KATASTROFIZM

zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece szkolnej w maju 2007 roku

Wydawnictwa słownikowo - encyklopedyczne:

Rozdziały w publikacjach zwartych:

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

katastrofizm:

katastrofizm w filmie:

katastrofy:

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl