KONSTYTUCJA TRZECIEGO MAJA

zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w kwietniu 2005 roku

Publikacje zwarte:

 1. 3 Maja 1791 r. : Zarys dziejów Konstytucji Trzeciego Maja z dołączeniem samej "Ustawy Rządowej" poprzedzonej objaśnieniami oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921. Z 11 portretami i życiorysami współczesnych osobistości. Oprac. Stanisław Rymar. Kraków: Krakowska Drukarnia Nakładowa, 1921
 2. Abyśmy o Ojczyźnie naszej radzili : Antologia publicystyki doby stanisławowskiej. Oprac. Zbigniew Goliński. Warszawa: PIW, 1984. ISBN 83-0600702-6
 3. Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał: Historia ustroju i prawa polskiego. Wyd. 2 popraw. Warszawa: PWN, 1994. ISBN 83-01-11598-X. Konstytucja 3 Maja i dalsze ustawodawstwo Sejmu Czteroletniego. s. 304- 318
 4. Biernacki Bolesław: Trzeci Maj : Powieść historyczna. Warszawa: Księgarnia "Kroniki Rodzinnej," 1913.
 5. Bogucki Janusz: Matejko. Wyd. 2. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1956. Konstytucja 3 Maja. s. 273
 6. Centkowska Elżbieta: Ostatni monarcha : opowieść o Stanisławie Auguście Poniatowskim. Wyd. 2 popraw. Warszawa: WSiP, 1988. ISBN 83-02-03760-5. Majowa ustawa. s. 105- 111
 7. Gierowski Józef Andrzej: Historia Polski 1764- 1864. Wyd. 13. Warszawa: PWN, 1989. ISBN 83-01-08840-0. Konstytucja 3 maja. s. 83- 87
 8. Historia Polski. Tom II 1764- 1864. Część I 1764- 1795. Pod red. Stefana Kieniewicza i Witolda Kuli. Warszawa: PWN, 1958. Drugi okres obrad sejmu i Konstytucja 3 Maja. s. 269- 286
 9. Konstytucja w Polsce 1791- 1990. Wybór i opracowanie Tadeusz Kołodziejczyk i Małgorzata Pomianowska. Warszawa: Przemiany, 1990. ISBN 83-85210-04-0. s. 13- 18
 10. Konstytucje. [Konstytucja 3 Maja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej obowiązująca obecnie i wszystkie poprzednie; Konstytucja Unii Europejskiej oraz Konstytucja Stanów Zjednoczonych]. Warszawa: Gazeta Prawna, 2005. [CD-ROM]
 11. Łojek Jerzy: Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja : Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 1787- 1792. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1986. ISBN 83-222-0313-6
 12. Majchrowski Stefan: O Julianie Niemcewiczu : opowieść biograficzna. Warszawa: LSW, 1982. ISBN 83-205-3354-6. Trybun Sejmu Wielkiego. Konstytucja i walka z jej wrogami. s. 53- 98
 13. Okres reform : Wyjątki z dzieł historyków. Zebrała i ułożyła Helena Witkowska. Warszawa: Arcta, ok. 1920. Konstytucja 3-go Maja 1791 r. s. 53- 66
 14. Pauszer-Klonowska Gabriela: Piękny Potocki. Warszawa: Czytelnik, 1984. ISBN 83-07-00785-2. Sejm Wielki rozpoczęty. s. 140- 151
 15. Pierwsza w Europie : 200 rocznica Konstytucji 3 Maja 1791- 1991. Pod red. Henryka Kocója. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1989. ISBN 83-226-0231-6
 16. Polaków portret własny. Pod red. Marka Rostworowskiego. Część I ilustracje. Warszawa: Arkady, 1983. tablica: Ogłoszenie Konstytucji 3 maja 1979. tablica 193
 17. Pomnik 3 Maja w Lublinie. Lublin: KAW, 1982
 18. Rosner Anna, Wąsowicz Marek: Sejm Polski 1493-1993. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1995. ISBN 83-7059-149-3
 19. Szypowska Maria: Jan Matejko wszystkim znany. Wyd. 5. Warszawa: Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej, 1988. ISBN 83-00-02435-2. Konstytucja 3 Maja. 1892. Obraz ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. ilustracje: 81 i 82

Artykuły z czasopism:

 1. Affek Mariusz: Dzieło Konstytucji 3 Maja. "Emaus" 2001 nr 5 s. 7- 9
 2. Anders Maria: W święto Konstytucji 3 Maja i Matki Bożej - Królowej Polski (montaż literacko-muzyczny na dzień 3 Maja). "Wychowawca 1997 nr 4 s. 20- 21
 3. Libuszowska Zofia: Dwusetna rocznica Konstytucji 3 Maja. "Wiadomości Historyczne" 1991 nr 2 s. 70- 80
 4. Mazowiecki Wojciech: Święto Trzeciego Maja w Krakowie w 1946 roku. "Przegląd Powszechny" 1988 nr 5 s. 212- 231
 5. Pasztor Maria: Ignacy Potocki - nadzieje i rzeczywistość. "Mówią Wieki" 1987 nr 2 s. 23- 27
 6. Wojnowicz-Dzień Irena: Konstytucja 3 Maja (scenariusz dla klas gimnazjalnych). "Wychowawca" 2001 nr 5 s. 26- 27
 7. Woltanowski Andrzej: Opowieść o patriotyzmie partykularnym z 1794 r. "Mówią Wieki" 1987 nr 1 s. 29- 34
 8. Wróbel Jan: Mitologia Najpierwszej Rzeczypospolitej. "Wprost" 2003 nr 18 s. 72- 74
 9. Zwoliński Andrzej: Vivat Konstytucja! Vivat maj! trzeci maj! Historyczny teatr faktu. "Wychowawca" 2001 nr 5 s. 22- 23
 10. Wilczyński Leszek: Bóg Matkę- Ojczyznę czcić rozkazał. [wycinek w kartotece tekstowej]
 11. O Konstytucji 3 Maja "Ziarna" 1991 nr 5 s. 42- 47 [wycinek w kartotece tekstowej]
 12. Wilczyński Leszek: Sejm Czteroletni. [wycinek w kartotece tekstowej]
 13. Guziec Lucyna: Konstytucja 3 Maja na tle epoki. Bibliografia materiałów na wystawę. "Poradnik Bibliotekarza" 1991 nr 6 s. 25- 27 [wycinek w kartotece tekstowej]
 14. Mosler-Kowalczyk Ewa: 200. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wyszukiwanie informacji w źródłach. "Poradnik Bibliotekarza" 1991 nr 4 s. 25- 26 [wycinek w kartotece tekstowej]
 15. Rolnik Dariusz: Stosunek Rosji do Konstytucji 3 Maja. "Życie Literackie" 1989 nr 18 s. 1 i 11 [wycinek w kartotece tekstowej]
 16. Ożóg Eugeniusz: Trzeci Maja. "Posłaniec Serca Jezusowego" 1986 nr 5 s. 94 [wycinek w kartotece tekstowej]
 17. Borowska Wioletta: Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie... Montaż na dzień 3 Maja. 200-lecie Konstytucji 3 Maja. "Poradnik Bibliotekarza" 1991 nr 1-2 s. 13- 17 [wycinek w kartotece tekstowej]
 18. Zahorski Andrzej: Konstytucja 3 Maja - dokument Niepodległości. "Problemy" 1991 nr 4 s. 2- 6 [wycinek w kartotece tekstowej]
 19. Wrzeszcz Maria: Z Konstytucją 3 Maja do Europy. "Niedziela" 2001 nr 17 s. 12 [wycinek w kartotece tekstowej]
 20. "Przekrój" z 3 maja 1981 nr 1882 - treść numeru [wycinki w kartotece tekstowej]
 21. "Za wolność nasza i waszą" z 2 maja 1981 nr 18 - treść numeru [wycinki w kartotece tekstowej]

W internecie:

 

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl