Nieśmiertelność - zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w październiku 2008 roku

 1. Baniak Józef: Człowiek w obliczu śmierci i nieśmiertelności. "W Drodze" 1991 nr 11 s. 41- 52.
 2. Besala Jerzy: Kłopoty z duszą. Spory teologów. "Wiedza i Życie" 2007 nr 11 s. 42- 45.
 3. Besala Jerzy: Życie bez końca. "Polityka" 2005 nr 43 s. 78- 80.
 4. Białek Piotr: Poszukiwacze nieśmiertelności. "Plastyka i Wychowanie" 1999 nr 1 s. 49- 55.
 5. Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella: Szkolny słownik motywów literackich. Wyd. 4. Warszawa: Kram, 2001. ISBN 83-86075-72-4. Nieśmiertelność . s. 267- 269.
  KS 22972
 6. Kisiel Stanisław: Czy jest sens wierzyć? Wyd. popraw i uzup. Siedlce: Kuria Diecezjalna, 1980. Nieśmiertelnośc duszy ludzkiej. s. 62- 65.
  Rdg 8375
 7. Paliwoda Paweł: Eliksir nieśmiertelności. "Ozon" 2006 nr 5 s. 19.
 8. Ratzinger Joseph: Śmierć i życie wieczne. Warszawa: PAX, 1986. ISBN 83-211-0694-3. Śmierć i nieśmiertelność. s. 84- 120. Nieśmiertelność duszy i zmartwychwstanie zmarłych. s. 121- 180.
  Re 17170
 9. Siemianowski Antoni: Śmierć i nieśmiertelność w filozofii i życiu codziennym. "Znak" 1991 nr 429 s. 39- 51.
 10. Szostkiewicz Adam: Świat i zaświaty. Krótka historia nieśmiertelności. "Polityka" 2001 nr 15 s. 82- 86.
 11. Szostkiewicz Adam: Życie po życiu. Marzenia o nieśmiertelności. "Polityka" 2006 nr 15 s. 4- 12.
 12. Wojciechowski Tadeusz St.: Wybrane zagadnienia z filozoficznej antropologii. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1985. ISBN 83-85017-05-4. Nieśmiertelność duszy ludzkiej. s. 108- 112.
  Filt 22216

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl