MANIPULACJA
- zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w maju 2008 roku

publikacje zwarte:

 1. Backus William: Mówienie prawdy sobie nawzajem. Lublin: Pojednanie, 1993. ISBN 83-85646-09-4. Manipulacja przez poczucie winy. s. 40- 49.
  [Mmr 16337]
 2. Czuba Krystyna: Media i władza. Wyd. 2 poszerz. Warszawa: Ad Astra, 1995. ISBN 83-901684-5-6. Manipulacja informacją. s. 9- 23.
  [TFD 27z]
 3. Dudzikowska Maria: Wychowanie przez aktywne uczestnictwo. Warszawa: WSiP, 1987. ISBN 83-02-02846-0. Wychowanie przez role społeczne a niebezpieczeństwo manipulacji. s. 333- 391.
  [PED 15088]
 4. Grabczyk Anna: Słowa na czasie : Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami dla klasy pierwszej gimnazjum. Straszyn: Nowa Era, 2008. ISBN 978-83-7547-161-8. Od kłamstwa do manipulacji. s. 13- 17.
  [JP 983b]
 5. Lepa Adam: Świat manipulacji. Częstochowa: Niedziela, 1997. ISBN 83-86076-44-5.
  [PEp 23283]
 6. Lepa Adam: Manipulacja. W: Encyklopedia "Białych Plam." Radom: Polwen, 2003. ISBN 83-88822-61-6. s. 256- 257.
  [KS 24769]
 7. Nepora Anna: Antymanipulacja - profilaktyka uzależnienia od drup destrukcyjnych.
  [prezentacja multimedialna - 52cg]
 8. Pawłowski Wiesław: Manipulacja w środkach masowego przekazu. W: Wobec socjotechniki. Kielce: Jedność, 1998. ISBN 83-7224-065-5. s. 43- 50.
  [NSR 20624]
 9. Sztuka mówienia : Poradnik praktyczny. Bielsko-Biała: Park, 2006. ISBN 83-7266-524-9. Czym jest manipulacja? 30- 31. Rozpoznawanie perswazji i manipulacji. 39- 46.
  [LP 2603z]
 10. Szulczewski Michał: Czas w słowach odbity : Refleksje o rzeczywistości nazywanej. Warszawa: KAW, 1986. ISBN 83-03-01554-0. Manipulacja. s. 104- 107.
  [Filt 10576]

artykuły z czasopism:

 1. Bilewicz Jan: Szczyty manipulacji. "Miłujcie się" 2008 nr 2 s. 47- 48.
 2. Biłos Renata: Manipulacja zamiast wychowania w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły. "Dyrektor Szkoły" 2007 nr 2 s. 10- 13.
 3. Fels Grzegorz: Złote jaja Sai Baby. Manipulacja. "Sekty i Fakty" 2001 nr 10(2) s. 16- 20.
 4. Hanusek Tomasz, Mikrut Grzegorz: Sekty, pieniądz i władza. Manipulacja. "Sekty i Fakty. 2001, nr 9 (1), s. 11-14.
 5. Krajewski Andrzej: Twórca manipulowany. "Mówią Wieki" 2001 nr 11 s. 27- 32.
 6. Kucharczak Przemysław: Prawie rzetelność. "Gość Niedzielny" 2008, nr 19, s. 28.
 7. Nogły Katarzyna: Warsztaty z socjotechniki, czyli jak się obronić przed Wielkimi Manipulacjami. Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I. "Rybnickie Zeszyty Nauczycielskie" 2003 nr 7 s. 63- 67.
 8. Orliński Wojciech: Dawno temu w Ameryce. Techniki manipulacji. "Wiedza i Życie" 2003 nr 5 s. 74- 77.
 9. Palpitacja poparcia - jak manipulować badaniami opinii publicznej. "Tygodnik Powszechny". 2004 , nr 16, s. 3.
 10. Psychomanipulacja i sekty. "Sekty i Fakty" 2002 nr 12(1) s. 40- 41.
 11. Rubaj Marta: Sekty. Wybrane mechanizmy psychomanipulacji. "Nowa Szkoła" 2002 nr 2 s. 47- 52.
 12. Szymik Joanna: Strategie psychomanipulacji. "Sekty i Fakty" 2000 nr 7(3) s. 35.
 13. Zaremba Marcin: Symbol obrotowy (Manipulowanie historią przez polityków). "Polityka" 2001 nr 5 s. 68- 70.
 14. Zwoliński Andrzej: Manipulacje w sektach. "Wychowawca" 1997 nr 6 s. 39- 42.

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl