Krzyżówka dla bibliofila i mola

plik w formacie Microsoft Word (56 KB)

1     2     3   4     5     6
                             
7           8       9        
                             
    10     11   12   13     14    
15                     16      
          17                  
  18               19          
20         21                 22
23     24               25      
    26       27   28            
                             
29           30       31        
                             
32               33            

Objaśnienia haseł:

Poziomo:

1. pewna ilość, liczba (z łaciny)

4. zanim rozpocznie się drukowanie książki lub czasopisma, trzeba sprawdzić, czy w tekście nie ma błędów, czyli wykonać...

7. górzysta wyspa na morzu Jońskim; Odyseusz podążał tam z Troi

8. tam piękna romańska bazylika (obok Łęczycy)

9. jeden z czterech typów pisma arabskiego

10. nauka i technika zajmująca się opracowywaniem map; (zajmował się nią Eugeniusz Romer)

15. w obecnym kształcie - skomplikowane pojęcie matematyczne; ale gdyby z przodu dopisać "s" - otrzymamy: przygotowywany do wydruku przez zecera zestaw czcionek, linii i justunku

16. pisma o charakterze urzędowym (np. w sądzie)

17. trząść się jak...

18. lepiej go nie wkładać między drzwi

19. w tej książce główny bohater zwraca się do Michała Wołodyjowskiego: "Kończ waść, wstydu oszczędź!"

21. potocznie: zupełnie, całkowicie ( z węgierskiego)

23. amerykański drapieżny ssak nadrzewny o pięknym futrze

25. nie poziom i ... warto go trzymać!

26. miejsce, gdzie kopiści przepisywali księgi

29. temat często pojawiający się w literaturze, sztuce albo ... postępowania

30. Wojna i pokój Lwa Tołstoja składa się z takich czterech

31. miasto w Japonii, ważny port

32. możesz go popełnić bezwiednie zwłaszcza, gdy nie znasz savoir-vivre

33. ważna umowa międzynarodowa lub dzieło naukowe


Pionowo:

1. obiekt nieustannego pożądania każdego bibliofila

2. ilość wydrukowanych jednocześnie egzemplarzy danego wydania książki lub czasopisma

3. myśl przewodnia książki w często w formie cytatu zamieszczonego na początku

4. może przeszkadzać czytelnikowi nad jeziorem

5. szkliwo stosowane w celach zdobniczych (rzadko bywało wykorzystywane w cennych oprawach ksiąg)

6. warowna rezydencja o charakterze reprezentacyjnym w Ojczyźnie Don Kichota

10. bardzo stary przyrząd do pisania - kawałek przyciętej ukośnie trzciny (stosowany od II w p.n.e. do XV w. n.e.)

11. drobne odpadki - ślady pracy stolarza

12. imię francuskiego kronikarza, opata klasztoru Notre Dame; autora historii pierwszej krucjaty: Gesta Dei per Francos

13. do odtwarzania płyt analogowych; inaczej gramofon

14. skrót bezkropkowy utworzony z początkowych liter nazwy wielowyrazowej - np. skróty wydawnictw: PWN, PIW, KŚJ

20. jeden, pojedynczy egzemplarz książki (tzw. jednostka introligatorska)

22. specjalny atrament wytwarzany np. z miedzi i galasu stosowany w średniowiecznych skryptoriach

24. podręcznik dla studenta

25. najprościej mówiąc... duża cegła z dziurami (chyba lepiej z takich nie budować bibliotek)

27. jeden ze stopni pisma: 8 punktów - 3,01 mm

28. tak poeci nazywają głęboką, wzburzoną wodę


BIBLIOGRAFIA:

Dziękuję za pomoc rodzinnym krzyżówkomaniakom ;-)

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl