GMO - ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANA
- zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w maju 2008 roku

1. Anioł Andrzej: Zielona technologia czyli uprawa transgenicznych odmian roślin: korzyści i zagrożenia. "Aura" 2006 nr 2 s. 8- 11.

2. Bonenberg Krystyna: Lokalna gospodarka żywnościowa czy żywność genetycznie zmodyfikowana. "Aura" 2007 nr 1 s. 34- 35.

3. Brown Kataryn: Jaka jest żywność zmodyfikowana genetycznie. "Świat Nauki" 2001 nr 6 s. 30- 43.

4. Dmitruk Marta: B(ardzo) + t(rudny) problem. "Przyroda Polska. [dodatek] Natura i Zdrowie" 2006 nr 7 s. 1- 2.

5. Dmitruk Marta: Mamy prawo wiedzieć! Inwazja GMO. "Przyroda Polska. [dodatek] Natura i Zdrowie" 2006 nr 9 s. 6.

6. Grudzień Marcin: Zdrowe, bo nasze. "Ozon" 2005 nr 1 s. 36- 37.

7. Guterl Fred: O warzywach, co krzepią i szczepią. "Newsweek" 2002 nr 6 s. 64- 68.

8. Jaworska Magdalena: Badania nad GMO> "Aura" 2006 nr 2 s. 6- 8.

9. Kucharczyk Przemysław: Smacznego transgenicznego - żywność zmodyfikowana genetycznie. "Gość Niedzielny" 2005, nr 50, s. 34.

10. Ludwicki Jan: Pestycydy czy organizmy genetycznie modyfikowane w diecie - jakie alternatywy? "Lider" 1999 nr 3 s. 6- 7.

11. Miziołek Władysław: GMO: produkt Frankensteina? "EKO Świat" 2008 nr 5 s. 26- 27.

12. Nowicka Grażyna: Żywność zmodyfikowana genetycznie a zdrowie. "Lider" 2007 nr 2 s. 26- 27.

13. Raney Terri, Pingali Prabhu: Ziarno rewolucji. "Świat Nauki" 2007, nr 10 s. 72.

14. Rożek Tomasz: Wielkie oczy GMO. "Gość Niedzielny" 2008 nr 13 s. 44- 45.

15. Sałatka z mutantami. Żywność modyfikowana genetycznie - zagrożenia czy przesądy? "Tygodnik Powszechny" 2003, nr 37 s. 6- .

16. Smorąg Zdzisław, Słomski Ryszard: Transgeniczne zwierzęta - rys historyczny oraz aspekty technologiczne i etyczne. "Aura" 2006 nr 4 s. 14- 15.

17. Stabryła Aneta: Pasztet genetyczny. "Newsweek" 2008 nr 8 s. 48- 51.

18. Stępkowska Izabella: Żywność genetycznie zmodyfikowana. W: Encyklopedia "Białych Plam". Tom XVIII. ISBN 83-89862-81-6. s. 317- 320.

19. Tarkowska Anna: Fakty i mity o GMO. "Zielona Liga." marzec 2006 nr 111 s. 7.

20. Tomiałojć Ludwik: O uprawach GMO i zmodyfikowanej żywności. "Aura" 2006 nr 3 s. 16- 17.

21. Węgleński Piotr: GMO. "Aura" 2006 nr 2 s. 4- 6.

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl