POROSTY

zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w maju 2005 roku

Wydawnictwa zwarte:

 1. ABC przyrody w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa: Przegląd Readers`s Digest, 1997. ISBN 83-905429-2-7. Porosty: dwa organizmy w jednym. s. 80- 81
 2. Danowski Jacek: Biologia - repetytorium dla kandydatów na akademie medyczne. cz. V. Gromada : Porosty. s. 90- 92
 3. Encyklopedia biologiczna : Wszystkie dziedziny nauk przyrodniczych. Tom VIII Ot-Pr. Kraków: Opres, 1999. s. 341-345 [rodzaje porostów]
 4. Lipnicki Ludwik, Wójciak Hanna: Porosty : Klucz - atlas do oznaczania najpospolitszych gatunków. Warszawa: WSiP, 1995.ISBN 83-02-05668-5
 5. Mowszowicz Jakub: Zarys systematyki roślin : Dla słuchaczy studiów uniwersyteckich. Wyd. 2. Warszawa: PWN, 1980. ISBN 83-01-00708-7. Gromada: Lichenes - Porosty. s. 104- 106
 6. Podbielkowska Maria, Podbielkowski Zbigniew: Biologia z higieną i ochroną środowiska : Podręcznik dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego. Wyd. 12. Warszawa: WSiP, 1997. ISBN 83-02-03307-3. Królestwo: Grzyby (Fungi = Mycota). Gromada: Porosty (Lichenes) s. 126- 131
 7. Podbielkowski Zbigniew: Rozmnażanie się roślin. Wyd. 2. Warszawa: WsiP, 1982. ISBN 83-02-01456-7. Porosty (Lichenes). s. 131- 132
 8. Radomski Jan, Jasnowska Janina: Botanika : podręcznik do samokształcenia dla studiów zaocznych akademii rolniczych. Warszawa: PWN, 1982. ISBN 83-01-03537-4. Porosty - Lichenes. s. 270- 272
 9. Solmon, Berg, Martin, Ville: Biologia. Wydanie pierwsze (według III wydania amerykańskiego). Warszawa: Multico, 1996. ISBN 83-7073-090-6. Porosty są organizmami "dwoistymi," złożonymi z grzyba i organizmu fotosyntetyzującego. s. 558- 560
 10. Stolarczyk Piotr, Płachno Bartosz: Porosty zespołu parkowo-pałacowego w Świerklańcu. "Przyroda Górnego Śląska" 2004 nr 38 s. 13
 11. Szweykowska Alicja, Szweykowski Jerzy: Botanika : podręcznik dla szkół wyższych. Wyd. 4. Warszawa: PWN, 1979. ISBN 83-01-00113-5. Grzyby niedoskonałe i porosty - organizmy powstałe w wyniku skrajnej specjalizacji. s. 477- 484
 12. Świat roślin skał i minerałów. Wyd. 2. Warszawa: PWRiL, 1988. ISBN 83-09-00462-1. Porosty. s. 50- 53
 13. Tałałajowie Daniela i Stanisław: Dziwy świata roślin. Warszawa: PWRiL, 1974. Osobliwe grzyby i porosty. s. 100- 110
 14. Tołpa Stanisław, Radomski Jan: Botanika : Podręcznik dla techników rolniczych. Wyd. 18. Warszawa: PWRiL, 1985. ISBN 83-09-00289-0. Porosty (Lichenes) s. 102- 106
 15. Wrzosek Marta: Grzyby i porosty. W: Batko Andrzej, Kofta Wawrzyniec, Kukier-Wyrwicka Mariola, Werblan-Jakubiec Hanna, Wrzostek Marta: Botanika i biologia komórki : Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego profil ogólny i rozszerzony. Wyd. 2 popraw. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999. ISBN 83-7180-528-4. s. 365- 419

Artykuły z czasopism:

 1. Adamska Edyta: Grzyby które odkryły rolnictwo. Ratowały od głodu Izraelitów podczas wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej i polarników w czasie wypraw badawczych. "Wiedza i Życie" 2003 nr 2 s. 34- 39
 2. Kurzątkowska Alicja: Porosty jako wskaźniki zanieczyszczenia powietrza : Propozycja zajeć pozalekcyjnych. 1993 nr 5 s. 270- 272
 3. Kwasowość opadów i rozmieszczenie porostów. "Geografia w szkole" 2001 nr 3 s. 139-142
 4. Przekop Regina: Porosty i ich rola w życiu i gospodarce człowieka : Konspekt lekcji dla klasy I LO o profilu biologiczno- chemicznym. "Biologia w szkole" 1986 nr 5 s. 296- 300
 5. Szumińscy Antoni i Mirosław: Porosty. "Przyroda Polska" 2001 nr 2 s. 4

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl