KATYŃ - deportacje - zsyłki - łagry sowieckie
zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w kwietniu 2005 roku

NOWOŚĆ :
Program z okazji rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Scenariusz imprezy. Muzeum W Rybniku 2008 - opracowała Dorota Bożętka
Żałobne pokolenia : Scenariusz przedstawienia na apel katyński - opracowała Bogusława Kordas


Publikacje zwarte:

 1. Berberyusz Ewa: Głos z Gułagu : Rozmowa z Olgierdem Wołyńskim. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1989. ISBN 83-203-3700-3
 2. Delowicz Jan: Śmierć przyszła wiosną : Mieszkańcy ziemi rybnicko-wodzisławskiej z obozów Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków zamordowani w roku 1940 w Katyniu, Charkowie i Kalininie. Żory: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku, 2000. ISBN 83-913366-0-3
 3. Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-1945 : Przegląd piśmiennictwa. Pod red. Tadeusza Walichowskiego. Warszawa: PWN, 1989. ISBN 83-01-09450-8
 4. Dobroński Adam: Losy Sybiraków. Warszawa: Zarząd Główny Związku Sybiraków, 1997. ISBN 83-86213-44-2
 5. Gross Jan T. Okupacja sowiecka i deportacje do Rosji w oczach dzieci. Warszawa: Signum, 1981
 6. Jankowski Stanisław M., Miszczak Edward: Powrót do Katynia. Rzeszów: KAW, 1990. ISBN 83-03-03194-5.
 7. Kalendarz Serca Jezusowego 1991. Kraków: WAM, 1990. Polskie dzieci w ZSRR - fragmenty książki o. Łucjana Królikowskiego. s. 202- 204
 8. Katyń : Problemy i zagadki. Warszawa: Pomost, 1990.
 9. Katyń : Relacje, wspomnienia, publicystyka. Wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. Warszawa: Alfa, 1989. ISBN 83-7001-296-5
 10. Katyń: Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. Wyd. 2. Warszawa: Alfa, 1989. ISBN 83-7001-294-9
 11. Kraśniewska Wiktoria, Skarga Barbara: Po wyzwoleniu 1944-1956.. - Wyd. 2. Poznań : W drodze, 1990. ISBN 83-7033-064-9
 12. Łojek Jerzy (Leopold Jerzewski): Dzieje sprawy Katynia. Białystok: Versus, 1989
 13. Pamiętniki znalezione w Katyniu z przedmową Janusza Zawodnego. Wydanie 2 rozszerz. Paris: Editions Spotkania, 1990. ISBN 2-86914-050-9
 14. Peszkowski Z.A.J., Zdrojewski S.Z.M.: Kalendarz na rok 2000 + Starobielski. Łódź: Fundacja NOM, 2000. ISBN 83-87202-63-0
 15. Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski. Okres 1939-1945. *. Gdańsk: Graf, 1990. W kręgu Katynia. s. 158- 222
 16. Podsumowanie konkursu szkolnego "Katyń - Golgota Wschodu". Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001. ISBN 83-88035-37-1
 17. Pruszyński Ksawery: Wybór pism 1940-1945. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1989.
 18. Sewastianowicz Ireneusz, Kulikowski Stanisław: Nie tylko Katyń. Białystok: Białostockie Wydawn. Prasowe, 1990
 19. Szcześniak Andrzej Leszek: Deportacje. W: Encyklopedia "Białych Plam" Radom: Polwen, 2001. Tom V. ISBN 83-912068-5-8. s. 22- 36
 20. Szcześniak Andrzej Leszek: Katyń : Tło historyczne, fakty, dokumenty. Warszawa: Alfa, 1989. ISBN 83-7001-295-7
 21. Szcześniak Andrzej Leszek: Katyńska zbrodnia. W: Encyklopedia "Białych Plam". Tom IX. Radom: Polwen, 202. ISBN 83-88822-36-5. s. 163- 182
 22. Tomaszewski Longin: Kronika wileńska 1939-1941. Warszawa: Pomost, 1990. Deportacja internowanych wojskowych s. 125- 126. Masowa deportacja ludnosci 174- 176. Masakry więźniów. 178- 182 Dokumenty NKGB LSRR dotyczące deportacji antysowieckiego elementu s. 225- 230
 23. Węgierski Jerzy: Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa. Kryspinów: Plantan, 1994. W organizacji "NIE." W drodze do obozów sowieckich i do Polski Ludowej. W organizacji WiN. W więzieniach w Polsce i w obozach sowieckich. s. 360- 409
 24. Wojdecki Waldemar: Pierwszy krzyż w Katyniu. Warszawa: Drukarnia Archidiecezjalna, 2000. ISBN 83-86922-90-7
 25. Wołoszański Bogusław: Tamten okrutny wiek : Nowa historia XX wieku 1914-1990. Warszawa : Colori sp. z o. o., 2003. (Sensacje XX Wieku) ISBN 83-89344-03-3
 26. Zawodny Janusz Kazimierz: Katyń. Wyd. 2 polskie, 1 krajowe. Lublin: Editions Spotkania, 1989

Utwory literackie, wspomnieniowe:

 1. "W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali" : Polska a Rosja 1939- 42. Wybór i oprac. Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross. Warszawa: Res Publica i Libra, 1989. ISBN 83-7046-032-1
 2. Antologia literatury lagrów i łagrów w opracowaniu szkolnym. Wybór, wstęp i objaśnienia Krystyna Heska-Kwaśniewicz. Katowice: Książnica, 1997. ISBN 83-7132-143-0
 3. Branicka-Wolska Anna: Listy nie wysłane. Warszawa: Iskry, 1990. ISBN 83-207-1265-3
 4. Bukowiński Władysław: Wspomnienia z Kazachstanu. Gdańsk: Graf, 1989.
 5. Bukowiński Władysław: Wspomnienia z Kazachstanu. Wyd. 2. Rzym: Editions Spotkania, 1981
 6. Czapski Józef: Na nieludzkiej ziemi. Warszawa: Czytelnik, 1990. ISBN 83-07-02092-1
 7. Czerkawski Tadeusz: Byłem żołnierzem generała Andersa. Warszawa: PAX, 1991. ISBN 83-211-1386-9
 8. Herling-Grudziński: Inny świat : Zapiski sowieckie. Lekcja literatury z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim i Włodzimierzem Bleckim. Wyd. 2. Kraków: Wydawn. Literackie, 2003. ISBN 83-08-03230-3
 9. Kapuściński Ryszard: Imperium. Warszawa: Czytelnik, 1997. ISBN 83-07-02603-2
 10. Kłusek Julia: Za mało żeby żyć za dużo żeby umrzeć. Poznań: W drodze, 1990. ISBN 83-7033-112-2
 11. Kochanowicz Tadeusz: W Komi i gdzie indziej : Wspomnienia z pobytu w ZSRR (1939-1942). Warszawa: Pelikan, 1989. ISBN 83-85045-64-3
 12. Królikowski Łucjan Zbigniew: Skradzione dzieciństwo. Wyd. 3. Kraków: WAM, 1990. ISBN 83-85032-85-1
 13. My deportowani : Wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR. Wybór i oprac. Bogdan Klukowski. Warszawa: Alfa, 1989. ISBN 83-7001-298-1
 14. Ochocki Adam: Raz, dwa, wziali! : Wspomnienia z ZSRR 1939-1946. Łódź: Wydawnictwo Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej, 1988. ISBN 83-85030-14-X
 15. Okoń Władysław: Mój dwudziesty wiek. Wrocław: Ossolineum, 1990. ISBN 83-04-03616-9. W jenieckich obozach s. 90- 112
 16. Olszewski Witold: Budujemy kanał : Wspomnienia kierownika biura planowania. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947.
 17. Peszkowski Zdzisław: Wspomnienia jeńca z Kozielska. Warszawa: Wydawn. Archidiec. Warszawskiej, 1989. ISBN 83-85015-66-3
 18. Piotrowska-Dubik Barbara: Kwiaty na stepie : Pamiętnik z zesłania. Warszawa: Soli Deo, 1997. ISBN 83-907358-5-7
 19. Sołżenicyn Aleksander: Jeden dzień Iwana Denisowicza. Wyd. 5. Warszawa: Iskry, 1989. ISBN 83-207-1406-0
 20. Sołżenicyn Aleksander: Oddział chorych na raka. Warszawa: Czytelnik, 1993. ISBN 83-07-02248-7
 21. Stanek Zofia: Biała gama. Kraków: Platan, 1997. ISBN 83-85222-78-2
 22. Toczek Edward: Wspomnienia syberyjskiego zesłańca. Warszawa: Novum, 1989
 23. Wspomnienia Sybiraków. "Kto nie był tot budiet, kto był tot nie budiet." Tom 2. Wyd. 2. Warszawa: Pomost, 1990.
 24. Wspomnienia Sybiraków. "Maskwa slozam nie wierit" Tom 3. Wyd. 2. Warszawa: Pomost, 1990.
 25. Wspomnienia Sybiraków. "Polsza budiet kagda worom zbielejet" Tom 1. Wyd. 2. Warszawa: Pomost, 1990.

Artykuły z czasopism:

 1. Antosik Cecylia: Lagry i łagry na lekcjach języka polskiego. "JęzykPolski w szkole średniej" 1997/98 nr 2 s. 84- 86
 2. Banaś Kornelia: Przemilczana tragedia. Deportacje Górnoślązaków do ZSRR. "Gość Niedzielny 2003 nr 48 s. 37
 3. Baszczok Agnieszka: Nasze ludzkie dramaty i tragedie mogą mieć wymiar Golgoty tylko w zjednoczeniu z dramatem Golgoty i zbawczej misji Zmartwychwstałego Chrystusa
 4. Baszczok Agnieszka: Refleksje po Konkursie "Katyń - Golgota Wschodu." "Magazyn Szkolny" 2001 nr 16 s. 5
 5. Burnetko Krzysztof: Historia Gułagu. Anna Appelebaum: Gułag. "Tygodnik Powszechny. Książki w Tygodniku." 2005 nr 8 z 20 lutego s. 19
 6. Chabuda Marian: Brytyjskie reakcje na zbrodnię katyńską. "Mówią Wieki" 1988 nr 12 s. 16- 21
 7. Cichocki Bartosz: Katyń, Rosja i my : W tej sprawie chodzi o coś więcej niż tylko o historię albo ewentualne odszkodowania. "Tygodnik Powszechny" 2005 nr 13 s. 25
 8. Ciesielska Zofia: Represyjne deportacje Polaków do Związku Radzieckiego w latach 1939- 1941 (cz. I). "Wychowawca" 1995 nr 4 s. 13- 14
 9. Ciesielska Zofia: Represyjne deportacje Polaków do Związku Radzieckiego w latach 1939- 1941 (cz. II). "Wychowawca" 1995 nr 5 s. 21-23
 10. Conant Eve: Sztuka na zesłaniu. "Newsweek" 2001 nr 13 s. 116- 17
 11. Cywiński Piotr, Macieja Dorota: Rachunek do wystawienia. Nie tylko Niemcy, ale także Rosja powinna płacić odszkodowania ofiarom wojny. "Wprost" 2000 nr 38 s. 20-21
 12. Deportacje Ślązaków. Kierunek: Wschód. "Śląsk" 1996 nr 3 s. 10
 13. Duzik Stanisław: Droga do Workuty. Zeszyty Historyczne" Paryż: Instytut Literacki, 1989. Zeszyt 90. s. 135- 142
 14. Golgota Wschodu. "Nowiny" 2000 z 12 kwietnia
 15. Grajewski Andrzej: Niewolnicy Stalina. "Gość Niedzileny" 2005 nr 8 s. 37
 16. Jaźwiński Witold: Kołyma - kraina łagrów. "Poznaj Świat" 2002 nr 11-12 s. 28- 29
 17. Kamola Zofia: "Katyń- Golgota wschodu" - scenariusz szkolnego apelu poświeconego Zbrodni Katyńskij
 18. Katyń : Ferdynand Goethel przed Komisją Kongresu USA. "Kultura Niezależna" 1990 nr 62 s. 29- 44
 19. Katyń : Józef Mackiewicz i Ferdynand Goethel przed Komisją Kongresu USA. "Kultura Niezależna" 1990 nr 61 s. 36- 54
 20. Koperski Romuald: Syberia nasza mać. Tam gdzie każdy polskim włada. "Poznaj Świat" 2003 nr 2 s. 70- 73 i 76-83
 21. Kowalska Agnieszka: Katyń : pamiętać i wybaczyć. "Trybuna Śląska. Dzień" 2000 z 29-30 lipca s. 3
 22. Kranc Remigiusz: Byłem skazany na 10 lat Syberii (dok.) : Wspomnienia. "Zeszyty Historyczne" Paryż: Instytut Literacki, 1984. Zeszyt 68. s. 155- 172
 23. Kranc Remigiusz: Byłem skazany na 10 lat Syberii. (dok.) "Zeszyty Historyczne". Zeszyt 68. Paryż: Instytut Literacki, 1984. s. 155- 171
 24. Kranc Remigiusz: Byłem skazany na 10 lat Syberii. (wspomnienia, cz. I) "Zeszyty Historyczne". Zeszyt 67. Paryż: Instytut Literacki, 1984. s. 188- 202
 25. Kukiel Marian: Sprawa katyńska. "Więź" 1989 nr 6 s. 91-106
 26. Lipiński Piotr: O skazańcu i o jego stryczku. Był jedynym, który trafił do Katynia i przeżył. "Magazyn Gazety" 1997 z 21-22 listopada s. 53- 56
 27. Literatura o zlagrowanym człowieku. "Cogito" 1995 nr 17 s. 38- 40
 28. Machejek Władysław: O Katyniu. "Życie Literackie" 1987 nr 43 s. 3
 29. McConnell Malcolm: Gułag zrodził artystę. "Redaer`s Digest Przegląd" 1998 nr 5 s. 70- 75
 30. Nowak -Jeziorański Jan: Milczeli, bo się bali. "Gazeta Wyborcza" 2003 z 9 maja s. 21
 31. Ostrowski Marek, Szostkiewicz Adam: Między Stalinem a Hitlerem. Rozmowa z Anne Appleubaum, historykiem, publicystką, autorką ksiażki "Gułag". "Polityka" 20005 nr 12 s. 54- 58
 32. Pałkiewicz: Polskie ślady na Kołymie. Podróż po rubieżach Syberii, pośród dziewiczej przyrody łagrów i złota. "Poznaj Świat" 2002 nr 11-12 s. 17- 27
 33. Pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Otwarcie cmentarza. "Trybuna Śląska. Dzień." 2000 z 22-23 lipca s. 7
 34. Pamięci ojców naszych (rocznica Katynia). Montaż słowno- muzyczny. "Biblioteka w szkole" 2002, nr 6, s. 26-27
 35. Paźniewski Włodzimierz: Przemilczana zbrodnia. Alianci zachodni wiedzieli od początku, kto dokonał mordu w Katyniu. "Gość Niedzielny" 2003 z 27 kwietnia s. 33
 36. Peszko Zofia: "Katyń - Golgota Wschodu". Konkurs MEN. "Wychowawca" 2000 nr 4 s. 32- 33
 37. Pióro Tadeusz: W lesie katyńskim. "Polityka" 1989 nr 7 s. 14
 38. Pogrzeb po 60 latach. Katyń to nie tylko ohydna zbrodnia wykonana w majestacie sowieckiego prawa, to również kłamstwo. "Trybuna Śląska. Dzień." 2000 nr 176 z 29-30 lipca s. 1 i 3
 39. Polacy znad Wilii, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach sowieckich w latach 1944-1947. "Zeszyty Historyczne". Zeszyt 67. Paryż: Instytut Literacki, 1984. s. 155- 184
 40. Portret zbrodni : Rec: Anne Appleubaum: Dzieje Gułagu . "Newsweek Polska" 2003 nr 19 z 11 maja s. 106-
 41. Raduch Małgorzata: Nie dajcie pogrzebać prawdy (rocznica zbrodni katyńskiej - scenariusz). "Wychowawca" 1997 nr 3 s. 24- 26
 42. Sąsiadek Jolanta: Skazani bez sądu. "Gość Niedzielny" 2003 nr 49 s. 3- 6
 43. Sprawa Katynia nie może być wymazana z pamięci Europy. "Głos Katolicki" 2002, nr 16, s. 14
 44. Stowarzyszenie "Katyń". Nie rozstrzygnięte pytania. "Polityka" 1989 nr 23 z 10 czerwca s. 14
 45. Szczęsny-Mrówczyńska Magdalena: Pamiętnik malarski Aleksandra Sochaczewskiego. "Wiedza i Życie. Wiedza i Człowiek" 1996 nr 1 s. 1- 5
 46. Szczęsny-Mrówczyńska Magdalena: Pamiętnik malarski Aleksandra Sochaczewskiego "Wiedza i Życie: Wiedza i Człowiek" 1996 nr 1 s. 1-5
 47. Szostkiewicz Adam: Gułag może wrócić. "Polityka" 2004 nr 17 s. 68- 69
 48. Szyma Tadeusz: Film "Las Katyński." "Tygodnik Powszechny 1990 nr 17 s. 8
 49. To był akt ludobójstwa. 60. rocznica zbrodni katyńskiej. "Trybuna Śląska. Dzień" 2000 z 11 kwietnia s. 13
 50. Tota M.: Katyń 1940-2000. "Wychowawca" 2000 nr 7-8 s. 34- 35
 51. Trznadel Jacek: Orwellowskie "Ministerstwo Prawdy" a Katyń. "Koltura Niezależna" 1990 nr 60 s. 37- 41
 52. Upamiętnienie ofiar "Golgoty Wschodu." "Gazeta Rybnicka" 2001 nr 4 s. 6
 53. W sercach i pamięci... : Matka Boska Katyńska w murach bazyliki. "Gazeta Rybnicka" 2002 nr 4 s. 35 i 42
 54. Wielgopolanin Franciszek: W lesie katyńskim. "Polityka" 1989 nr 11
 55. Wołek Tomasz: Katyń. "Królowa Apostołów" 1988 nr 11 s. 20- 21
 56. Woźniakowski Jacek: Koleiny Kaynia. "Tygodnik Powszechny" 1990 nr 17 s. 1 i 3
 57. Woźnica Stanisław: "Patrz i powiedz innym." "Nowiny" 2000 z 20 września s. 6
 58. Wróbel Marta: Tadzikowe perypetie z totalitaryzmem. Metaforyzacja rzeczywistości lagrowej w filmie Kornblumenblau Leszka Wosiewicza. "Kwartalnik Filmowy" 2000 nr 29-30 s. 96-112
 59. Wszyscy o wszystkim wiedzieli. "+Plus - Minus" 2000 nr 26 s. 1 i 4
 60. Zawodny Janusz K.: Czego jeszcze nie wiemy : O polskich jeńcach wojennych z 1939 roku, zamordowanych w Związku Sowieckim. "Tygodnik Powszechny" 1990 nr 17 s. 3

Filmy:

 1. Archipelag Gułag - video - 1h14` - 47H
 2. Katyń - film dokumentalny 24` - 47H
 3. Katyń BBC 58` - 18H
 4. Sieński, Maciej: Zbrodnia Katyńska. Próba monografii zbrodni, która najboleśniej dotknęła Polaków. Kto i dlaczego zamordował elitę polskiej armii i kwiat polskiej inteligencji? Los 25 tysięcy Polaków wziętych do niewoli i uwięzionych na terenie ZSRR w 1939 roku / scenariusz i realizacja Maciej Sieński, Marek Widarski. Warszawa : Wytwórnia Filmowa: Czołówka, 1999. - kaseta VHS 25 min
 5. Zbrodnie na Kołymie- "Gorączka chleba"- film doc.- video - 13` 24H

Związek SYBIRAKÓW - Oddział Wojewódzki Katowice - prezentacja multimedialna do pobrania - praca uczniów: Ewy Mehl, Agaty Andrzejewskiej i Łukasza Bojarskiego z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach, pod kierunkiem Barbary Michniak (nauczyciel- bibliotekarz z TNBSP - sekcja w Katowicach)

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl