OJCIEC w literaturze

Zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece szkolnej w maju 2009 roku

 1. Chrzanowski Maciej: Szkolny słownik motywów literackich. Warszawa: Skrypt, 2003. ISBN 83-86314-85-0. Ojciec, s. 242- 247.
 2. Drabek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella: Szkolny słownik motywów literackich. Wyd. 4. Warszawa: Kram, 2001. ISBN 83-86075-72-4. Ojciec, s. 279- 285.
 3. Jarecka Renata: Cierpiący rodzice. "Cogito" 2006 nr 8 s. 44- 45.
 4. Kamieńska Anna: Motyw ojca w literaturze. W: Kazimierska Danuta, Wasilewska Barbara: Przewodnik po tematach maturalnych. Język polski. Warszawa: Delta, [ok. 1990]. ISBN 83-86698-00-4, s. 105- 109.
  LP 18541
 5. Krysowski Olaf: Ojcostwo - Trójca kosmogoniczna w twórczości genezyjskiej Słowackiego. "Przegląd Powszechny" 1999 nr 12 s. 298- 313.
 6. Motyw ojca w literaturze. Odwołaj się do kilku wybranych przykładów. "Polski. Epoki. Wypracowania."[dodatek do "Cogito"]cz. 5 Renesans w Europie. s. 64- 65.
  LP 450b
 7. Mój ojciec. Wybrał i oprac. Grzegorz Nawrocki. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1980. ISBN 83-203-0088-6.
  Iob 16905
 8. O jak Ojciec. "Cogito" 2005 nr 5 s. 4.
 9. Pakiet do prezentacji. Ojciec. "Cogito" 2005 nr 17 s. 100- 103.
 10. Porównaj, jaki obraz ojca został ukazany w wierszach Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta. "Cogito" 2005 nr 22 s. 104- 105.
 11. Trzeszkowska Agnieszka: Ojciec. Motywy literackie. "Matura z języka polskiego ustna i pisemna" 2004 nr 1 [dodatek do "Filipinki"] s. 118- 119.
  DC 94
 12. Wojtyła Karol: Poezje. Dramaty. Szkice. Kraków: Znak, 2003. ISBN 83-240-0422-X. Promieniowanie ojcostwa, s. 447- 482.

W Biblii:

 1. Baranowicz Mubarak: Abraham, Ojciec Proroków i Jego Syn, Ismael, w tradycji islamu. W: Kalendarz Ekumeniczny 2001. Lublin: Wydawn. Archidiec. Lubelskiej, 2001. ISBN 83-912837-0-4, s. 73- 79.
 2. Grossfeld Jan: Jaka ofiara? W: Kalendarz Ekumeniczny 2001. Lublin: Wydawn. Archidiec. Lubelskiej, 2001. ISBN 83-912837-0-4, s. 80- 84.
 3. Romaniuk Kazimierz: Małżeństwo i rodzina według Biblii. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1994. ISBN 83-85013-81-4. Ojciec, s. 130- 131.

Adam Mickiewicz: Powrót taty

 1. Mickiewicz Adam: Powrót taty. Il. Tomasz Borowski. Warszawa: Wydawn. Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 1988. ISBN 83-85000-16-X.
  P 449g
 2. Ożóg Zofia: W kręgu etosu rodzinnego. Uniwersalna i społeczna przestrzeń Powrotu taty A. Mickiewicza. "Polonistyka" 1999 nr 10 s. 617- 620.
 3. Sporek Paweł: Historia niezwykłego napadu. "Powrót taty" Adama Mickiewicza w klasie czwartej szkoły podstawowej. "Nowa Polszczyzna" 2005 nr 5 s. 25- 30.

Honoriusz Balzak: Ojciec Goriot

 1. Eugeniusz de Rastignac. "Cogito" 2006 nr 21 s. 54- 55.
 2. Honoriusz Balzak. Ojciec Goriot. "Cogito" 2005 nr 8 s. 12.
 3. Lektura z literatury powszechnej - Ojciec Goriot Balzaka. "Cogito" 2003 nr 1 s. 29-30.
 4. Ojciec Goriot Honoriusza Balzaka. "Cogito. Powtórka z lektur." Część 1. 2003 nr 3 s. 66- 67.
  DC 99
 5. Ojciec Goriot Honoriusza Balzaka. Oprac. Danuta Wilczycka. Lublin: Biblioteka Wysyłkowa, 2001. ISBN 83-86581-96-4.
 6. Rowińska Izabelle Anna: Scenariusze niebanalne : 100 lekcji języka polskiego. Warszawa: Amen, 1999. ISBN 83-911495-2-8. Król Lear w dziewiętnastowiecznym kostiumie - historia ojca Goriot, s. 21- 23.Sosień Barbara: Honoriusz Balzak (1799-1850).W: Lektury obowiązkowe. Red. Stanisław Balbus i Włodzimierz Maciąg. Wrocław: Ossolineum, 1975. s. 225- 230.
 7. Szeja Jerzy: Honoriusz Balzak. Ojciec Goriot. "Matura z języka polskiego ustna i pisemna" 2004 nr 3 [dodatek do "Filipinki"] s. 94- 95.
  DC 95
 8. Szeja Jerzy: Ojciec Goriot. Honoriusz Balzak. "Matura ustna i pisemna" [dodatek do "Perspektyw"] 20003 nr 1 s. 92- 93.
  DC 3
 9. Wojtasiak Anna: Eugeniusz de Rastignac. "Cogito" 2005 nr 1 s. 82- 83.
 10. Wojtasiak Anna: Ojciec Goriot Honoriusza Balzaka. "Cogito" 2006 nr 4 s. 82- 87.
 11. Zajkowska Joanna: Honoriusz Balzak. Ojciec Goriot. 2008 nr 3 s. 67- 74.

ujęcie teoretyczne (głównie, ale nie tylko teologiczne):

 1. Być ojcem. "W Drodze" 1990 nr 11 s. 47- 55.
 2. Czakański Tadeusz: Ojcostwo jako odpowiedzialność. W: Trwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie w nauczaniu społecznym Jana Pawła II. Red. Wojciech Świątkiewicz. Katowice: Instytut Górnośląski, 1997. ISBN 83-86053-20-8, s. 135- 154.
 3. Czapczyńska Agnieszka: Natura ojcostwa. "Remedium" 2004 nr 2 s. 22- 23.
 4. Fijałkowski Włodzimierz: Ojcostwo na nowo odkryte. Pelplin: Wydawnictwo Diecezjalne, 1996. ISBN 83-85087-38-9.
 5. Jasiński Marek: Postać ojca we współczesnej psychoanalizie. "Magazyn Szkolny" 2008 nr 5 (styczeń) s. 18- 19.
 6. Kucharczak Przemysław: Gdzie się podziałeś, tato? "Gość Niedzielny" 2006 nr 13 s. 18- 20.
 7. MacDonald Gordon: Wzorowy ojciec. Kraków: Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej. ISBN 83-7024-160-3.
 8. Półtawska Wanda: Ojcostwo - los czy wybór? "Wychowawca" 2000 nr 5 s. 6- 9.
 9. W poszukiwaniu ojca [temat numeru]. "List" 2006 nr 12.

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl