ŁĘŻCZOK
- rezerwat wodno-leśny powołany w 1957 roku dla ochrony wielogatunkowego lasu łęgowego, alei zabytkowych drzew, starorzeczy Odry i pocysterskich stawów, które są ostoją 195 gatunków ptactwa [Babice, Zawada Książęca, Racibórz]; 408,88 ha

zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w kwietniu 2005 roku

Publikacje zwarte:

 1. Chromik Aleksandra: Rezerwat leśno- stawowy Łężczok; [prezentacja multimedialna 50cg]
 2. Dulias Renata, Hibszer Adam: Województwo Śląskie : Przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe. Krzeszowice: Kubajak, 2004. ISBN 83-87971-70-7. Rezerwaty przyrody s. 56- 63 [kilka podstawowych informacji]
 3. Heliosz Monika: Roślinność rezerwatu Łężczak. W: Zagrożenia środowiska sposoby przeciwdziałania. Materiały III Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego. Katowice: Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego, 1993.  s. 91
 4. Januszewska-Hasiec B.: Walory przyrodnicze niektórych rezerwatów przyrodniczych na Górnym Śląsku. [prezentacja multimedialna 40 cg]
 5. Michalski Jerzy: Znakowane szlaki turystyczne Ziemi Rybnicko- Wodzisławskiej : Przewodnik. Rybnik: PTTK, 1994. s. 57- 58 [plan rezerwatu]
 6. Racibórz : Zarys rozwoju miasta. Pod red. Jana Kantyki. Katowice: Śląsk, 1980. ISBN 83-216-0140-5. s. 16-17 i 398-399 [krótkie wzmianki]
 7. Rezerwat przyrody- Łężczak- Las lęgowy [film video - 28` - studium TV: 19B]
 8. Rezerwat przyrody- Łężczak- Łąki rezerwatu [film video - 18` - studium TV: 21B]
 9. Rezerwat przyrody- Łężczak- Stawy rezerwatu [film video - 31` - studium TV: 20B]
 10. Skała Cyprian: Śląsk na weekend : 14 tras po najpiękniejszych zakątkach Śląska : przewodnik turystyczny. Wyd. 2. Bielsko-Biała: Pascal, 2001. ISBN 83-7304-185-0. Rezerwat "Łężczok" s. 13- 140 [w prywatnych zbiorach bibliotekarza]
 11. Skarby lasów rudzkich : Między Gliwicami, Rybnikiem a Raciborzem: Na cysterskim szlaku. Racibórz: WAW, 2003. ISBN 83-917453-5-X. Rezerwat leśno-stawowy Łężczok. s. 52- 56 [publikacja w zbiorach prywatnych bibliotekarza]
 12. Wiewióra Lech. Szlakiem Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych. Gawędy o ziemi śląskiej ciąg dalszy... Łężczok - ptasi raj. Na Łężczoku z Najjaśniejszego Pana zrobiono Najjaśniejszego Durnia". Z tej ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki na rok 2002. Katowice: KŚJ, 2001. ISBN 83-7030-338-2. s. 107- 110
 13. Żukowski Aleksander: Sławne drzewa województwa śląskiego. Czerwionka-Leszczyny: Vectra, 2006. ISBN 83-922220-2-4. Dąb Sobieskiego w Łężczoku - świadek królewskiej armii i cesarskich łowów. s. 65- 68.

Artykuły z czasopism:

 1. Henel Krzysztof, Betleja Jacek: Natura 2000 - Europejska siec ekologiczna. Proponowane ostoje ptasie w województwie śląskim. Stawy Łężczok "Przyroda Górnego Śląska" 2003 nr 31 s. 9
 2. Kincel Ryszard: Cesarskie polowania. Rezerwat przyrody Łężczak - jeden z nielicznych na Górnym Śląsku - jest dziś położony na terenie miasta i gminy Nędza. Znany obszar leśno-stawowy o powierzchni 408 ha, z zespołami wielogatunkowego lasu łęgowego, jest siedliskiem ok. 190 gatunków ptaków (m.in. trzmielojada, kani czarnej, pustułki), w tym stu ptaków łęgowych, m.in. bociana czarnego, łabędzia niemego, gęsi gęgawy. Dlatego fauna i flora Łężczaka jest otoczona ochroną. "Śląsk" 1997 nr 8 s. 38- 41
 3. Ksiażek Mirosława: W poszukiwaniu ciszy. Najpiękniejszy rezerwat na Śląsku. "Trybuna Śląska. Dzień" z 13 sierpnia 1999 s. 6 [wycinek w kartotece regionalnej]
 4. Kucharczak Przemysław: Zdążyć na Łężczok przed komarami. "Gość Niedzielny z 18 maja 2003 s. 25 [wycinek w kartotece regionalnej]
 5. Masłajek Robert W., Henel Krzysztof: Nietoperze w rezerwacie Łężczok. "Przyroda Górnego Śląska" 2005 nr 39 s. 12
 6. Rezerwat Łężczok. "Dziennik Zachodni" z 4 kwietnia 2005 nr 78 s. 11 [wycinek w kartotece regionalnej]
 7. Rzepka Mirosław: Ptaki wrzeszczą na Łężczoku. "Gość Niedzielny" 2004 nr 34 z 22 sierpnia s. V
 8. Stobierski M fot.: Rezerwat "Łężczok". Dyrekcja Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" - 6 kart pocztowych [w kartotece regionalnej]
 9. Trzionka Ilza: Łężczak. "Poznaj Swój Kraj" 1989 nr 3 s. 7

W internecie:

http://www.nedza.pl/lezczok.htm

http://www.cdpgs.katowice.pl/rezerwaty/lezczok.htm

http://www.przyroda.katowice.pl/op_stawy_lezczok.html

http://www.przyroda.katowice.pl/rezerwat_lezczok.html

http://www.raciborz.pl/ekologia.php

http://hrs.webpark.pl/pt.html

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl