KONSPEKTY LEKCJI Z EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ w Gimnazjum

(Są to konspekty dosyć proste, ale wypróbowane w kilkuletniej praktyce)

Temat lekcji: Sporządzanie notatki i przyswajanie wiadomości metodą mapy myśli

 Cele lekcji:

Pomoce naukowe:

Metody:

Przebieg zajęć:

zdjęcia z lekcji przeprowadzonej tą metodą

początek strony

Temat lekcji: Źródła informacji o książce. Bibliografia załącznikowa zwana literaturą przedmiotu.

Cele lekcji:

Metody:

Przebieg zajęć:

 

początek strony

Rybnik 2004-11-08

KONSPEKT LEKCJI

Przedmiot: ścieżka międzyprzedmiotowa: "edukacja czytelnicza i medialna" - blok biblioteczny

Klasa:  
pierwsza liceum ogólnokształcącego - jedna grupa - 15 osób (profil biologiczno-chemiczny)

Czas: 45 minut (ale lepiej 2 jednostki lekcyjne)

Prowadząca: Gabriela Bonk

Temat:

OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

Cel OGÓLNY:

poznanie zasad sporządzania opisu bibliograficznego i zestawień bibliograficznych

Cele OPERACYJNE:

Uczeń:

METODY pracy:

MATERIAŁY dydaktyczne - pomoce naukowe:

PRZEBIEG lekcji:

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl