Anioł - istota nieziemsko urszulańska

Konkurs Plastyczny dla Uczniów Zespołu Szkół Urszulańskich

 W tym konkursie jurorami była prawie cała szkoła - głosowało 147 osób, a oto wyniki:

Numer Imię i nazisko Autora pracy ilość oddanych głosów na tę pracę ilość zebranych punktów miejsce
1 Edyta Niesler 31 68 5
2 Szymon Lazaj 28 48 7
3 Paweł Skupień 25 55 6
4 Dagmara Kałus 7 18 9
5 Maciej Pańko 37 99 4
6 Agnieszka Górniok 65 141 1
7 Katarzyna Pańko 43 103 2
8 Magdalena Bieńkowska 42 101 3
9 Dorota Grzegorzyca 9 12 11
10 Aleksandra Błachnio 14 29 8
11 Agnieszka Wąglorz 6 18 9
12 Anna Szlosarek 7 17 10

Główna nagroda dla Agnieszki Górniok. Nagrody ufundowali Rodzice - główni inicjatorzy konkursu.

Aniołami i dyplomami zostali obdarowani wszyscy uczestnicy konkursu.

Anioła - niespodziankę losowanego wśród głosujących otrzymała Karolinka Lenarczyk.

 


Temat: Anioł - istota nieziemsko urszulańska
  • Technika dowolna: kompozycje płaskie - rysunek, malarstwo, fotografia, wydzieranka, wyklejanka, kolaż; kompozycje przestrzenne - rzeźba, płaskorzeźba
  • Format - przynajmniej A3
  • Każdą pracę należy czytelnie opisać:
    - imię i nazwisko autora, wiek, klasa
  • każdy uczestnik może złożyć najwyżej dwie prace

Termin oddania do 15 grudnia 2006 w sekretariacie szkoły
Ogłoszenie wyników 22 grudnia 2006 roku

Organizator konkursu:
mgr Joanna Kucharczak
nauczyciel plastyki i sztuki

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl