INDEKS KSIĄG ZAKAZANYCH , CENZURA , ZAKAZY , PODZIEMNA LITERATURA , DRUGI OBIEG
- zestawienie bibliograficzne
na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w maju 2008 roku

indeks ksiąg zakazanych:

zakazy:

cenzura:

drugi obieg, podziemna literatura:

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl