MAGIA
zestawienie bibliograficzne sporzdzone na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w marcu 2006 roku

opracowania słownikowe, ogólne:

 

1.      Kopaliński Władysław: Koty w worku czyli z dziejów pojęć i rzeczy. Warszawa: Rytm, 1997. ISBN 83-86678-70-4. Magia. s. 297- 299.

2.      Kopaliński Władysław: Słownik mitów i tradycji kultury. Wyd. 4. Warszawa: PIW, 1991 ISBN 83-06-02157-6. Magia. s. 636.

3.      Kozłowski Władysław: Co to jest magia (czarna i biała)? W: Kto kiedy dlaczego. Tom IV. :Warszawa: Iskry, 1961. s. 101- 103.

4.      Otwinowska Barbara, Sarnowska-Temeriusz Elżbieta: Magia. W: Słownik literatury staropolskiej. Pod red. Teresy Michałowskiej. Wyd. 2 popraw i uzup. Warszawa: Ossolineum, 1998. ISBN 83-04-04426-9. s. 507- 509.

5.      Posacki Aleksander: Magia. Encyklopedia "Białych Plam." Tom XI. Radom: Polwen, 2003. ISBN 83-88822-61-6. s. 207- 216.

6.      Szulczewski Michał: Czas w słowach odbity. Refleksje o rzeczywistości nazywanej. Warszawa: KAW, 1986. ISBN 83-03-01554-0. Magia. s. 100- 103.

 

magia w kulturze (w literaturze, sztuce, filmie):

 

1.      Sikora Władysław: Wielokropki. Szkice o kulturze Śląska Cieszyńskiego. Katowice: Śląsk, 1982. ISBN 83-216-0225-8. Na tropie cieszyńskiej poezji magicznej. s. 68- 83.

2.      Girard Rene: Kozioł ofiarny. Łódź: Wydaw.. Łódzkie, 1987. ISBN 83-218-0608-2. Przemoc i magia. s. 70- 85.

3.      Zawisza Danuta: Baśń magiczna w inicjacji estetycznej uczniów. "Warsztaty Polonistyczne" 1994 nr 3 s. 45- 55.

4.      Chełminiak Wiesław: Sezon na magię. Dzięki "Władcy pierścieni, "Harry`emu Potterowi" i "Amelii" znów Dobro zwycięża. "Wprost" 2002 nr 7 s. 99- 100.

5.      Kot Wiesław: Ucieczka w magię. Harry Potter to globalny sukces magii i marketingu.  "Newsweek" 2002 nr 3 s. 96- 100.

6.      Zajkowska Joanna:  Magiczny realizm. "Cogito" 1999 nr 5 s. 40.

7.       Magia przedmiotów - refleksje. W nawiązaniu do fragmentu powieści Olgi Tokarczuk: Prawiek i inne czasy. "Victor" 2006 nr 4, s. 46.

8.       Śniadała Anna: Magiczny świat dzieciństwa zaklęty w... poezji. Spotkanie z wierszem: Leopold Staff: Dzieciństwo. "Victor" 2001 nr 63 z 3 września, s. 24-25.

9.      Alfabet Krawczuka Mitologiczny. Kraków: Cracovia, 1991. ISBN 83-85104-39-9.  Meleager i magia s. 92- 96.

10.  Konderak Ela: Magia łatwiejsza niż cud. "List" 2001 nr 5 s. 21- 22.

11.  Węcowski Marek: Magia Homera. "Mówią Wieki" 2000 nr 10 s. 6- 10.

 

magia a etnografia; magia dawniej - historia:

 

1.      Delumeau Jean: Strach w kulturze Zachodu XIV - XVIII w. Warszawa: PAX, 1986. ISBN 83-211-0674-9. Na poziomie ludowym: magia. s. 347- 351.

2.      Kawecki Zenon, Tylach Witold: Wybrane problemy religioznawstwa. !. Warszawa: WSiP, 1987. ISBN 83-02-03458-4. Religia w społeczeństwie pierwotnym. B. Magia. s. 50-52.

3.      Kieckhefer Richard:  Magia w średniowieczu.  Kraków: Universitas, 2001. Rec.: Wojciech Brojer: Era czarnoksiężnika. "Mówią Wieki" 2003 nr 5 s. 68- 69.

4.      Kubiak Irena, Kubiak Krzysztof: Chleb w tradycji ludowej. Warszawa: LSW, 1981. ISBN 83-205-3338-4. Rola pieczywa w magii, lecznictwie i wróżbach. s. 126- 163.

5.      Malinowski Bronisław: Ogrody koralowe i ich magia. Warszawa: PWN, 1986. ISBN 83-01-011235-8.

6.      Malinowski Bronisław: Sztuka i moc magii.  W: Andrzej K. Paluch: Malinowski. Wyd. 2. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1983.  ISBN 83-214-0239-9. s. 232- 257.

7.      Malinowski Bronisław: Wierzenia pierwotne i formy ustroju społecznego. Warszawa: PWN, 1984. ISBN 83-01-05893-5. Psychologiczna analiza genezy wyobrażeń mistycznych (religijnych i magicznych). s. 113- 126.

8.      Miziołek Władysław: Magiczna moc naszych drzew. "Przyroda Polska" 2002 nr 7 s. 26.

9.      Mrozek-Dumanowska Anna: W kręgu magii. Społeczny aspekt praktyk i kultów taumaturgicznych w krajach pozaeuropejskich. W kręgu religii krajów pozaeuropejskich. Pod red. Anny Mrozek-Dumanowskiej. Warszawa: Książka i Wiedza, 1985. ISBN 83-05-11365-5.  s. 132- 172.

10. Piłaszewicz Stanisław: W cieniu krzyża i półksiężyca. Warszawa: Iskry, 1986. ISBN 83-207-0468-5. Tajemne moce magiczne. s. 242- 263.

11. Podgórska Joanna: Magia codziennego użytku. "Polityka" 2001 nr 43 s. 81-83.

12. Szołtysek Marek: Księga Magii. "Gazeta Rybnicka" 2002 nr 5 s. 38.

13.  Światopogląd człowieka średniowiecznego. "Język polski w liceum. (Dodatek Cogito)" 2002,  nr 6, s. 4-5.

14. Trzcionkowski Lech: Pod przymusem Erosa, czyli magia miłosna starożytnych Greków.  "Mówią Wieki" 2001 nr 2 s. 6-11.

15.  Urbańczyk Stanisław: Religia pogańskich Słowian. Kraków: Wydawnictwo Studium Słowiańskiego, 1947. Magia i wróżby. s. 77- 79.

16.  Zajączkowski Andrzej: Pierwotne religie czarnej Afryki. Warszawa: Książka i Wiedza, 1965. Magia pierwotną techniką. s. 198- 214.

 

magia a etyka, wiara, zdrowie psychiczne:

 

17. Froc, Isidore:  Egzorcyści : Podstawy chrześcijańskiej walki duchowej. Kraków: m, 1995. ISBN 83-86106-46-8.

18. Hoover David W.: Co to jest. Okultyzm. Bielsko-Biała: Augustana, 1994. ISBN 83-85970-15-0. Magia. s. 24- 27.

19. Kłoczowski Jan Andrzej: Kiedy religia staje się magią. "List" 2004 nr 2 s.10- 15.

20. Madre Philippe: "Ale nas zbaw ode złego." Kraków: m., 1999. ISBN 83-7221-178-7. Magia.  s. 165- 190.

21. Magia, czyli igraszki z diabłem. 2000 lat chrześcijaństwa. Jan Paweł II. Część 2. Księga VIII. Rozdział 8. Warszawa: Edipresse, ok. 2000. s. 29- 32.

22. Niewiarowska Iwona, Kalinowski Mirosław, Sikorski Dariusz: Kulty publiczności. Lublin: Kaudium,  2005. ISBN 83-7363-217-9.  Magia s. 61- 63.

23. Olszewski Jarosław: Oblicza astrologii. Toruń: Abigaile, 1999. ISBN 83-908073-5-1. Magia XX wieku. s. 5.

24. Olszewski, Jarosław  Oblicza astrologii. Toruń: Abigail, 1999. ISBN 83-908073-5-1.

25. Pokusa magii.  "List" 2004 nr 2 s.8- 9.

26. Posacki Aleksander: Okultyzm jako niewierność fundamentalna. Kraków: m., 1996. ISBN 83-86106-18-2. Magia jako niewierność fundamentalna. s. 25- 29. Krótka historia magii. s. 30- 35. Magia i demonologia.  s. 52- 70.

27. Steffen Jeffrey J>: Satanizm jako ucieczka w absurd. Wyd. 2. Kraków: WAM, 2001. ISBN 83-7097-839-8. Czarna magia. s. 62- 79.

28. Trocchi Cecylia Gatto: Satanizm i czarna magia we Włoszech. "Sekty i Fakty" 2002 nr 12 (1) s. 20- 23.

29. Zwoliński Andrzej: Tajemne niemoce. Kraków: KSM, 1994. ISBN 83-903324-6-9. Zawierzenie obcemu. O magii s. 51- 54. Kamienne schody do nieba. O magii minerałów. s. 74- 77.

30. Zwoliński Andrzej: W gąszczu zła. Kraków: Unum, 1994. Średniowieczna magia. s. 16- 21.

 

 

ciekawostki:

 

1.      Górecki Paweł: Magia zamiast nauki. Polaków i Amerykanów łączy często skrajna niewiedza i ignorancja. "Wprost" 2002 nr 21 s. 84- 86.

2.      Jaroniewski Wacław: Rośliny lecznicze w magii i czarach. Mandragora lekarska. "Wędrownik" 1996 nr I- II, s. 37- 38.

3.      Jaroniewski Wacław: Rośliny lecznicze w magii i czarach. Pokrzyk wilcza jagoda. "Wędrownik" 1995 nr III- IV, s. 28-

4.      Knap Jarosław: Energia negatywna. Miejsca magiczne. "Wprost" 2001 nr 24 s. 60-62.

5.      Kolewska Sylwia: Rzeczywistość zaklęć. Magia i przesądy mają się świetnie - jakby czekały na epokę faktu i informacji. "Wprost" 2000 nr 48 s. 86- 87.

6.      Stefański Lech Emfazy, Komar Michał: Od magii do psychotroniki. Wyd. 2. Warszawa: WP, 1982. ISBN 83-214-0174-0.

7.      Zdrojewski-Aremi Marek: Sztukmistrz Twardowski i polonijni iluzjoniści. Szkice. Lublin: KAW, 186. ISBN 83-03-01229-0.

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl