Leszczyński Damian: O demokracji w czasach globalizacji. "Znak" 2002 nr (6) 565 s. 133- 139.
 25. Makowski Grzegorz: Termometr naszych czasów. Antyglobaliści. "Newsweek Polska" 2001 nr 14 s. 86- 88.
 26. Memches Filip: Do globalnej wioski jeszcze daleko. "Emaus" 2002 nr 2 s. 4.
 27. Orzechowski Marek: Mieszane uczucia globalizacji. Uliczne awantury, uzasadnione obawy, kontrowersyjne decyzje najbogatszych - po szczycie w Genui. "Tygodnik Powszechny" 2001 nr 31 s. 7.
 28. Posacki Aleksander: Globalizm. W: Encyklopedia "Białych Plam" Tom VII. Radom: Polwen, 2002. ISBN 83-88822-11-X. s. 51- 57.
 29. Romek Zbigniew: Globalizacja - wezwanie do aktywności! cz. I "Emaus" 2002 nr 2 s.6 ; cz. II. "Emaus" 2002 nr 3 s. 8- 9.
 30. Stańczyk Jerzy: "Bogata północ" i "biedne południe" we współczesnym świecie. "Emaus" 2002 nr 3 s. 2- 3.
 31. Szul Roman: Globalizacja a język angielski. "Języki Obce w Szkole" 2003 nr 6 s. 6- 8.
 32. Terlikowski Tomasz Piotr: Globalizacja religii. "Emaus" 2002 nr 2 s. 8- 9.
 33. Urbański Stanisław: Jak globalizm może być etyczny? "Emaus" 2002 nr 2 s. 7.
 34. Wielomski Adam: W obronie państwa narodowego. "Emaus" 2002 nr 2 s. 5.
 35. Winiecki Jan: Globalizacja i aberracja. Załatwione odmownie. "Wprost" 2002 nr 12 s. 52-54.
 36. Wojciechowski Piotr: Globalne półprawdy i my (w Europie). "Gość Niedzielny" 52-53 s. 41.
 37. Zakaria Fareed: Sposób na klęskę. Kraje Arabskie. Państwa arabskie tylko obserwują globalizację. Nie uczestniczą w niej i nie mogą na niej skorzystać. Bo nie chcą. "Newsweek Polska" 2001 nr 6 s. 36- 37.

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl