Jan Paweł II - konkurs

Konkurs ten, związany z obchodami 25-lecia Pontyfikatu Ojca Świętego został ogłoszony 15 września 2003.
W bibliotece zestaw materiałów przydatnych do szukania odpowiedzi...
Na kartki z odpowiedziami czekamy w bibliotece do 13 października.
Rozdanie nagród 17 października
- zobacz wyniki; pamiątkowe zdjęcie z dyplomami

 

 1. Której z wymienionych encyklik autorem nie jest Jan Paweł II?
  - o Pacem in terris
  - o Evangelim vitae
  - o Veritatis splendor
  - o Laborem exercens

 1. Której z wymienionych rybnickich instytucji patronem jest Jan Paweł II?:
  - o Teatr Ziemi Rybnickiej
  - o Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
  - o Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych
  - o II Liceum Ogólnokształcące

 2. W której z dzielnic Rybnika jest tablica upamiętniająca wakacyjny pobyt na naszym terenie Karola Wojtyły (był w odwiedzinach u swojej cioci Stefanii - nauczycielki):
  - o Orzepowice
  - o Stodoły
  - o Maroko
  - o Niedobczyce

 3. W dniu rozpoczęcia swojego pontyfikatu Ojciec Święty prosił szczególnie Polaków o modlitwę w swojej intencji. Wymienił:
  - o Litanię do Świętego Józefa
  - o Anioł Pański
  - o Ojcze nasz
  - o Nowennę do Ducha Świętego
 4. W Polsce tradycyjnie modlimy się w intencji Ojca Świętego jednego dnia w miesiącu. Który to dzień?
   

 5. Pomimo wielkiego pragnienia Jan Paweł II nie odwiedził dotąd:
  - o Kanady
  - o Hiszpanii
  - o Rosji
  - o Francji


 6. Z okazji jubileuszu 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II powstał film:
  - o Brat naszego Boga
  - o Przyjaciel Boga
  - o Z dalekiego kraju
  - o Najchętniej grał na bramce

 7. Pierwsza pielgrzymka Papieża - Polaka do Ojczyzny odbyła się:
  - o w grudniu 1977 roku
  - o w czerwcu 1979 roku
  - o w czerwcu 1987 roku
  - o w czerwcu 1998 roku

 8. Pielgrzymka na Słowację we wrześniu 2003 roku to:
  - o 57
  - o 102
  - o 247
  zagraniczny wyjazd Jana Pawła II

 9. Cudowne ocalenie życia w czasie zamachu 13 maja 1981 roku Ojciec Święty wiąże szczególnie z sanktuarium w:
  - o Fatimie
  - o Częstochowie
  - o Ludźmierzu
  - o Lourds

 10. Karol Wojtyła był związany z działalnością:
  - o Teatru Rozmaitości
  - o Teatru Rozrywki
  - o Teatru Rapsodycznego
  - o Teatru Telewizji

 11. Fotograf papieski nazywa się:
  - o Arturo Mari
  - o Jan Bujak
  - o Joaquin Navarro-Valls

 12. Gospodarstwo Jana Pawła II prowadzą polskie siostry:
  - o Urszulanki
  - o Klaryski
  - o Sercanki
  - o Szarytki

 13. Który z poetów - na 130 lat przed słynnym konklawe napisał:
  "Pośród niesnasek - Pan Bóg uderza
  w ogromny dzwon,
  Dla Słowiańskiego oto Papieża
  Otwarty tron
  ".
  - o Adam Mickiewicz
  - o Cyprian Kamil Norwid
  - o Zygmunt Krasiński
  - o Juliusz Słowacki

 14. Pod jakim pseudonimem powstał dramat Przed sklepem jubilera?
   

 15. Którego z wymienionych polskich świętych nie kanonizował Jan Paweł II:
  - o Maksymilian Maria Kolbe
  - o Jan Sarkander
  - o Urszula Ledóchowska
  - o Stanisław Kostka
  - o Rafał Kalinowski


 16. Rada papieska powołana w celu prowadzenia działalności charytatywnej nosi nazwę:
  - o Caritas
  - o Cor unum,
  - o Serviam

 17. Która z wymienionych książek nie wyszła spod pióra Karola Wojtyły / Jana Pawła II:
  - o Osoba i czyn
  - o Miłość i odpowiedzialność
  - o Tryptyk Rzymski
  - o Nie przyszedłem pana nawracać

 18. Msza Święta prymicyjna Karola Wojtyły miała miejsce:
  - o 2 listopada 1946 roku w romańskiej krypcie św. Leonarda pod katedrą wawelską
  - o 16 października 1947 roku w kościele parafialnym Ofiarowania NMP w Wadowicach
  - o 16 listopada 1952 roku w sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej

 19. Osobą, która zawsze towarzyszy Janowi Pawłowi II w czasie obrzędów liturgicznych jest ceremoniarz papieski biskup:
  - o Stanisław Dziwisz
  - o Piero Marini
  - o Tadeusz Pieronek
  - o Gerard Bernacki

 20. Jaka jest dewiza herbu Jana Pawła II zaczerpnięta z pism św. Ludwika Marii Grignion de Montfort?
   
 21.  

  Jedynym Góroślązakiem, studiującym z Wojtyłą podczas okupacji hitlerowskiej w tajnym seminarium duchownym w Krakowie był były proboszcz z Jejkowic - ksiądz kanonik:

 

początek strony

Przy układaniu pytań korzystano z bogato ilustrowanych pozycji:

W  zbiorach naszej biblioteki jest bardzo wiele pozycji związanych z postacią Jana Pawła II. Zainteresowanym polecamy liczne biografie, zestawy homilii, relacje z pielgrzymek, pozycje albumowe, książki napisane przez naszego Wielkiego Rodaka... Ponad 400 pozycji!! Także liczne materiały ilustracyjne i tekstowe w kartotece...

O Ojcu Świętym w internecie - polecamy:

http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/jan_pawel_ii/
http://mateusz.pl/jp99/
http://www.papa.com.pl/

początek strony

Do 13 października 2003 wpłynęło 11 kart z odpowiedziami, w tym 4 bezbłędne:

Ania Brzonkalik z I b Gimnazjum oraz Magda Gębalczyk, Dagmara Forajter i Kasia Masorz z III b Gimnazjum:

od lewej: Ania, Kasia, Madzia, Kasia, Dagmara, Madzia, Paulinka, Asia

Pozostałe osoby zrobiły po 1 - 3 - 4 błędy. Zniknęło ponad 60 blankietów z pytaniami...

początek strony

Inne pytania do wykorzystania:

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach:

Której z wymienionych form aktywności Karol Wojtyła nie uprawiał regularnie:

Jak na szlaku turystycznym do swojego duszpasterza - księdza Karola mówiła młodzież z duszpasterstwa akademickiego?

Wyrażąjąc swoją modlitewną solidarność z Papieżem Krakowianie ubrani na biało przeszli przez centrum miasta w milczącym Białym Marszu:

Które ze słów Ojca Świętego, to te - wypowiedziane w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny na placu Zwycięstwa w Warszawie - uważane za początek przemian w Polsce?

Na łamach jakiego czasopisma regularnie ukazywały się artykuły księdza Karola Wojtyły?

Gwardziści papiescy tradycyjnie pochodzą:

Swoje święcenia kapłańskie Karol Wojtyła przyjmował:


Gdy młody Karol Wojtyła spędzał wakacje u swojej cioci Stefanii w Stodołach (obecnie dzielnica Rybnika) gospodyni Anna Piecha zwracała się do Niego:

Dzwonnica jednej z sąsiadujących z Rybnikiem parafii nosi imię Jana Pawła II. Jej poprzedni proboszcz studiował z Wojtyłą w tajnym seminarium duchownym w Krakowie podczas okupacji. Mowa o wsi:

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl