rysunek Elżbiety Baszczok
Rysunek Elżbiety Baszczok

Święta Jadwiga Śląska konkurs

Konkurs ten, związany z obchodami 750 rocznicy śmierci św. Jadwigi z Trzebnicy został przeprowadzony 15 października 1993 roku w Parafii pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Rybniku (Maroko - Nowiny) przez redakcję gazetki parafialnej: Nasza Wspólnota. (Informacje w numerach: 9 i 10 z 1993 roku)

PYTANIA dla dzieci ; dla młodzieży ; dla dorosłych

ODPOWIEDZI dla dzieci ; dla młodzieży ; dla dorosłych

PYTANIA dla dzieci:

Pytania łatwe dla dzieci:

 1. Czyją żoną była św. Jadwiga?
 2. Podaj rok śmierci św. Jadwigi.
 3. Podaj imię ojca św. Jadwigi.
 4. Podaj imię i nazwisko panieńskie matki św. Jadwigi.
 5. Ile rodzeństwa miała św. Jadwiga?
 6. W jakim mieście zmarła św. Jadwiga?
 7. Ile lat miała św. Jadwiga w dniu swego ślubu?
 8. Ile dzieci urodziła święta Jadwiga?
 9. Jaką figurkę nosiła św. Jadwiga przy sobie?
 10. Podaj rok śmierci męża św. Jadwigi.
 11. Ile lat przeżyła Jadwiga jako wdowa?
 12. W jakim dniu obchodzone jest święto Jadwigi?
 13. Podaj przydomek syna Jadwiga - Henryka.
 14. Gdzie Jadwiga i Henryk ufundowali klasztor?

Pytania trudniejsze dla dzieci:

 1. Jakie cnoty praktykowała św. Jadwiga?
 2. Zaśpiewaj lub wyrecytuj znaną Ci pieśń ośw. Jadwidze.
 3. Kim szczególnie opiekowała się św. Jadwiga?
 4. Kogo lub czego patronką jest św. Jadwiga?
 5. Co ważnego wydarzyło się w dniu wspomnienia świętej Jadwigii w 1978 roku?
 6. Podaj nazwisko współczesnego biografa św. Jadwigi - Księdza Antoniego.
 7. Z kim walcząc zginął Henryk Pobożny?
 8. Podaj imiona rodzeństwa św. Jadwigi.

PYTANIA dla dzieci ; dla młodzieży ; dla dorosłych

ODPOWIEDZI dla dzieci ; dla młodzieży ; dla dorosłych

początek strony

PYTANIA dla młodzieży:

Pytania łatwe dla młodzieży:

 1. Jaki zakon zabiegał o kanonizację Jadwigi?
 2. Podaj dokładną datę śmierci Jadwigi.
 3. Kto dokonał kanonizacji św. Jadwigi?
 4. Z jakiego rodu pochodziła św. Jadwiga?
 5. Z jakiej krainy (dzielnicy, regionu) pochodzi ród Andechs?
 6. Podaj prawdopodobną datę urodzin św. Jadwigi.
 7. Podaj znaczenie imienia świętej.
 8. Podaj imię synowej św. Jadwigi.
 9. Jaka funkcję pełniła Gertruda, córka św. Jadwigi?
 10. Jaka była pierwsza fundacja młodego małżeństwa Jadwigi i Henryka?
 11. Jaki szpital został założony przez św. Jadwigę ok. 1230 roku w Środzie?
 12. Gdzie i kiedy zmarł Henryk I Brodaty?
 13. Dlaczego Jadwiga po śmierci męża nie złożyła ślubów zakonnych?

Pytania trudniejsze dla młodzieży:

 1. Proszę podać dwa najstarsze zachowane źródła do poznania życia świętej Jadwigi.
 2. Proszę wymienić kilka cudów, jakie dokonały się po smierci św. Jadwigi.
 3. Co szczególnie czczono w średniowieczu za życia św. Jadwigi na górze Andechs?
 4. Podaj imiona rodzeństwa św. Jadwigi.
 5. Jak imię świętej brzmi w języku niemieckim?
 6. Jak długo Jadwiga przebywała w opactwie benedyktynek w Kitzingen?
 7. Podaj prawdopodobne miejsce i datę urodzenia męża Jadwigi.
 8. Podaj datę uroczystego potwierdzenia ślubem przed biskupem wrocławskim Wawrzyńcem separacji Jadwigi i Henryka.
 9. Które z dzieci św. Jadwigi dożyły wieku dojrzałego?
 10. Podaj imię ulubionego patrona pary książęcej.
 11. W którym roku Jadwiga na stałe zamieszkała w klasztorze trzebnickim?
 12. Jakie praktyki religijne były charakterystyczne dla św. Jadwigi?
 13. Jakie święte według legendy nawiedziły Jadwigę w chwili jej śmierci?
 14. Jak datę nosi bulla kanonizacyjna św. Jadwigi?

PYTANIA dla dzieci ; dla młodzieży ; dla dorosłych

ODPOWIEDZI dla dzieci ; dla młodzieży ; dla dorosłych

początek strony

PYTANIA dla dorosłych:

Łatwiejsze dla dorosłych:

 1. Gdzie i kiedy został wydany dokument kanonizacyjny św. Jadwigi?
 2. Nad jakim jeziorem stał zamek rodziców św. Jadwigi?
 3. Dlaczego nie jest pewne miejsce urodzenia św. Jadwigi?
 4. W wieku 5 lat Jadwiga została dana na wychowanie. Komu?
 5. Jakie zakony miały wpływ na duchowość św. Jadwigi?
 6. Podaj prawdopodobną datę i miejsce ślubu Jadwigi z Henrykiem.
 7. Co postanawiają małżonkowie Jadwiga i Henryk po urodzeniu siódmego dziecka?
 8. Podaj imię jedynego dziecka, które przezyło swą matkę - Jadwigę.
 9. Podaj nazwę szpitala ufundowanego przez Jadwigę we Wrocławiu.
 10. W jaki sposó Jadwiga pomagała więźniom?
 11. Jakie nadzwyczajne wydarzenie wiąże się z kultem Męki Pańskiej przez Jadwigę?
 12. Który ze spowiedników św. Jadwigi przygotował ją do śmierci?
 13. Jakie umiejętności i wiedzę wyniosła Jadweiga z opactwa w Kitzingen?

Trudniejsze dla dorosłych:

 1. Gdzie w Rybniku leży ulica św. Jadwigi (była ulica Fornalskiej)?
 2. Podaj imię arcybiskupa gnieźnieńskiego, który w 1261 roku rozpoczął starania o kanonizację Jadwigi.
 3. Podaj imię najmłodszego brata św.Jadwigi - arcybiskupa.
 4. Podaj imię najmłodszej siostry św. Jadwigi - kseni opactwa benedyktynek w Kitzingen.
 5. Po kim Jadwiga odziedziczyła imię?
 6. Komu pierwotnie przeznaczono na żonę św. Jadwigę?
 7. Podaj imiona dzieci św. Jadwigi.
 8. Podaj miejsce i datę śmierci Henryka II Pobożnego.
 9. Kto został pierwszą przełożoną zakonu w Trzebnicy?
 10. Trzynaście osób zawsze towarzyszyło Jadwidze podczas objazdu kraju. Nie chodzi o członków dworu. Kto to był?
 11. Wymień ulubionych świętych Jadwigi.
 12. Podaj rok, miesiąc, dzień i godzinę śmierci św. Jadwigi.
 13. Jaki ostateczny warunek kanonizacji został określony przez Klemensa IV?
 14. Ile Jadwiga miała wnuków?

Pytania bardzo trudne dla dorosłych:

 1. Proszę podać imię i nazwisko niemieckiego księdza, który całe swoje życie zajmował się biografią św. Jadwigi. Swe prace opublikował na łamach "Archiv für schleisiche Kirchengenschichte".
 2. Proszę podać imię i nazwisko polskiej siostry urszulanki, zajmującej się biografią św. Jadwigi.
 3. Kto napisał pierwszy krótki życiorys Jadwigi?
 4. Jakie jest najważniejsze źródło do poznania życia św. Jadwigi z 1300 roku?
 5. Kto z rodu Andechs już za życia Jadwigi był czczony jako błogosławiony lub święty?
 6. Jak miała na imię ulubiona chrześniaczka Jadwigi, wychowana przez nią i wydana za naczelnego kucharza Bogusława z Zawonia?
 7. Który z braci Jadwigi pomógł jej w organizowaniu opactwa trzebnickiego? Skąd przybyły do Trzebnicy pieszo mniszki?
 8. Jaki zakon zajął się szczególnie szpitalem św. Ducha we Wrocławiu?
 9. Jaki kościół i klasztor w Nowogrodzie Bobrzańskim ufundował na prośbę swej żony Henryk. Kiedy to było?
 10. Henryk I Brodaty był dwa razy ciężko ranny. Kiedy i gdzie?
 11. Wymień imiona spowiedników św. Jadwigi.
 12. Podaj datę i treść testamentu Jadwigi.
 13. Podaj datę i rodzaj pierwszego cudu uzyskanego za wstawiennictwem św. Jadwigi.
 14. Podaj datę ekshumacji szczątków św. Jadwigi.
 15. Na prośbę Jana III Sobieskiego papież Innocenty XI wprowadził kult św. Jadwigi dla całego Kościoła. Kiedy to nastąpiło?
 16. "Kobieta pod każdym względem czcigodna". Kto i kiedy po raz pierwszy tak nazwał św. Jadwigę?
 17. Podaj znaczenie nazwy zamku Andechs.

PYTANIA dla dzieci ; dla młodzieży ; dla dorosłych

ODPOWIEDZI dla dzieci ; dla młodzieży ; dla dorosłych

początek strony

ODPOWIEDZI dla dzieci:

Pytania łatwe dla dzieci:

 1. Księcia Henryka I Brodatego (s. 12)
 2. 1243 (s. 12)
 3. Bertold VI (s. 21)
 4. Agnieszka Wetyńska (s. 22)
 5. Czterech braci i trzy siostry. (s. 22)
 6. W Trzebnicy. (s. 26)
 7. Dwanaście. (s. 40)
 8. Siedmioro. (s. 44)
 9. Maryi. (s. 69)
 10. 1238. (s. 72)
 11. Pięć. (s. 73)
 12. 16 października. (s. 91)
 13. Pobożny.
 14. W Trzebnicy. (s. 50)

Pytania trudniejsze dla dzieci:

 1. Pokora, ubóstwo, miłość. Wstrzemięźliwość, cierpliwość, umartwienie, gorliwość w modlitwie, praktyczna miłość bliźniego.
 2. [Śpiew lub recytacja].
 3. Biedni, chorzy, głodni, ciężarne matki, wdowy, sieroty, kalecy, trędowaci, więźniowie. (s. 60)
 4. a) Śląska i Polski
  b) chrześcijańskich małżeństw i rodzin
  c) pojednania i twórczej współpracy między narodami
  d) budujących się kościołów
  e) dnia wyboru Jana Pawła II
 5. Karol Wojtyła został papieżem.
 6. Kiełbasa.
 7. Z Tatarami.

PYTANIA dla dzieci ; dla młodzieży ; dla dorosłych

ODPOWIEDZI dla dzieci ; dla młodzieży ; dla dorosłych

początek strony

ODPOWIEDZI dla młodzieży:

Pytania łatwe dla młodzieży:

 1. Cysterki z Trzebnicy (s. 12)
 2. 14 października 1243 (s. 12)
 3. Papież Klenens IV (s. 13)
 4. Diessen - Andechs (s. 19)
 5. Z Bawarii (s. 25)
 6. 1174 - 1178 (s. 26)
 7. Walcząca - słowo pochodzenia germańskiego; składa się z dwóch części Hadu - wig; obie znaczą walka. (s. 27)
 8. Żona Henryka - Anna (s. 41)
 9. Kseni opactwa trzebnickiego. (s. 48)
 10. Opactwo w Trzebnicy. (s. 49)
 11. Trędowatych kobiet (opiekowały się nim siostry szpitalne). (s. 53)
 12. Na zamku w Krośnie 19 marca 1238 roku. (s. 72)
 13. Chciała dysponując dobrami wspierać biednych.

Pytania trudniejsze dla młodzieży:

 1. Bulla kanonizacyjna i kazanie papieskie (Klemensa IV z 26 marca 1267 roku). (s. 14) 
 2. Uzdrowienia: z chorób głowy, oczu, ślepoty, głuchoty, braku mowy, złamania rąk, bólu nóg, rąk; ze skrzywienia, garbu, podagry, gorączki, epilepsji, opętania, dyzenterii, anginy. Wskrzeszenie. Uratowanie z pożaru. (s. 15)
 3. Monstrance z trzema świętymi hostiami (pochodziła rzekomo od papieża Grzegorza Wielkiego). (s. 21)
 4. Ekbert, Otto I, Henryk, Bertold, Agnieszka, Gertruda, Mechtylda. (s. 22)
 5. Hadewigs, Hedwig, Hethwigs (s. 27)
 6. Ok. 7 lat. (s. 29)
 7. Legnica 1168 (s. 36)
 8. 1209 rok (s. 44)
 9. Henryk i Gertruda. (s. 47)
 10. Św. Bartłomiej (s. 51)
 11. 1230 rok (s. 61)
 12. Biblia, Męka Pańska, kult Matki Boskiej, kontemplacja świata natury, asceza, całonocne modlitwy, częsta Eucharystia, post, włosienica, bose nogi, biczowanie. (s. 54)
 13. Maria Magdalena, Katarzyna Aleksandryjska, Tekla i Urszula. (s. 70)
 14. 26 marca 1267roku.

epotyPYTANIA dla dzieci ; dla młodzieży ; dla dorosłych

ODPOWIEDZI dla dzieci ; dla młodzieży ; dla dorosłych

początek strony

ODPOWIEDZI dla dorosłych:

Łatwiejsze dla dorosłych:

 1. 26 marca 1267 r. w Viterbo (kościół dominikanów Santa Maria di Grando) (s. 82)
 2. Amer (s. 19)
 3. Częste podróże rodziców; zwyczaje epoki - wybór innego miejsca urodzenia. (s. 26)
 4. Opactwu benedyktynek w Kitzigen. (s. 28)
 5. Benedyktyni (cystersi), franciszkanie, dominikanie, kanonicy regularni, premonstarensi. (s. 35)
 6. 1186 - 1190 zamek Andecgs lub Wrocław, Legnica... (s. 40)
 7. Separacja w 1209 r.
 8. Gertruda, zm. 1268 r. (s. 48)
 9. Świętego Ducha (s. 53)
 10. Wypraszała ułaskawienie od śmierci lub zmniejszenie kary. Zatrudniała skazanych przy budowie swych fundacji, wykupywała ich, dostarczała żywności, odzieży, światła.
 11. Błogosławieństwo Jezusa i Jego słowa: "Twoja modlitwa została wysłuchana i otrzymasz to, o co prosiłaś. (s. 67)
 12. Cysters: ojciec Mateusz (s. 75)
 13. Łacina, Pismo Św., patrystyka (życie świętych), przepisywanie i iluminowanie ksiąg, haft artystyczny, śpiew, gra na instrumentach, savoir-vivre, gospodarstwo domowe, roboty ręczne, pielęgnacja chorych, zioła lecznicze.

Trudniejsze dla dorosłych:

 1. W parafii pw. św. Józefa (OO.Franciszkanów); przecznica ulicy Wodzisławskiej i Wiejskiej.
 2. Janusz herbu Tarnawa. (s. 12)
 3. Bertold (s. 23)
 4. Mechtylda (s. 24)
 5. Po swej babce Hedwig von Dachau. (s. 27)
 6. Toljenowi Tohu synowi Mirosława, żupana zachodniej Serbii. (s. 39)
 7. Bolesław, Konrad, Henryk, Agnieszka, Zofia i Gertruda; oraz siódme dziecko o nieznanym imieniu. (s. 46)
 8. Legnica - 9 kwietnia 1241 roku. (s. 47)
 9. Petrissa - wychowawczyni Jadwigi z Kitzingen. (s. 51)
 10. Kalecy - dworski szpitalik. (s. 61)
 11. Bartłomiej, Bernard z Clairvaux, Maria Magdalena, Katarzyna Aleksandryjska, Tekla, Urszula, Stanisław.
 12. 14 października 1243 roku o godzinie 1700 (w Trzebnicy). (s. 75)
 13. Przywrócenie wzroku jego córce, zakonnicy. (s. 81)
 14. 12 - były to dzieci dzieci Anny i Henryka Pobożnego.

Pytania bardzo trudne dla dorosłych:

 1. Ks. Józef Gottschalk (s. 9)
 2. S. Benigna Suchoń OSU (s. 10)
 3. Engelbert, prawdopodobnie mnich cysterski. "Vita s. Hedwiga". (s. 13)
 4. Legenda maior de beata Hedwigi. (s. 15)
 5. Św. Rasso, bł. Rathard z Diessen i bł. Mechtylda z Diessen, bł. Eufemia z Altmünster i św. Albert z Lowanium. (s. 25)
 6. Katarzyna zwana Prusaczką.
 7. Eklebert, mniszki z Bambergu. (s. 50)
 8. Augustianie. (s. 53)
 9. Św. Bartłomieja w 1217 roku. (s. 53)
 10. 1. W Gąsawie w 1227 roku.
  2. W Spytkowicach nad Wisłą w 1229 roku. (s. 56)
 11. Cystersi: Günter, Mateusz oraz franciszkanin Herbord. (s. 64)
 12. 24 sierpnia 1242 roku. Swoje posiadłości przekazała zakonowi w Trzebnicy.
 13. 1249 - uzdrowienie Stanisławy z bezwładu i nie gojących się ran. (s. 77)
 14. 17 sierpnia 1267 roku. (s. 87)
 15. 17 września 1680 roku. (s. 90)
 16. W 1225 r. mnich Caesarius z zakonu cystersów.
 17. "Brama Lilii"

PYTANIA dla dzieci ; dla młodzieży ; dla dorosłych

ODPOWIEDZI dla dzieci ; dla młodzieży ; dla dorosłych

początek strony

Przy układaniu pytań korzystano głównie z pozycji:
 • Antoni Kiełbasa: Święta Jadwiga Śląska. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1990. (Przy odpowiedziach podano w nawiasach numery stron w książce).

O Świętej Jadwidze z Trzebnicy w internecie:

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl