SENS, SENS ŻYCIA, SENS WIARY
- zestawienie bibliograficzne na podstawie publikacji dostępnych w naszej bibliotece w maju 2008 roku
Dedykuję Pani Annie Ż.

wydawnictwa zwarte:

 1. Badowska Alicja, Żytkiewicz Dorota: Zadania do Nowej Matury z języka polskiego. Wrocław: Siedmioróg, 1999. ISBN 83-7162-558-8. W sprawie sensu i bezsensu. s. 75- 90.
  [KS 21489]
 2. Bukowski Kazimierz: Poszukiwanie chrześcijańskiego sensu życia. W: Literatura a chrześcijaństwo. Tom 3. Kraków: Studium Myśli chrześcijańskiej przy Duszpasterstwie Akademickim w Krakowie, 1983. s. 7- 16.
  [E 6093]
 3. Bukowski Kazimierz: W poszukiwaniu sensu życia. W: Literatura a chrześcijaństwo. Tom 3. Kraków: Studium Myśli chrześcijańskiej przy Duszpasterstwie Akademickim w Krakowie, 1983. s. 3- 6.
  [E 6093]
 4. Chmiel Małgorzata in in.: Słowa na czasie : Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy pierwszej gimnazjum. Straszyn: Nowa Era, 2008. ISBN 978-83-7547-160-1. Sens istnienia i sprawy ostateczne.. s. 238- 253.
  [LP 984b]
 5. Cian Luciano: Wychowanie w duchu księdza Bosko. Wyd. 2. Warszawa: Salezjanie, 1991. Sens życia w wychowaniu dorastającej młodzieży. s. 75- 85.
  [PED 22212]
 6. Drzewiecka Anna: Blaise Pascal o sensie życia. W: Literatura a chrześcijaństwo. Tom 3. Kraków: Studium Myśli chrześcijańskiej przy Duszpasterstwie Akademickim w Krakowie, 1983. s. 73- 91.
  [E 6093]
 7. Frankl Victor E.: Nieuświadomiony Bóg. Warszawa: PAX, 1978. Organ sensu. s. 90- 94.
  [PS 8377]
 8. Hartman Jan: Sens życia. W: Słownik filozofii. Pod red. Jana Hartmana. Kraków: Zielona Sowa, 2006. ISBN 978-83-7435-267-3. s. 203-204.
  [KS 3379z]
 9. Imbach Josef: Czy Bóg jest odpowiedzią? Warszawa: PAX, 1984. ISBN 83-211-0478-9. Pytanie o sens. Od pytania o sens do pytania o Boga. s. 55- 65.
  Jan Paweł II: Serce pragnie sensu : motywy życia i nadziei. Wybór i układ Adam Czemarnik. Warszawa 1991. W poszukiwaniu sensu życia s. 14- 15.
  [PafR 23891]
 10. Jelonek Tomasz: Szukającym prawdy. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1989. ISBN 83-85017-40-2. Religia Krzyża a sens życia. s. 20- 22.
  [Rdg 10531]
 11. Kania Kazimierz: .Aby człowiek żył. Warszawa: PAX, 1972. W poszukiwaniu sensu wiary. s. 7- 174.
  [Rdg 9953]
 12. Kądziela Joachim J.: Osoba we wspólnocie. Katowice: Księgarnia Świętego Jacka, 1987. Społeczny wymiar sensu życia. s. 65- 70.
  [NSR 13591]
 13. Kisiel Stanisław: Czy jest sens wierzyć? Wyd. 3 popraw i uzup. Siedlce: Kuria Diecezjalna, 1980. Sens życia s. 71- 77. (bibliografia)
  [Rdg 8375]
 14. Krenzer Ferdynand: Taka jest nasza wiara. Paris: Editions du Diallogue, 1981. ISBN 2-85316-030-0. Czy życie ma sens? s. 13- 25.
  [Rdg 10538]
 15. Niedziela Zdzisław: Literatura słowacka wobec sensu życia. W: Literatura a chrześcijaństwo. Tom 3. Kraków: Studium Myśli chrześcijańskiej przy Duszpasterstwie Akademickim w Krakowie, 1983. s. 117- 125.
  [E 6093]
 16. Przemecka Irena: Faulknera wizja sensu życia. W: Literatura a chrześcijaństwo. Tom 3. Kraków: Studium Myśli chrześcijańskiej przy Duszpasterstwie Akademickim w Krakowie, 1983. s. 126- 135.
  [E 6093]
 17. Ratzinger Joseph: Bóg i świat : wiara i życie w dzisiejszych czasach. Rozmowę przeprowadził Peter Seewald. Kraków: Znak, 2005. ISBN 83-240-0592-7. O sensie życia. s. 168- 180.
  [IR 2238z]
 18. Sens choroby. Sens śmierci. Sens życia. Oprac. Halina Bortnowska. Kraków: Znak, 1980.
  [Re 14273]
 19. Sikorski Tadeusz: Sens życia. W: Słownik teologiczny. 2. O - Ż. Katowice: Księgarnia Świętego Jacka, 1989. s. 238-240.
  [KS 9130]
 20. Staniek Edward: Sens życia w świetle Ewangelii. W: Literatura a chrześcijaństwo. Tom 3. Kraków: Studium Myśli chrześcijańskiej przy Duszpasterstwie Akademickim w Krakowie, 1983. s. 17- 23.
  [E 6093]

sens życia w tekstach kultury:

 1. Czwarty król : Historia człowieka szukającego sensu życia.
  [video film fabularny - 63R - 1h17`- Studio TV]
 2. Davidts Jean-Pierre: Mały Książę odnaleziony. Warszawa: Świat Książki, 2000. ISBN 83-7227-416-9.
  [If 617g]
 3. Schmitt Eric-Emmanuel: Kiedy byłem dziełem sztuki. Kraków: Znak, 2007. ISBN 978-83-240-0775-2.
  [IK 2292z]

artykuły z czasopism:

opracowała mgr Gabriela Bonk

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / bibliofilur@poczta.onet.pl