IMPRESJONIZM w sztuce i literaturze

Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece we wrześniu 2005 roku

(dedykuję kochanej Elżuni R.)

Ogólnie:

 1. Kiereś Henryk: Impresjonizm. W: Encyklopedia “Białych Plam” Tom VIII. Radom: Polwen, 2002. ISBN 83-888822-30-6. s. 150- 151
 2. Paczkowska Ewa: Młoda Polska : Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Wyd. 4. Warszawa: Stendor, 1998. ISBN 83-86018-52-6. Impresjonizm s. 24- 26

W literaturze:

 1. Głowiński Michał: Impresjonizm. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Pod red. Aliny Brodzickiej i in. Wrocław: Ossolineum, 1993. ISBN 83-04-03942-7. s. 418- 421
 2. Okoń Waldemar: Impresjonizm. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. Wyd. 2. Wrocław: Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1. s. 360- 362

W sztuce:

 1. Ałpatow Michał W.: Historia sztuki. 4. Sztuka XVIII i XIX wieku. Wyd. 4. Warszawa: Arkady, 1982. ISBN 83-213-3125-4. Impresjonizm s. 120- 147
 2. Bandke Karyna, Czajka Stanisław: Wiadomości o sztuce : Podręcznik wychowania plastycznego dla klasy I liceum ogólnokształcącego. Wyd. 14. Warszawa: WSiP, 1983. ISBN 83-02-00938-5. Impresjonizm. Neoimpresjonizm. Postimpresjonizm. s. 91- 103
 3. Couchoud Jean-Paul: Sztuka francuska II. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985. Sztuka XIX wieku od neoklasycyzmu do impresjonizmu. s. 71- 133
 4. Czaj Dorota: Impresjonizm : Analiza formalna obrazu. Prezentacja PowerPoint
  56cg
 5. Hohensee-Ciszewska Helena: ABC twórców plastyki: sztuka europejska. Warszawa: WSiP, 1992. ISBN 83-02-04713-9. Impresjonizm. Neoimpresjonizm. Postimpresjonizm. s. 138- 139
 6. Impresje na koniec wieku. “Plastyka i Wychowanie” 2000 nr 2/3 s. 62- 65
 7. Juszczak Wiesław: Postimpresjoniści. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985. ISBN 83-221-0258-5
 8. Kamiński Ireneusz J.: Kazimierz nad Wisłą : Miasto i ludzie. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983. ISBN 83-221-0163-5. Impresjonizm znad Wisły s. 85- 90
 9. Kępiński Zdzisław: Impresjonizm. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982. ISBN 83-221-0205-4
 10. Kubaszewska Hanna: Realizm XIX wieku. Impresjonizm. W: Dzieje sztuki powszechnej. Pod red. Bożeny Kowalskiej. Warszawa: WSiP, 1986. ISBN 83-02-01918-6. s. 225- 248
 11. Levey Michael: Od Giotta do Cézanne`a : Zarys historii malarstwa zachodnioeuropejskiego. Wyd. 5. Warszawa: Arkady, 1988. ISBN 83-213-3050-9. Impresjonizm. s. 286- 312
 12. Ludwin Ewa: Impresjoniści francuscy. Prezentacja PowerPoint.
  56cg
 13. Malarstwo impresjonistów i postimpresjonistów. Leningrad: Aurora, 1986.
  [w języku rosyjskim – duży, piękny album]
 14. Osęka Andrzej: Siedem dróg sztuki współczesnej. Warszawa: KAW, 1985. ISBN 83-03-00642-8. Impresjoniści s. 25- 42
 15. Piekarska Małgorzata Karolina: Od śmietnika po piedestał. “Cogito” 1998 nr 6 s. 65- 67
 16. Polski epizod impresjonistyczny. “Cogito” 1995 nr 6 s. 64
 17. Rewald John: Historia impresjonizmu. Warszawa: PIW, 1985. ISBN 83-06-00451-5
 18. Samotyhowa Nela: Malarstwo zachodnioeuropejskie : Popularny zarys rozwoju form malarskich od katakumb do połowy XX wieku. Wyd. 2. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1967. Impresjonizm. Neoimpresjonizm i odbudowa kształtu. s. 388- 408
 19. Sztuka impresjonizmu- film video 17`
  studium TV: 28p
 20. Sztuka świata zachodniego: Realizm, impresjonizm i postimpresjonizm: cz. 1- malarze nowoczesnego. życia- film video 25`
  studium TV: 23H
 21. Sztuka świata zachodniego: realizm, impresjonizm, postimpresjonizm. Cz. 2 Kreacje z dystansem- film video 26`
  studium TV: 28p
 22. Trojańska Kinga: Największe dzieła impresjonizmu i ich twórcy. Prezentacja PowerPoint. W: Rybnik: Publikacje edukacyjne. 2005. CD-ROM. (www.publikacje.edu.pl)
 23. Węgrzyk Agnieszka: Impresjonizm.
  Prace Uczniów Naszej Szkoły nr 22
 24. Wierzchowska Wiesława: Impresjonizm. W: Dzieje sztuki polskiej. Pod red. Bożeny Kowalskiej. Warszawa: WSiP, 1984. ISBN 83-02-01917-8. s. 108- 120
 25. Wrona Anna: Przewodnik : Sztuka impresjonistyczna.
  Prace Uczniów Naszej Szkoły nr 24
 26. Wrotkowski Jerzy: DZIEŁA * STYLE * EPOKI : Architektura * Rzeźba * Malarstwo * Muzyka w popularnym zarysie. Gdynia: Zakłady Graficzne w Gdańsku, 1992. ISBN 83-900888-0-0. Malarstwo impresjonizmu. s. 222- 223
 27. Zajkowska Joanna: Impresjonistyczne pejzaże. “Cogito” 1997 nr 17 s. 55- 57
 28. Zajkowska Joanna: Pejzaże impresjonistyczne. “Język polski. Matura 2000.nr 16(9) ” s. 102- 103
  [u nas DC 20]
 29. Zanoziński Jerzy: Impresjonizm w malarstwie. “Encyklopedia Współczesna” 1957 nr 7 s. 306- 307

W muzyce:

 1. Jarociński Stefan: Debussy : Kronika życia, dzieła, epoki. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1972
 2. Wrotkowski Jerzy: DZIEŁA * STYLE * EPOKI : Architektura * Rzeźba * Malarstwo * Muzyka w popularnym zarysie. Gdynia: Zakłady Graficzne w Gdańsku, 1992. ISBN 83-900888-0-0. Muzyka impresjonizmu. s. 224
 3. Twórcy:
 4. Auguste Renoir. LEningrad: Aurora Art. Publishers, 1984
 5. Devoisns Jean: Toulouise Lautrec Au Musee d`Albi. Albi: Apa-Poux, ok. 1980
 6. Edgar Degas. Leningrad: Aurora Art. Publishers, 1982
 7. Kresák Fedor: Edgar Degas. Warszawa: Arkady, 1986. ISBN 83-213-3358-3
 8. Mittelstädt Kuno: Vincent van Gogh. Wyd. 2. Warszawa: Arkady, 1986. ISBN 83-213-3315-X
 9. Pawlas Jerzy: Józef Pankiewicz. Wyd. 2. Warszawa: KAW, 1984
 10. Perruchot Henri: Renoir. Wyd. 2. Warszawa: PIW, 1974
 11. Samicki M.: Olga Boznańska. Kraków: Sztuki Piękne, ok. 1922
 12. Terlecki Wł.: Wacław Borowski. Kraków: Sztuki Piękne, 1932
 13. Tomaś Monika: Claude Monet : Twórca impresjonizmu. Prezentacja PowerPoint
  56cg
 14. Woynarowska Marta: W tajemniczym świecie Boznańskiej. “Gość Niedzielny” 3 sierpnia 2003 s. 33

O wystawie goszczącej w Polsce w 2001 roku:

 1. Daszewska Marzena: Zobaczyć impresjonistów. “Dziennik Zachodni” 2001 nr 115
 2. Deptuła: Światło Normandii. “Tygodnik Powszechny” 2001 nr 5
 3. Między salonem a rynkiem. “Tygodnik Powszechny” 2001 nr 22 s. 20
 4. Sarzyński Piotr: Ludzie jak kleksy. Impresjoniści w muzeum Narodowym w Warszawie. “Polityka” 2001 nr 4 s. 62- 64
 5. Wyleżyńska: W warszawskim Paryżu. “Niedziela” 2001 nr 5 s. 16

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl