SEN W LITERATURZE I SZTUCE - zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w październiku 2008 roku

 1. Battistini Matilde: Symbole i alegorie. Warszawa: Arkady, 2005. ISBN 83-213-4382-1. Sen. s. 232- 237.
  KS 1003z
 2. Binkowska Dagmara: Gdy zasypia rozum. Bohaterowie Lalki w świetle swoich snów. "Polonistyka" 2008 nr 8 s. 25- 30.
 3. Buffi Stefano: Nowy Testament. Postacie i epizody. Warszawa: Arkady, 2007. ISBN 978-83-213-4470-6. Sny Józefa. s. 103- 105.
  KS 2502z
 4. Burdziej Bogdan: Poetyka snu w twórczości Henryka Sienkiewicza. W: Teoretyczne aspekty powieści historycznej. Red. Tadeusz Bubnicki. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1986. ISBN 83-226-0062-3. s. 22- 34.
  E 203b
 5. Danek Danuta: Sen (marzenie senne) W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowi. Wrocław: Ossolineum, 1994. ISBN 83-04-03251-1. s. 869- 876.
  KS 16424
 6. Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella: Szkolny słownik motywów literackich. Wyd. 4. Warszawa: Kram, 2001. ISBN 83-86075-72-4. Sen. s. 406- 410.
  KS 22972
 7. Freud Zygmunt: Komentarz do interpretacji snów. Marzenia senne. W: Antologia tekstów filozoficznych. Tom 3. Pozytywizm, modernizm. Wybór i oprac. Grzegorz Radomski. Wrocław: Siedmioróg, 1999. s. 101- 115.
  Filt 21460
 8. Górniak Danuta: Motyw snu. Przykład realizacji tematu części ustnej nowej matury. "Nowa Matura. Język Polski. Ustna i pisemna". 2005 nr 1. "Filipinka". Wydanie specjalne 2004 nr 6 s. 44- 47.
  DC 133
 9. Kamieńska Anna: Twarze Księgi. Warszawa: PAX, 1982. ISBN 83-211-0373-3. Sny biblijne. s. 116- 134.
  RB 221
 10. Motyw: Sen. "Zeszyt Motywów. Victor" Zeszyt nr 12
  DC 155
 11. Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. Teresa Kostkiewiczowa. Wyd. 2 poszerz i popraw. Wrocław: Ossolineum, 1996. ISBN 83-04-03352-6. s. 470.
  KS 18347
 12. Szczeblewska Anna: Chaotyczny bełkot czy głos Boga? - wielkie sny literatury. "Perspektywy" 2004 nr 10 (70) s. 56- 57.
 13. Śliwa Leszek: Trzy ważne sny. Gaetano Gandolfi: Sen Józefa. "Gość Niedzielny" 2006 nr 51 s. 2.
 14. Ursel Marian: Romantyzm. Wrocław: Wydawn. Dolnośląskie, 2008. ISBN 978-83-245-8691-2. Sen s. 216.
  KS 3711z

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl