Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza i Jerzego Hoffmana - ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE
(sporządzone we wrześniu 2010 roku przy wykorzystaniu publikacji dostępnych w naszej szkolnej bibliotece)

Książka:
. Bizon Bogna: Helena Kurcewiczowa. "Victor" 2002 nr 6, s. 36- 37.
. Drzał Małgorzata: Opracowanie lektur: Pozytywizm. Kraków: Edition, 2000. ISDN 83-87297-08-9, Henryk Sienkiewicz - Ogniem i mieczem, s. 55- 62.
. Henryk Sienkiewicz: Ogniem i mieczem. "Victor" 2004 nr 4, s. 38- 40.
. Ogniem i mieczem. "Cogito" 2003 nr 1, s. 32- 33.
. Pierzanowska Bogumiła: Ogniem i mieczem. Krzyżówka. "Biblioteka w Szkole" 2000 nr 12, s. 31.
. Zdunek Ilona: Tło historyczne i geograficzne lektury "Ogniem i mieczem" : lekcja języka polskiego z wykorzystaniem integracji międzyprzedmiotowej i techniki informacyjnej dla klasy VI. "Wszystko dla Szkoły" 2005 nr 12, s. 11- 13.

Trylogia:
. Bujnicki Tadeusz: "Trylogia" Henryka Sienkiewicza. W: Literatura polska w szkole średniej. Red. Franciszek Bielak, Stanisław Grzeszczuk. Wyd. 2. Warszawa: WSiP, 1975. s. 294- 320.
. Bujnicki Tadeusz: Struktura artystyczna Trylogii a pamiętniki polskie XVII wieku. W: Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja światowa. Red. Aniela Piorunowa i Kazimierz Wyka. Kraków: Wydawn. Literackie, 1968, s. 303- 340.
. Kapełuś Helena: Folklor w Trylogii Henryka Sienkiewicza. W: Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja światowa. Red. Aniela Piorunowa i Kazimierz Wyka. Kraków: Wydawn. Literackie, 1968, s. 269-286.
. Kosman Marceli: Na tropach bohaterów Trylogii. Wyd. 3. Warszawa: Książka i Wiedza, 1975.
. Krzyżanowski Julian: Trylogia - powieść ludowa. W: Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja światowa. Red. Aniela Piorunowa i Kazimierz Wyka. Kraków: Wydawn. Literackie, 1968, s. 255- 268.
. Maver Giovanni: Literatura polska i jej związki z Włochami. Warszawa: PWN, 1988. ISDN 83-01-07554-6. "Trylogia" Henryka Sienkiewicza. Impresje i komentarze, s. 415- 431.
. Notowska Dorota: Autocharakterystyka pana Zagłoby. "Victor" 2001 nr 14, s. 28- 29.
. Stoff Andrzej: Uwagi o sposobie kształtowania przestrzeni w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. W: Teoretyczne aspekty powieści historycznej. Red. Tadeusz Bujnicki. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1986, s. 49- 70.
. Sydor Jerzy, Wierzejski Leszek: Szlakiem bohaterów "Trylogii": przewodnik turystyczno-historyczny. Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. ISBN 83-03-02053-6.
. Trylogia Henryka Sienkiewicza. "Cogito" 2004 nr 5, s. 89- 92.
. Trzynadlowski Jan: Uwagi o poetyce Trylogii - historycznej powieści przygody. W: Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja światowa. Red. Aniela Piorunowa i Kazimierz Wyka. Kraków: Wydawn. Literackie, 1968, s. 287-302.
. Wróblewski Maciej: Sport w Trylogii? O Sienkiewiczowskich powieściach historycznych (trochę) inaczej. "Polonistyka" 2010 nr 4, s. 31- 35.

Film:
. Kabiesz Edward: Kłopoty z "Ogniem i mieczem" "Gość Niedzielny" z 14 lutego 1999 nr 7.
. Kabiesz Edward: Skazany na sukces. "Gość Niedzielny" z 28 lutego 1999 nr 9.
. Notowska Dorota: Ogniem i mieczem czyli Sienkiewicz po korektach. "Cogito" 1999 nr 3, s. 26- 27.
. Panfil Monika: Wiosną pięknie spalimy Rozłogi. "Magazyn Gazety" z 19-20 grudnia 1997, s. 23- 24.
. Skawrońska Jolanta: Bankowa inwestycja. "Wprost" 1999 nr 5, s. 90- 92.
. Wilański Sławomir: Romans historyczny na motywach "Ogniem i mieczem." "Niedziela" 1999 nr 8, s. 32.

Historycznie:
. Bohu Tomasz: Iwan Bohu - szkic do portretu. "Mówią Wieki" 1999 nr 10, s. 27- 35.
. Chynewska-Hennel Teresa: Ogniem i mieczem a prawda historyczna. "Wiadomości Historyczne" 2002 nr 1, s. 3- 11.
. Grala Hieronim: Pan na Łubnach i Izraelici. "Mówią Wieki" 1995 nr 12, s. 42- 47.
. Kęciek Krzysztof: Kniaź Jarema postrach Kozaków. "Focus" 1999 nr 4(41), s. 68- 73.
. Lolo Radosław: Ogniem i mieczem (uwagi nad wykorzystaniem filmu i książki na lekcjach historii w gimnazjum i liceum). "Wiadomości Historyczne" 2001 nr 3, s. 169- 173.
. Serczyk Władysław A.: "Ogniem i mieczem", czyli o historycznej nieuchronności. "Przegląd Powszechny" 1999 nr 7-8, s. 42- 51.
. Smoliński Aleksander: Zbaraż jako miejsce literackiej inspiracji Henryka Sienkiewicza. "Wiadomości Historyczne" 2008 nr 2, s. 55- 64.
. Sztarski Marian: O powstaniu Chmielnickiego. "Życie Literackie" 1986 nr 49, s. 4.
. Tazbir Janusz: Splątane korzenie polskości. "Znak" 2000 nr 4(539), s. 4- 10.

Ciekawostki:
. Bralczyk Jerzy: Leksykon zdań polskich. Warszawa: Świat Książki, 2004. ISDN 83-7391-773-X. Bar wzięty! s. 22- 23, Boże, Ty to widzisz i nie grzmisz! s. 30- 31.
. Klata Jan: A, wysadzamy się! Rozmawia Joanna Lichotka. "Newsweek" 2009 nr 14, s. 88- 92.
. Udzik Beata: Kot powinien być łowny, a chłop mowny. O cechach języka Zagłoby na podstawie fragmentu utworu. "Polonistyka" 2006 nr 10, s. 46- 51.

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl