OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW EWANGELICZNYCH

Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece we wrześniu 2005

Ewangelia według świętego Mateusza 5 rozdział wersety 3- 12

 1. Cesbron Gilbert: Słowa na wieczność. Warszawa: PAX, 1984. ISBN 83-211-0467-3
  IR 5754
 2. Encyklopedia Katolicka. Pod. Red. Feliksa Gryglewicza, Romualda Łukaszyka i Zygmunta Sułowskiego. Tom II. Lublin: KUL, 1985. s. 679- 682
  KS 7751
 3. Grabska Stanisława: Błogosławieństwa ewangeliczne. W: Słownik teologiczny. 1. A- N. Katowice: Księgarnia Świętego Jacka, 1985. s. 65- 66
  KS 6043
 4. Grabska Stanisława: Pacierz w Biblii zakorzeniony. Warszawa: Więzi, 1983. Błogosławieństwa s. 205- 251
  RŻD 3536
 5. Haręzga Stanisław: Błogosławieństwa Apokalipsy. Katowice: Księgarnia Świętego Jacka, 1992. ISBN 83-7030-046-4
  RB 15814
 6. Häring Bernard: Pieśń Sługi. Błogosławieństwa. Eucharystia. Warszawa: PAX, 1982. ISBN 83-211-0370-7. Błogosławieństwa : ich implikacje dla jednostki i społeczeństwa. s. 87- 167
  Rl 14219
 7. Hildebrand Dietrich von: Przemienienie w Chrystusie. Kraków: Znak, 1982
  RŻD 7563
 8. Kamieńska Anna: 8 x Radość czyli o ośmiu błogosławieństwach Kazania na Górze. Poznań: W drodze, 1985
  IR 6815
 9. Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994. ISBN 83-7014-221-4. Błogosławieństwa. s. 408 [akapity: 1716 - 1717]
  Rdg 20673
 10. Kuras Boguchwała: Do was należy Królestwo Niebieskie. Kraków: M., 1998. ISBN 83-87243-74-4
  RŻD 22772
 11. Léon-Dufour Xavier: Słownik nowego Testamentu. Wyd. 2. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 1986. ISBN 83-7015-048-9. Błogosławieństwo s. 165- 166
  KS 6805
 12. Rogowski Roman E.: Mistyka gór. Wyd. 3. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1989. Góra Błogosławieństw - góry uszczęśliwiające. s. 185-202
  IR 12835
 13. Słownik teologii biblijnej. Red. Xavier Leon-Dufour. Poznań: Pallottinum, 1973. Błogosławieństwo s. 78- 85
  KS 22564
 14. Tugwell Simon: Osiem błogosławieństw : Rozważania nad Tradycją chrześcijańską. Poznań: W drodze, 1986. ISBN 83-85008-18-7
  RŻD 6510
 15. Twardowksi Jan: Kilka myśli o ośmiu błogosławieństwach. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 1999. ISBN 83-7015-490-5
  Emr 183z
 16. Vann Gerald: Aby radość wasza była pełna. Warszawa: PAX, 1963.
  Rdg 20747
 17. Weizsäcker Carl Friedrich von: Kazanie na górze a współczesna świadomość. "W drodze" 1978 nr 12 s. 45- 52

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl