TADEUSZ KANTOR
zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w kwietniu 2005 roku

 1. Bogucki Janusz: Tantor Tadeusz. W: Encyklopedia Współczesna 1957. Zeszyt 12. Warszawa: PWN, 1957. s. 546- 548
 2. Buchwald Dorota: W Studiu Teatralnym Dwójki: Niech sczezną artyści Tadeusza Kantora. "Antena" 1988 nr 28 s. 1 i 3 [wycinek w kartotece tekstowej]
 3. Burzawa Ewa: Kantor w Norymberdze. "Życie Literackie" 1985 nr 27 s. 5 [wycinek w kartotece tekstowej]
 4. Deptuła Bogusław: Nieoczekiwane spotkanie. Tapies i Kantor w Krakowie. "Tygodnik Powszechny" 2000 nr 44 [wycinek w kartotece tekstowej]
 5. Dziś są moje urodziny - video 1h22` - Studio TV - 24p
 6. Głowacki Piotr: Miejsca. "Plastyka i Wychowanie" 1994 nr 3 s. 34 [4 reprodukcje barwne]
 7. Greń Zygmunt: Kantor z bliska. "Życie Literackie" 1976 nr 5 s. 5 [wycinek w kartotece tekstowej]
 8. Grodzicki August: Kantor. W: Literatura współczesna : Konteksty interpretacyjne. Wybór i opracowanie Andrzej Z. Makowiecki. Warszawa: WSiP, 1990. ISBN 83-02-04248-X. s. 140- 151
 9. Janiccy Wacław i Lesław: Dziennik podróży z Kantorem : Podróż pierwsza czyli Panowie Janiccy zepsuli spektakl. Florencja, 14 listopada 1979- 3 lipca 1980. "Dialog" 2000 nr 9 s. 76- 119
 10. Kantor Tadeusz: Amarapura, 1957. Muzeum Narodowe w Poznaniu. "Polonistyka" 1996 nr 8,  strona 3 okładki [reprodukcja]
 11. Kantor w Krzystzoforach. "Tygodnik Powszechny" 2001 nr 30 [wycinek w kartotece tekstowej]
 12. Karyś Romuald: "Wesele" i Tarok. "Życie Literackie" 1986 nr 8 s. 7 [wycinek w kartotece tekstowej]
 13. Kłossowicz Jan: Tadeusz Kantor: Teatr. Warszawa: PIW, 1991. ISBN 83-06-01870-2
 14. Kozłowski Paweł: Tadeusz Kantor: "sztuka nie rozwiązuje sprzeczności" "Nowe Książki" 1983 nr1 s. 62- 63 [wycinek w kartotece tekstowej]
 15. Krzemien Teresa: Znajomi nieznajomi. Warszawa: Czytelnik, 1977. Przedmiot staje się aktorem s. 110- 122
 16. Majcherek Janusz: Pan Kantor i jego trupa. "Teatr" 2000 nr 12 s. 70- 72
 17. Miklaszewski Krzysztof: "Dalej już nic.." Rozmowy z Tadeuszem Kantorem. "Życie Literackie" 1988 nr 21 s. 1 i 4 [wycinek w kartotece tekstowej]
 18. Miklaszewski Krzysztof: Cricot 2 i jego historia. "Życie Literackie" 1986 nr 19 s. 7 [wycinek w kartotece tekstowej]
 19. Miklaszewski Krzysztof: Exegi monumentum... czyli "Maszyna miłości i śmierci." "Życie Literackie" 1987 nr 34 s. 7 i 13 [wycinek w kartotece tekstowej]
 20. Pacek Krzysztof: Kantor Tadeusz. W: Encyklopedia "Białych Plam" Tom IX. Radom: Polwen, 2002. ISBN 83-88822-36-5. s. 115- 122
 21. Próba całości. Czym jest dla nas sztuka Kantora? Z Mieczysławem Porębskim rozmawia Tomasz Fiałkowski. "Tygodnik Powszechny" 2000 nr 50 s. 8 [wycinek w kartotece tekstowej]
 22. Ptaszkowska Anka: Kantor 1990- 2000. "Tygodnik Powszechny" 2000 nr 50 s. 9 [wycinek w kartotece tekstowej]
 23. Raczek Tomasz: Ja, Kantor. "Polityka" 1986 nr 4 s. 9 [wycinek w kartotece tekstowej]
 24. Riss: Dalej już nic... Twórczość Tadeusza Kantora wciąż wymyka się jednoznacznym określeniom, choć on sam zarzucał publiczność manifestami i nazwami dla własnej działalności artystycznej. "Wiedza i Życie" 1998 nr 2 s. 47- 51
 25. Sandauer Artur: Kantor i poprzednicy. "Polityka" 1986 nr 28 [wycinek w kartotece tekstowej]
 26. Sarzyński Piotr: Z cokołu na piedestał. Odkurzanie Kantora. Rozmowa z Jarosławem Suchanem. "Polityka" 2005 nr 15 s. 72- 73
 27. Semil Małgorzata, Wysińska Elżbieta: Słownik współczesnego teatru : Twórcy, teatry, teorie. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1990. ISBN 83-221-0444-8. s. 165- 167
 28. Sztuka a życie - video 55` - Studio TV - 23p
 29. Tadeusza Kantora dialog z Hiszpanią. Z Maria Stangret rozmawiała Beata Matkowska-Święs. "Wysokie obcasy" 1999 z 29 maja s. 38- 39 [wycinek w kartotece tekstowej]
 30. "Teatr" 1990 nr 7:
  - Kantor Tadeusz: "Od początku, w moim credo..." s. 4- 6
  - Kantor Tadeusz: parę teoretycznych uściśleń s. 7
  - Krakowski Piotr: Szkolne lata Tadeusza Kantora. s. 9- 12
  - Brook Peter: Moc twórcy s. 13
  - Bablet Denis: Lęk i sława. s. 14- 15
  - Krzemień Teresa: Europejski wspólny dom: Kantor ma w nim pokój zarezerwowany
  - Banu Georges: Narrator i Waki s. 18- 19
  - Scarpetta Guy: Punkt powrotu s. 20- 23
  - Dort Bernard: Teatr granic s. 26- 27
  - Matynia Andrezj: Najwłaściwsza miara czasu s. 28- 30
  - Rostworowski Marek: Rozmowa o Kantorze s. 31- 32
  - Winnicka Bożena: Powroty Tadeusza Kantora s. 33- 34
  - Janiowski Grzegorz: Kantorowe "Ecce homo" s. 35
  - Pleśniarowicz Krzysztof: Lekcje mediolańskie Tadeusza Kantora s. 36- 37
  - Dokumentalista i teatr. Z Andrzejem Sapiją, autorem m.in. Manekinów Tadeusza Kantora; wielopola, Wielopola; Powrotu Odysa, rozmawia Krzystzof Dużyński s. 38- 40
  - Biografia Tadeusza Kantora s. 41- 42
  - Bibliografia s. 43
 31. Teatr wędrowny. Z Tadeuszem Kantorem rozmawia Krzysztof Miklaszewski. "Polityka" 1983 nr 40 s. 8 [wycinek w kartotece tekstowej]
 32. Turek Andrzej: Kantor w Metropolu. "Życie Literackie" 1987 nr 25 s. 5 [wycinek w kartotece tekstowej]
 33. Wieczorów z Kantorem ciąg dalszy. "Antena" 1991 nr 48 [wycinek w kartotece tekstowej]
 34. Wieczory z Tadeuszem Kantorem. Kantorowskiej historii sztuki część wtórna. "Antena" 1991 nr 42 [wycinek w kartotece tekstowej]
 35. Wielopole, Wielopole, czyli teatr totalny Tadeusza Kantora. Twórczość Tadeusza Kantora, zarówno plastyczna, jak i teatralna, dzisiaj, niemal piętnaście lat po śmierci twórcy "Cricor 2", osiagnęła status klasycznych osiągnięć artystycznych XX wieku. "Polonistyka" 2003 nr 9 s. 523- 527
 36. Winnicka Bożena: Wywanie artysty. "Życie Literackie" 1986 nr8 s. 6 [wycinek w kartotece tekstowej]
 37. Wspomnienia Kirkora. Z Jezrym Turowiczem rozmawia Zbigniew Baran. "Plus Minus" 1996 nr 132 [wycinek w kartotece tekstowej]
 38. Ziemba-Michałowska Anna: Tadeusz Kantor (1915-1991). "Plastyka i Wychowanie" 1991 nr 3 s. 132- 137

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl