INKWIZYCJA - zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w maju 2008 roku

wydawnictwa zwarte:

 1. Accattoli Ligi: Kiedy Papież prosi o przebaczenie : wszystkie "mea culpa" Jana Pawła II. Kraków: Znak, 1999. ISBN 83-7006-831-6. Inkwizycja s. 162- 165.
  [RK 21244]
 2. Banaszak Marian: Historia Kościoła katolickiego. 2. Średniowiecze. Warszawa: ATK, 1987. Herezje i inkwizycja. s. 164- 173.
  [RhK 7704]
 3. Melville Marion: Dzieje Templariuszy. Warszawa: PAX, 1991 ISBN 83-211-1159-9. Inkwizycja i kardynałowie. s. 278- 291.
  [RZ 22494]
 4. Messori Vittorio: Czarne karty Kościoła. Katowice: Księgarnia Świętego Jacka, 1998. ISBN 83-7030-256-4. Śmierć inkwizytora. Inkwizytorzy. s. 48- 53.
  [KS 21150]
 5. Messori Vittorio: Przemyśleć historię : Katolicka interpretacja ludzkiego losu. Tom II. Kraków: m, 1999. ISBN 83-7221-083-7. Inkwizytorzy. s. 423- 424.
  [RhK 22962]
 6. Olszewski Daniel: Szkice z dziejów kultury religijnej. Katowice: Księgarnia Świętego Jacka, 1986. Zagadnienie średniowiecznej tolerancji - inkwizycja. s. 157- 170.
  [RhK 6540]
 7. Olszewski Daniel: Z zagadnień religioznawstwa. Łódź: Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 1988. Średniowieczna inkwizycja. s. 159- 171.
  [Rr 8699]
 8. Ryś Grzegorz: Inkwizycja. Kraków: Znak, 1997. ISBN 83-7006-636-4.
  [RhK 19922]
 9. Salij Jacek: Pytania nieobojętne. Wyd. 2. Poznań: W Drodze, 1988. ISBN 83-85-008-65-9. Na temat inkwizycji. s. 252- 258.
  [IR 8685]
 10. Tazbir Janusz: Szlachta i teologowie : Studia z dziejów polskiej kontrreformacji. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1987. ISBN 83-214-0506-1. s. Inkwizycje w opinii polskiej. s. 200- 216.
  [HP (1505-1764) - 8152]
 11. Warecki Krzysztof: Inkwizycja. W: Encyklopedia "Białych Plam" Tom VIII. Radom: Polwen, 2002. ISBN 83-88820-30-6. s. 173- 191.
  [KS 24766]
 12. Żychiewicz Tadeusz: Poczta Ojca Malachiasza. 2. Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum, 1987. s. 102- 105.
  [IR 7804]

artykuły z czasopism:

 1. Cenarowski Michał: Czerwone stosy, czarna legenda. "Wiedza i Życie" 2008 nr 7 s. 42- 44.
 2. Dyl Janusz: Inkwizycja hiszpańska. "Królowa Apostołów" 1989 nr 2 s. 23.
  [wycinek w kartotece tekstowej - koperta Kościół]
 3. Dyl Janusz: Inkwizycja. "Królowa Apostołów" 1988 nr 10 i 11.
  [wycinek w kartotece tekstowej - koperta Kościół]
 4. Gałka Andrzej: XX wieków Kościoła - XIII wiek. Uniwersytety, zakony żebracze i inkwizycja. "Miejsca Święte" 2000 nr 5 s. 5- 6.
 5. Jezierski Wojciech: Walka inkwizycji o weneckie dusze. "Mówią Wieki" 2002 nr 9 s. 6- 9.
 6. Moskwa Jacek: Inkwizycja: prawda i mity. "Gość Niedzielny" z 27 czerwca 2004 roku, s. 12- 13.
  [wycinek w kartotece tekstowej - koperta Kościół]
 7. Rusin Sławomir: Święta Inkwizycja czyli Kościół na straży porządku. "List" 2006 nr 7-8, s. 58- 61.
 8. Ryś Grzegorz: Rozmowa o inkwizycji. Rozmowę przeprowadziła Iwona Budziak. "List" 2000 nr Jubileuszowy, s. 54- 57.
  Skrzypiec Katarzyna: Elementarz inkwizytora. "Mówią Wieki" 2007 nr 11 s. 14- 20.
 9. Szostkiewicz Adam: Ogniem, słowem i żelazem. Jak to było z inkwizycją. "Polityka" 2004 nr 29 s. 66- 67.
 10. Z podręcznika inkwizytora. "List" 2006 nr 7-8, s. 56- 57.

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl