MASTURBACJA - ONANIZM - SAMOGWAŁT
aspekt psychologiczno- etyczny

zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w kwietniu 2005 roku

Wydawnictwa zwarte - rozdziały:

 1. Ange Daniel: Twoje ciało stworzone do miłości. Poznań: W drodze, 1994. ISBN 83-7033-020-7. Onanizm: dojrzałość czy skrzywienie? s. 62- 67
 2. Augustyn Józef: Integracja seksualna : Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności. Wyd. 2 popraw. Kraków: m., 1995. ISBN 83-86106-27-1. Masturbacja (przed okresem dojrzewania, w okresie dojrzewania, rozeznawanie odpowiedzialności moralnej, pomoc w kryzysie masturbacji okresu dojrzewania, masturbacja osób dorosłych) s. 188- 203
 3. Augustyn Józef: Wychowanie do integracji seksualnej. Kraków: m., 1994. ISBN 83-86106-65-4. Masturbacja s. 260- 276
 4. Boczkowski Krzysztof: Płeć człowieka. Wyd. 3. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987. ISBN 83-200-1170-1. Onanizm s. 73- 75
 5. Clair Barry St., Jones Bill: Seks : Jak wykorzystać go najlepiej? Lublin: Pojednanie, 1992. ISBN 83-85646-03-5. A co z masturbacją? s. 103- 117
 6. Grabowscy Magdalena i Wiesław, Niemyscy Anna i Marek, Wołochowicz Mariola i Piotr: Zanim wybierzesz... : Przygotowanie do życia w rodzinie. Warszawa 1993. ISBN 83-900464-2-3. "Autoafirmacja" seksualna. s. 115- 116
 7. Kościół a problemy etyki seksualnej: Komentarz do Deklaracji PERSONA HUMANA. Warszawa: PAX, 1987. ISBN 83-211-0835-0. Masturbacja według niektórych współczesnych poglądów. Masturbacja w ocenie Kościoła. Nowe ukierunkowania duszpasterstwa młodych. Składniki osądu moralnego dotyczące masturbacji. Ostrożność w osądzaniu poszczególnych przypadków. s. 64- 70
 8. Kozakiewicz Mikołaj: Młodzież wobec seksu małżeństwa i rodziny : Perspektywa europejska. Warszawa: Instytut Wydawniczy Zwiazków zawodowych, 1985. ISBN 83-202-0375-9. Masturbacja jako zastępcza forma rozładowania napięcia seksulanego. s. 53- 55
 9. Lacourt Jacques: Umiejętność kochania : Wspólna z młodymi chrześcijańska refleksja o płci, miłości, małżeństwie. Warszawa: Wydawn. Saleziańskie, 1996. ISBN 83-86665-52-6. Masturbacja (Zawartość psychologiczna. Częstotliwość i przyczyny. Szkodliwość? Ocena moralna. Zachowanie wychowawcy). s. 151- 158
 10. Lorenzetti Luigi: Moralność : Odpowiedzi na najbardziej prowojacyjne pytania. Częstochowa: Święty Paweł, 2001. ISBN 83-7168-433-9. Masturbacja - ocena psychologiczna i moralna. s. 107- 109
 11. Łuczak Henryk: Dorastanie do miłości. Wyd. 3. Warszawa: Wydawn. Salezjańskie, 1990. Samogwałt. s. 186- 190
 12. Łuczak Henryk: Nie pozwólcie się okłamywać. Kraków: Salezjanie, 1996. ISBN 83-86473-21-5. Nie daj się zwieść. s. 85-88
 13. Majda Aleksander J.: Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży. Wyd. 3 uzup. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. Onanizm s. 181- 182; "Epidemie" onanizmu s. 262- 263
 14. Maliński Mieczysław: Zanik powiesz kocham... Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 1986. ISBN 83- 7015-038-1. Nie tylko dla chłopców. s. 64- 67
 15. Neill, A.S: Summerhill. Katowice : Almaprint, 1991. ISBN 83-900304-4-6
 16. Pałyga Jan: Młodzież pyta. Wyd. 2. Warszawa: Królowa Apostołów, 1993. Czy onanizm jest szkodliwy? s. 131- 136
 17. Pawłowski Tomasz: Od czego zaczynać? "W drodze" 1986 nr 10 s. 35- 42
 18. Salij Jacek: Szukającym drogi. Poznań: Wyd. 3. W drodze, 1988. ISBN 83-85-008-64-0. Czy onanizm jest grzechem? s. 131- 135
 19. Sławiński Stanisław: Dojrzewać do miłości. Wyd. 2. Warszawa: PAX, 1998. ISBN 83-211-1056-8. Byłem opętany nawykiem onanizmu (samogwałt). s. 97- 105
 20. Wiśniewska-Roszkowska Kinga: Eros zabłąkany. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986. ISBN 83-7012-003-2. Trudności okresu dojrzewania. Problem onanizmu. s. 137- 152
 21. Wiśniewska-Roszkowska Kinga: Erotyka a religia. Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, 1988. Trudności okresu dojrzewania. s. 94-116
 22. Wiśniewska-Roszkowska Kinga: I Ty kiedyś założysz rodzinę. Marki-Stuga: Michalineum, 1990. Onanizm s. 143-148
 23. Wiśniewska-Roszkowska Kinga: Problemy współczesnego erotyzmu. Warszawa: ATK, 1986. Trudności okresu dojrzewania. Onanizm i tzw. romanse nastolatków. s. 207- 214
 24. Wojtyła Karol: Miłość i odpowiedzialność. Wyd. 4. Lublin: KUL, 1986. Psychopatologia seksualna a etyka. Terapia. s. 253- 255

Artykuły z czasopism:

 1. Miazga Arnolda: Problemy młodzieży - onanizm. "Karan" 2000 nr 4 (34) s. 21.
 2. Samogwałt - co z tym zrobić? "Post Scriptum. LISTowy kwartalnik" nr 2 O wychowaniu seksualnym. s. 70- 73
 3. Wiśniewska-Roszkowska Kinga: Onanizm - zło lekceważone. "Miłujcie się" s. 43- 44

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl