IRONIA - zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w październiku 2008 roku

 1. Droga Katarzyna: Znaczenie symboliczne, alegoryczne, ironiczne. "Victor" 2001 nr 20 s. 48- 49.
 2. Ironia - bronią poetów. "Polonistyka" 2006 nr 9, s. 54.
 3. Jędrzejczak Agnieszka: Co to jest ironia romantyczna? "Język Polski Matura 2001" 2001 nr 26(8) s. 74.
 4. Kamieńska Anna: Twarze Księgi. Warszawa: PAX, 1982. ISBN 83-211-0372-3. Ironiczna twarz Księgi. s. 100- 115.
  RB 221
 5. Lasocińska Estera: Tragizm, drwina i ironia w prozie polskiej lat 30. "Cogito" 1999 nr 18 s. 71- 72.
 6. Łaguna Piotr: Ironia jako postawa i jako wyraz (z zagadnień teoretycznych ironii). Kraków: Wydawn. Literackie, 1984. ISBN 83-08-01191-8.
  E 5068
 7. Mackiewicz Antoni: Jedność przeciwieństw, czyli o roli ironii w Don Kichocie Cervantesa. "Warsztaty Polonistyczne" 1994 nr 3 s. 8- 17.
 8. Okopień-Sławińska Aleksandra: Ironia. W: Literatura polska : Przewodnik encyklopedyczny. Tom I A-M. Warszawa: PWN, 1984. ISBN 83-01-05368-2. s. 376- 377.
 9. Ursel Marian: Romantyzm. Wrocław: Wydawn. Dolnośląskie, 2008. ISBN 978-83-245-8691-2. Ironia romantyczna. s. 100.
  KS 3711z
 10. Wichary Gertruda: O ironii i harmonii. "Warsztaty Polonistyczne" 1994 nr 3 s. 5- 7.
 11. Wojtowicz-Stefańska Agata: Rozumienie ironii wśród uczniów szkoły średniej. "Polonistyka" 2006 nr 1 s. 13- 20.
 12. Wótjowicz-Stefańska Agata: Jak działa ironia w reportażu literackim - na przykładzie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. "Polonistyka" 2007 nr 10 s. 20- 24.
 13. Żmigrodzka Maria: Ironia romantyczna. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowi. Wrocław: Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1. s. 377- 385.
  KS 16424

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl