HOMOSEKSUALIZM oraz TRANSSEKSUALIZM
(wybór literatury)

zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w kwietniu 2005 roku

Wydawnictwa zwarte - rozdziały:

 1. Ange Daniel: Twoje ciało stworzone do miłości. Poznań: W drodze, 1994. ISBN 83-7033-020-7. Homoseksualizm: różnica czy odchylenie? s. 82- 113
 2. Augustyn Józef: Integracja seksualna : Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności. Wyd. 2 popraw. Kraków: m., 1995. ISBN 83-86106-27-1. Homoseksualizm. (Różne sposoby traktowania homoseksualizmu. Indywidualne traktowanie każdego przypadku. Homoseksualizm rzeczywisty a pozorny. Przyczyny homoseksualizmu. Ocena homoseksualizmu. Jak przezwyciężać skłonności homoseksualne?). s. 203- 215
 3. Augustyn Józef: Rozmowy o ludzkich sprawach. Kraków: m., 2000. ISBN 83-7221-014-4. Homoseksualizm a wolność. Duszpasterstwo osób homoseksualnych. s. 254- 279
 4. Augustyn Józef: Wychowanie do integracji seksualnej. Kraków: m., 1994. ISBN 83-86106-65-4. Homoseksualizm s. 277- 289
 5. Boczkowski Krzysztof: Płeć człowieka. Wyd. 3. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987. ISBN 83-200-1170-1. Homoseksualizm u mężczyzn. Homoseksualizm u kobiet. Transseksualizm. s. 96- 117
 6. Chauchard Paul: Życie seksualne. Warszawa: PAX, 1972. Normalne i patologiczne życie seksualne. s. 141- 153
 7. Czachrowski Marek: Homoseksualizm. W: Encyklopedia "Białych Palm" Tom VIII. Radom: Polwen, 2002. ISBN 83-88822-30-6. s. 66- 74
 8. Dobson James: Rozmowy z rodzicami. Wyd. 2 popraw. Kraków: Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej, 1990. ISBN 83-7024-090-9. Homoseksualizm (Co jest przyczyną homoseksualizmu, Jakie jest najbardziej typowe środowisko domowe przyszłego homoseksualisty? Co mogą zrobić rodzice, aby zapobiec homoseksualizmowi swoich dzieci? Jaki powinien być stosunek chrześcijan do homoseksualizmu? Co ma w takim razie zrobić osoba, która chce być chrześcijaninem, ale walczy z głęboko zakorzenionym pociągiem do przedstawicieli tej samej płci? Na czym polega bioseksualizm i dlaczego słyszy się o nim dzisiaj tak wiele?) s. 373- 376
 9. Frossard André: Człowiek i jego pytania. Kielce: Jedność, 1994. ISBN 83-85957-16-2. Homoseksualizm? s. 43-45
 10. Grabowscy Magdalena i Wiesław, Niemyscy Anna i Marek, Wołochowicz Mariola i Piotr: Zanim wybierzesz... : Przygotowanie do życia w rodzinie. Warszawa 1993. ISBN 83-900464-2-3. Homoseksualizm. s. 116-118
 11. Häring Bernard: W służbie człowieka : Teologia moralna a etyczne problemy medycyny. Warszawa: PAX, 1975. Homoseksualizm i podobne zaburzenia. s. 166- 170
 12. Jaczewski Andrzej: Wstęp do dorosłości. Warszawa: Wydawn. szkolne i Pedagog., 1989. ISBN 83-02-03573-4. Skłonności homoseksualne. Lepsi czy gorsi? s. 239- 250
 13. Kościół a problemy etyki seksualnej: Komentarz do Deklaracji PERSONA HUMANA. Warszawa: PAX, 1987. ISBN 83-211-0835-0. Stosunki homoseksualne. s. 62- 64
 14. Kozakiewicz Mikołaj: Młodzież wobec seksu małżeństwa i rodziny : Perspektywa europejska. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków zawodowych, 1985. ISBN 83-202-0375-9. Problem homoseksualizmu wśród młodzieży. s. 83- 86
 15. Lacourt Jacques: Umiejętność kochania : Wspólna z młodymi chrześcijańska refleksja o płci, miłości, małżeństwie. Warszawa: Wydawn. Saleziańskie, 1996. ISBN 83-86665-52-6. Homoseksualizm (Kondycja homoseksualna. Przyczyny. Czym jest homoseksualizm. Refleksje moralne dotyczące homoseksualizmu. Akceptacja i zrozumienie). s. 158- 164
 16. Lorenzetti Luigi: Moralność : Odpowiedzi na najbardziej prowojacyjne pytania. Częstochowa: Święty Paweł, 2001. ISBN 83-7168-433-9. Człowiek rodzi się, czy staje homoseksualistą? s. 104- 106
 17. Łuczak Henryk: Dorastanie do miłości. Wyd. 3. Warszawa: Wydawn. Salezjańskie, 1990. Homoseksualizm. s. 175- 179
 18. Meissner Karol, Suszka Bolesław: Twoje życie : O życiu rodzinie małżeństwie płciowości miłości rozmowy z dziewczyną. Wyd. 2 popraw. Poznań: Hlondianum, 1991. ISBN 83-85203-03-6. Kobieta - kobieta. s. 148-155
 19. Meissner Karol, Suszka Bolesław: Twoje życie : O życiu rodzinie małżeństwie płciowości miłości rozmowy z chłopakiem. Wyd. 2 poszerz. Poznań: W drodze, 2001. ISBN 83-85 185-40-2. Czym tłumaczyć zachowanie mężczyzn zainteresowanych seksualnie innymi mężczyznami? s. 162- 169
 20. Messori Vittorio: Wyzwania wiary : Teraźniejszość w perspektywie chrześcijańskiej. Tom II. Kraków:m., 1998. ISBN 83-7221-191-4. Homoseksualiści. s. 336- 337
 21. Neill, A.S: Summerhill. Katowice : Almaprint, 1991. ISBN 83-900304-4-6
 22. Obuchowska Irana, Jaczewski Andrzej: Rozwój erotyczny. Warszawa: Wydawn. Szkolne i Pedagog., 1982. ISBN 83-02-01314-5. Rodzaje odmiennego pod względem kierunku zaspokajania popędu seksualnego. Transseksualizm. s. 163- 180
 23. Quay, Paul M.: Chrześcijańskie znaczenie ludzkiej seksualności. Warszawa : PAX, 1996. ISBN 83-211-1595-0. (mądry przewodnik po trudnych tematach- Dekalog nie wyklucza miłości i szczęścia, ale stanowi pewna drogę, która do nich wiedzie).
 24. Wiśniewska-Roszkowska Kinga: I Ty kiedyś założysz rodzinę. Marki-Stuga: Michalineum, 1990. Homoseksualizm i inne wypaczenia popędu płciowego. s. 149- 157
 25. Wojtyła Karol: Miłość i odpowiedzialność. Wyd. 4. Lublin: KUL, 1986. Psychopatologia seksualna a etyka. Terapia. s. 253- 255
 26. Wójcik Elżbieta: Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności. Warszawa: PAX, 1999. ISBN 83-211-1244-7. Co to jest homoseksualizm. s. 69- 70
 27. Zwoliński Andrzej: Tajemne niemoce. Kraków: Biblioteczka KSM, 1994. ISBN 83-903324-6-9. Androgyni znaczy męsko-żeński. O homoseksualizmie. s. 129- 133

 

Artykuły z czasopism:

 1. Jackowski Karol: W klatce obcego ciała. "Reporter" 1990 nr 10 s. 24- 25
 2. Jeglińscy Anna i Wojciech: W obcym ciele... "Wiedza i Życie" 1997 nr 7 s. 14-18
 3. Joyeux Henri: Zranienia homoseksualne. "Post Scriptum LISTowy kwartalnik" nr 2 O wychowaniu seksualnym. s. 96- 101
 4. Kania Gustaw: Homoseksualizm (2). "Ziarna" 1997 nr 6-8 s. 12
 5. Kania Gustaw: Homoseksualizm. "Ziarna" 1997 nr 4 s. 12
 6. LeVay Simon, Hamer Dean H.: Czy homoseksualizm jest uwarunkowany biologicznie? "Świat Nauki" 1994 nr 7 s. 19- 32
 7. Makowski JArosław, Strzałka Jan: O homoseksualizmie. "Tygodnik Powszechny" 1999 nr 47 s. 10
 8. Narożniak Jacek: Płeć w pułapce. "Wiedza i Życie" 2001 nr 7 s. 14- 19
 9. Niemoralność czynów homoseksualnych. "Miłujcie się" 2002 nr 2 s. 40
 10. Ombach Marina: HOMOseksualizm. "Być sobą" 1997 nr 5 s. 28
 11. Parlament broni praw homoseksualistów. "Dialog Europejski" 1999 nr 2 s. 5
 12. Pięciak Wojciech: Spór o "małżeństwa homoseksualne" "Tygodnik Powszechny" 2002 nr 43 s. 7
 13. Pilśniak Mirosław: Kiedy o pomoc przychodzi homoseksualista. "List" 1996 nr 1 s. 2- 3
 14. Piotrowski Mieczysław: Przyczyny skłonności homoseksualnych i ich leczenie. "Miłujcie się" 2002 nr 2 s. 41- 42
 15. Płeć cielesna, płeć psychiczna. "Polityka" 1985 nr 15 s. 9
 16. Półtawska Wanda: Psychologiczne uwarunkowania homoseksualizmu. "Wychowawca" 1999 nr 5 s. 30- 32
 17. Prusak Jacek: Homoseksualizm wśród osób duchownych - w czym leży problem? "Przegląd Powszechny" 2002 nr 7-8 s. 27- 43
 18. Rosenberg Marjorie: Jak wymyślono homoseksualistę. "Commentary" 1998 Zeszyt 1. lipiec- grudzień`87. s. 74- 79
 19. Rosenberg Marjorie: Jak wymyślono homoseksualistę. "W drodze" 1992 nr 6 s. 92-100
 20. Skibiński Paweł: Co to za miłość? W Hiszpanii Niebawem mogą utracić pracę pierwsi urzędnicy stanu cywilnego, jeśli odmówią wykonania prawa zezwalającego na związki małżeńskie osobom tej samej płci. "Ozon" 2005 nr 5/6 s. 30- 31
 21. Sotowska Teresa: Legalizacja pra homoseksualnych w Niemczech. "Wiadomości Kai" 2001 z 12 sierpnia s. 27
 22. Wallich Paul: Integracyjna rewolucja. (...) Początki swej pracy długo utrzymywała w tajemnicy, ponieważ w tamtych czasach była mężczyzną. "Świat Nauki" 2001 nr 2 s. 19-22

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl