OGRÓD - OGRODY - motyw w sztuce i literaturze ; ciekawostki historyczne
zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w kwietniu 2005 roku

Publikacje zwarte:

 1. Brückner Aleksander. Encyklopedia staropolska. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski, 1937. Zeszyt Ósmy. s. 30- 39
 2. Caselli Giovanni: Siedem cudów świata. Wyd. 2. Warszawa: BGW, 1991. ISBN 83-85167-02-1. Wiszące Ogrody Babilonu. s. 14- 15
 3. Flaczyńska Dorota: Dwa biblijne ogrody - Eden i Gethsemane. "Warsztaty Polonistyczne" 1994 nr 2(9) s. 65- 70
 4. Kopaliński Władysław: Słownik mitów i tradycji kultury. Wyd. 4. Warszawa: PIW, 1991. ISBN 83-06-02157-6. s. 779- 781
 5. Leszczyńska Małgorzata: Tajemniczy ogród. [prezentacja multimedialna 58 cg]
 6. Morawińska Agnieszka: Ogrody. W: Słownik literatury polskiego oświecenia. Pod red. Teresy Kostkiewiczowej. Wyd. 2 poszerz. i popraw. Wrocław: Ossolineum, 1996. ISBN 83-04-03352-6. s. 332- 338
 7. Nosowska Dorota: Słownik motywów literackich. Wyd. 2. Bielko-Biała: Park, 2004. ISSBN 83-7266-314-9. Ogród. s. 312- 314
 8. Przybylski Ryszard: Ogrody. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. Wyd. 2. Wrocław: Ossolineum, 1994. ISBN 83- 04-03251-1. s. 634- 637
 9. Sabelanka Ewa: W encyklopediach nie znajdziecie : czyli mini leksykon rzeczy śmiesznych poważnych i osobliwych. Poznań: KAW, 1991. ISBN 83-03-03199-6. Ogród s. 182- 188
 10. Sztuka a natura : Materiały XXXVIII Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki przeprowadzonej 23- 25  listopada 1989 roku w Katowicach. Katowice: Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 1991. ISBN 83-85-039-89-9.
  [Zawiera między innymi]:
  - Biedrońska-Słotowa Beata: Kobierce ogrodowe - funkcja i znaczenie. s. 149- 162
  - Swirida Inessa: Ogród epoki oświecenia a utopia s. 289- 300
  - Wrabec Hanna: Ogrody w Brzegu Dolnym i Bukowcu jako odbicie osobowości ich fundatorów. s. 301- 320
  - Żygulski Jun Zdzisław Szkockie inspiracje ogrodowe Izabeli Czartoryskiej. s. 321- 328
  - Rodiczkin Iwan, Rodiczkina Olga: Idea natury w sztuce ogrodowej (ewolucja ogrodów Ukrainy w XVIII i XIX wieku)
 11. Zamarovsky Vojtech: Tropami siedmiu cudów świata. Wyd. 2 popraw, i uzup. Katowice: Śląsk, 1990. ISBN 83-216-0657-1. Wiszące Ogrody Semiramidy. s. 67- 112

Artykuły z czasopism - LITERATURA - SZTUKA:

 1. Bogdanowski Janusz : Xięcia Biskupa Ignacego Krasickiego rozprawa o sztuce ogrodniczej. "Aura" 2002 nr 11 s. 34- 36
 2. Bogdanowski Janusz: Mehoffer i ogród Domu pod Szyszkami. "Aura" 2000 nr 5 s. 34- 35
 3. Bogdanowski Janusz: Ogrody słowem i pędzlem malowane. "Aura" 2000 nr 2 s. 34- 35
 4. Bogdanowski Janusz: Róża i różany ogród. "Aura" 2001 nr 7 s. 34- 35
 5. Giel Barbara, Sawińska Anna: Wspomnienia o domowych ogrodach Jarosława Iwaszkiewicza wyrazem zachwytu dla otaczającej przyrody. "Aura". 2002 nr 10 Dodatek: Prace konkursowe nr 9 s. 3
 6. Interpretacja wiersza Jarosława Marka Rymkiewicza: Ogród w Milanówku, gipsowe krasnale. "Cogito" 2004 nr 2 s. 106- 107
 7. Jagiełło Urszula: Ogród jako tekst kultury "spacer" po ogrodach czasu oświecenia. "Aura" 2002 nr 9 Dodatek: Prace Konkursowe nr 8 s. 2
 8. Jagiełło Urszula: Poeta naturą zachwycony "W przedziwnym ogrodzie" Leopolda Staffa. "Aura" 2002 nr 9 Dodatek: Prace Konkursowe nr 8 s. 2- 3
 9. Kicińska Danuta: Tajemniczy ogród Burnett i Holland. Zmiana twozrywa czy zmiana sensu? "Polonistyka" 2002 nr 7 s. 413- 418
 10. Korzycka Grażyna: Barokowe concetto. [J.A. Morsztyn: Ogrodniczka]. "Polonistyka" 2000 nr 9 s. 534- 537
 11. Nowicka Jowita: Tajemniczy ogród Agnieszki Holland. "Warsztaty Polonistyczne" 1994 nr 1 (8) s. 23- 24
 12. Paprocka Anna: Topos ogrodu w kulturze. "Polonistyka" 2000 nr 8 s. 492- 497
 13. Socha Barbara: Jaka prawdę o życiu przekazuje natura w wierszu "Ogród przedziwny" Leopolda Staffa? "Aura" 2002 nr 4 Dodatek: Prace konkursowe nr 3 s. 1- 2
 14. Sulikowski Andrzej: Otworzyć ogród, pracować w ogrodzie. "Polonistyka" 1996 nr 1 s. 29- 31
 15. Tajemniczy ogród : Szybki konkurs dla klas pierwszych gimnazjalnych. "Biblioteka w szkole" 2002 nr 10 s. 15
 16. Wojtanowicz Noela: Tajemnica poetyckiego ogródka księdza Jana. "Inspiracje" 1998 nr 3 (i 4 cz. 2) s. 10-12
 17. Zajkowska Joanna: Ogród przedziwny [Leopold Staff]. "Cogito" 1998 nr 2 s. 76- 77
 18. Zajkowska Joanna: Szedłem dzisiaj przez ogród [Czesław Miłosz]. "Cogito" 1997 nr 18 s. 56- 57

Artykuły z czasopism - OGRÓD:

 1. Abdalla Michael: W ogrodach Mezopotamii. "Wiedza i Życie. Wiedza i Człowiek" 1995 nr 8 s. 6- 7
 2. Bogdanowski Janusz: Dawne splendory śląskich ogrodów. "Aura" 2002 nr 12 s. 35- 36
 3. Bogdanowski Janusz: Ginące dziedzictwo, czyli obraz naszych ogrodów zabytkowych. "Aura" 2001 nr 6 s. 35- 36
 4. Bogdanowski Janusz: Izabela Czartoryska i fenomen jej ogrodów w 200-lecie Muzeum. "Aura" 2001 nr 10 s. 34- 35
 5. Bogdanowski Janusz: Ogród błogosławionej Salomei przy Pustelni w Grodzisku. "Aura" 2000 nr 6 s. 32- 33
 6. Bogdanowski Janusz: Wątek rzymskiego ogrodu. "Aura" 2000 nr 4 s. 34- 35
 7. Bogdanowski Janusz: Zapomniane piękno ogrodów śródblokowych przy dawnych kamienicach. "Aura" 2002 nr 9 s. 32- 33
 8. Bogdanowski Janusz: Zły los królewskiego ogrodu w Łobzowie. "Aura" 2002 nr 7 s. 33- 35
 9. Czekaj Teresa: Sztuka ogrodów czyli metamorfozy ziemskiego raju. "Plastyka i Wychowanie" 1998 nr 4 s. 28- 33
 10. Ładne kwiatki. Programy do projektowania ogrodów. "Komputer Świat" 2001 nr 8 s. 32- 38
 11. Paluch-Staszkiel Krystyna: Wokół parku oliwskiego. Ogrody Europy - Między rezydencją a mitem arkadii. "Przegląd Powszechny" 2000 nr 11 s. 249- 251
 12. Patoczka Piotr, Ząbek Edyta: Ogródek przydomowy dawniej i dziś. "Aura" 2001 nr 12 s. 22- 23
 13. Przegon Wojciech: Wartości kulturowe, krajobrazowe i przyrodnicze parków i ogrodów w Lanach i Půhonicach. "Aura" 2003 nr 12 s. 16- 17
 14. Riss Tadeusz: Wilanowskie ogrody. "Poznaj Swój Kraj" 2002 nr 3 s. 12- 13
 15. W zgodzie z przyrodą. "Odkrycia młodych. Encyklopedia Larousse Gallimard" nr 62 s. 990- 992
 16. Wierzejski Aleksander: Raj stworzony ludzką ręką. "Focus" 1997 nr 6 s. 14- 19

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl