Ryszard Kapuściński

Zestawienie bibliograficzne publikacji dostępnych w naszej bibliotece w styczniu 2007 roku.

Książki Ryszarda Kapuścińskiego dostępne w naszej bibliotece:

 1. Autoportret reportera. Kraków: Znak, 2006. ISBN 83-240-0347-9.
 2. Cesarz. Kraków: Mefista Poland Sp. z oo., 2004. ISBN 83-89651-74-2.
 3. Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1.
 4. Imperium. Warszawa: Czytelnik, 1997. ISBN 83-07-02603-2.
 5. Jeszcze dzień życia. Warszawa: Czytelnik, 2005. ISBN 83-07-03040-4.
 6. Lapidaria. Warszawa: Czytelnik, 2005. ISBN 83-07-03046-3.
 7. Podróże z Herodotem. Kraków: Znak, 2004. ISBN 83-240-0482-3.
 8. Prawa natury. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006. ISBN 83-08-03828-X.
 9. Ten Inny. Kraków: Znak, 2006. ISBN 83-240-0701-6.

Rozdziały w publikacjach zwartych:

 1. Rozmowy na koniec wieku prowadzą Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski. 2. Kraków: Znak, 2000. ISBN 83-7006-904-5. Ryszard Kapuściński: O nowej mapie świata. s. 103- 118.
 2. Wiśniewski Wojciech: Tego nie dowiecie się w szkole. (Z wizytą u pisarzy). Warszawa: Nasza Księgarnia, 1981. ISBN 83-10-07761-0. Ryszard Kapuściński : Być dla siebie surowym s. 109- 130.

O Ryszardzie Kapuścińskim:

 1. Podróże z Ryszardem Kapuścińskim : opowieści trzynastu tłumaczy. Pod red. Bożeny Dudko. Kraków: Znak, 2007. ISBN 978-83-240-2794-3.

Artykuły z czasopism:

 1. Bratkowski Piotr: Cesarz bez poddanych. Ryszard Kapuściński 1932-2007. "Newsweek" 2007 nr 5 s. 82- 86.
 2. Bratkowski Piotr: Reporter czasów postmodernizmu. "Newsweek" 2003 nr 39 s. 88- 89.
 3. Domosławski Artur: Traktat o władzy. "Gazeta Wyborcza" 16 listopada 2004. s. 18. [w kartotece tekstowej]
 4. Huzarska-Szumiec Magda: Indianie schodzą z chmur. Znany reportażysta i podróżnik Ryszard Kapuściński jest także autorem wierszy. "Dziennik Zachodni" 2006 nr 155 z 5 lipca s. 12. [w kartotece tekstowej]
 5. Juńczyk-Ziomecka Ewa: Ryszard Kapuściński. "Voyage" 1999 nr 11 s. 78- 79.
 6. Kałużyński Zygmunt: Listy z gorszego świata. "Polityka" 2000 nr 23 s. 60- 62. [w kartotece tekstowej]
 7. Kapuściński Ryszard: Lapidarium V. Warszawa: Czytelnik, 2002. Rec. Mariusz Czubaj : Pesymizm pozorny. "Polityka" 2002 nr 46 s. 53.
 8. Kapuściński Ryszard: Lapidarium V. Warszawa: Czytelnik, 2002. Rec. Lektor. "Tygodnik Powszechny" 2002 nr 47 s. 13.
 9. Koc Krzysztof: Europejska myśl w obcym świecie. "Polonistyka" 2003 nr 6 s. 359- 365.
 10. Koc Krzysztof: Filozofia spotkania z Innym w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego. "Polonistyka" 2006 nr 6 s. 25- 30.
 11. Koc Krzysztof: Poszukiwanie prawdy o Europejczyku w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego. "Polonistyka" 2005 nr 5 s. 57- 61.
 12. Kwaśniewska Krystyna: Człowiek w ruchu. "Znak" 2002 nr 562 (3) s. 90- 101.
 13. Kwiecień Irena: O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. "Polonistyka" 1986 nr 7 s. 519- 526.
 14. Mam podwójne życie. Rozmowa z Ryszardem Kapuścińskim o Herodocie, podróżach i sposobach opisu świata. Rozmawiała Katarzyna Janowska. "Polityka" 2004 nr 39 s. 68- 72.
 15. Marzec Bartosz: Światło i radość wiersza. Po dwudziestu latach ukazuje się drugi tom poetycki Ryszarda Kapuścińskiego. "Rzeczpospolita" z 24 stycznia 2006. s. 10. [w kartotece tekstowej]
 16. Mroziewicz Krzysztof: Ciągle w podróży. "Polityka" 2005 nr 41 s. 62- 63.
 17. Nie ma jednej Afryki. O Afryce z dziennikarzem i pisarzem Ryszardem Kapuścińskim rozmawiają Bogdan Borucki, Jarosław Krawczyk i Bogusław Kubisz. "Mówią Wieki" 2004 nr 11 s. 10- 14.
 18. Nowacka Beata: Pisarz w świecie mediów. "Śląsk" 1997 nr 12 s. 25- 27.
 19. Passent Daniel: Towarzysz Kapuczycky. "Polityka" 2003 nr 10 s. 61.
 20. Przykład i wzór. Ryszard Kapuściński odbierze Nagrodę Księcia Austrii. "Dziennik Zachodni" z 24 października 2003. [w kartotece tekstowej]
 21. Sabor Agnieszka: Tłumacz cywilizacji. "Tygodnik Powszechny" 2002 nr 20 s. 11.
 22. Trzeba być w środku wydarzeń. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Krzysztof Łęcki. "Śląsk" 1997 nr 12 s. 22- 25.
 23. Twórczość jest sztuką selekcji. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawiają Agata Koss i Grażyna Ruszewska. "Cogito" 2000 nr 3 s. 75- 77.
 24. Wach-Malicka Henryka: Długa droga przez świat. Medal Uznania Fundacji Kościuszkowskiej dla Ryszarda Kapuścińskiego. "Dziennik Zachodni" 2005 nr 272 z 23 listopada. s. 16. [w kartotece tekstowej]
 25. Wach-Malicka Henryka: Guru pokolenia. "Dziennik Zachodni" 2007 nr 22 z 26 stycznia. s. 28- 29. [w kartotece tekstowej]
 26. Wach-Malicka Henryka: I tak miałem szczęście. Na Ryszarda Kapuścińskiego wydano cztery wyroki śmierci. "Dziennik Zachodni" 2007 nr 21 z 25 stycznia. s. 3. [w kartotece tekstowej]
 27. Zapert Tomasz Zbigniew: Zawód reporter. "Życie" 4 marca 2002. s. 10. [w kartotece tekstowej]

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl